Advanced

En kartläggning av kännedom och hantering av animaliska biprodukter i livsmedelsbutiker i Kristianstad kommun

Stevic, Tijana LU (2018) MVEM03 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
Animal by-products (ABP) is an unknown area in food control in Sweden, mainly grocery stores. ABP affects many different areas, such as food, feed, animal welfare and waste. Swedish Board of Agriculture defines animal by-products as follows:
"Animal by-products are material from the animal kingdom which is not food and have not yet been processed or treated to be included in the concept of manufactured products. Examples of animal by-products are dead animals and byproducts of slaughtered animals. "

The ABP legislation was designed to regulate animal products not counted as food to reduce the risk of disease spreading. The ABP is divided into three categories based on risk to human and animal health, where Category 3 represents the... (More)
Animal by-products (ABP) is an unknown area in food control in Sweden, mainly grocery stores. ABP affects many different areas, such as food, feed, animal welfare and waste. Swedish Board of Agriculture defines animal by-products as follows:
"Animal by-products are material from the animal kingdom which is not food and have not yet been processed or treated to be included in the concept of manufactured products. Examples of animal by-products are dead animals and byproducts of slaughtered animals. "

The ABP legislation was designed to regulate animal products not counted as food to reduce the risk of disease spreading. The ABP is divided into three categories based on risk to human and animal health, where Category 3 represents the least risk and Category 1 poses substantial risk. The purpose of the study is to get an overview of animal by-products in six grocery stores in Kristianstad municipality. The study wants to investigate what these grocery stores know about animal by-products and how they handle animal by-products in their grocery store. The purpose is also to find out what risks and problems exist when handling animal by-products. The study was conducted using a survey conducted by the grocery stores. The study also performed an interview of two ABP experts from the Swedish Board of Agriculture. The result shows that there is insufficient knowledge about ABP and its management in the grocery stores. Despite the lack of awareness of animal by-products, it turned out that the grocery stores had good waste management and routine around it, even though they did not know that they are dealing with ABP. It is not seen as a major problem in the study, but it may increase the risk that food stores make mistakes when handling ABP because the understanding and the knowledge about it is lacking. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Säker hantering av animaliska biprodukter minskar spridning av sjukdomar

Ungefär 200 människor har dött på grund av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, efter att ha ätit kött från sjuka kor. Sjukdomen är förknippad med den ”galna ko-sjukan” även kallat Bovin Spongiform Encefalopat (BSE). BSE sprider sig genom att kött- och benmjöl framställt av BSE-sjuka nötkreatur har använts som foder. BSE sprids till människan som angriper hjärnan och orsakar demens. Genom en säker hantering av animaliska biprodukter kan man förebygga och minimera riskerna för människans och djurs hälsa, men också att upprätthålla säkerheten i livsmedel och foderkedjan.

Jordbruksverket är den centrala myndigheten som ansvarar för animaliska biprodukter och definierar... (More)
Säker hantering av animaliska biprodukter minskar spridning av sjukdomar

Ungefär 200 människor har dött på grund av Creutzfeldt-Jakobs sjukdom, efter att ha ätit kött från sjuka kor. Sjukdomen är förknippad med den ”galna ko-sjukan” även kallat Bovin Spongiform Encefalopat (BSE). BSE sprider sig genom att kött- och benmjöl framställt av BSE-sjuka nötkreatur har använts som foder. BSE sprids till människan som angriper hjärnan och orsakar demens. Genom en säker hantering av animaliska biprodukter kan man förebygga och minimera riskerna för människans och djurs hälsa, men också att upprätthålla säkerheten i livsmedel och foderkedjan.

Jordbruksverket är den centrala myndigheten som ansvarar för animaliska biprodukter och definierar begreppet på följande sätt: ”Animaliska biprodukter är material från djurriket som inte är livsmedel och som ännu inte bearbetats eller behandlats till att ingå i begreppet framställda produkter. Exempel på animaliska biprodukter är döda djur och biprodukter från slaktade djur”. Animaliska biprodukter berör många olika områden som till exempel livsmedel, foder, djurskydd och avfall. Det är därför viktigt att alla som hanterar animaliska biprodukter ska hantera det på ett korrekt sätt för undvika utbrott av sjukdomar. En studie har genomförts i sex livsmedelsbutiker i Kristianstad kommun för att få en överblick av animaliska biprodukter. Studien kartlagde vad dessa livsmedelsbutiker vet om animaliska biprodukter samt hur de hanterar animaliska biprodukter i sin livsmedelsbutik. Studien tog reda på vilka risker och problem som finns vid hantering av animaliska biprodukter. Det visade att livsmedelsbutikernas kännedom och kunskapen om animaliska biprodukter är väldigt låg, men att livsmedelsbutikerna hade bra rutiner kring deras avfallshantering. Det ökar dock risken att livsmedelsbutikerna gör fel vid hanteringen då kännedomen och kunskapen inte finns där. Det är viktigt att informationen från de högre instanserna når ut så fort som möjligt för säkra hantering av animaliska biprodukter i livsmedelsbutikerna. Jordbruksverket och kommunerna som ansvarar för animaliska biprodukter måste komma ut med information om animaliska biprodukter för skapa större medvetenhet i livsmedelsbutikerna. Informationen kan vara i from av informationsblad om animaliska biprodukter. Genom att informationsblad kommer ut till livsmedelsbutikerna, kan det leda till att butikerna hanterar animaliska biprodukter rätt som därmed förebygger och minimerar riskerna för människans och djurs hälsa. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stevic, Tijana LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Animal by-products, grocery stores, knowledge, handling, risks
language
Swedish
id
8944977
date added to LUP
2018-06-11 16:47:32
date last changed
2018-06-11 16:47:32
@misc{8944977,
 abstract   = {Animal by-products (ABP) is an unknown area in food control in Sweden, mainly grocery stores. ABP affects many different areas, such as food, feed, animal welfare and waste. Swedish Board of Agriculture defines animal by-products as follows: 
"Animal by-products are material from the animal kingdom which is not food and have not yet been processed or treated to be included in the concept of manufactured products. Examples of animal by-products are dead animals and byproducts of slaughtered animals. "
 
The ABP legislation was designed to regulate animal products not counted as food to reduce the risk of disease spreading. The ABP is divided into three categories based on risk to human and animal health, where Category 3 represents the least risk and Category 1 poses substantial risk. The purpose of the study is to get an overview of animal by-products in six grocery stores in Kristianstad municipality. The study wants to investigate what these grocery stores know about animal by-products and how they handle animal by-products in their grocery store. The purpose is also to find out what risks and problems exist when handling animal by-products. The study was conducted using a survey conducted by the grocery stores. The study also performed an interview of two ABP experts from the Swedish Board of Agriculture. The result shows that there is insufficient knowledge about ABP and its management in the grocery stores. Despite the lack of awareness of animal by-products, it turned out that the grocery stores had good waste management and routine around it, even though they did not know that they are dealing with ABP. It is not seen as a major problem in the study, but it may increase the risk that food stores make mistakes when handling ABP because the understanding and the knowledge about it is lacking.},
 author    = {Stevic, Tijana},
 keyword   = {Animal by-products,grocery stores,knowledge,handling,risks},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En kartläggning av kännedom och hantering av animaliska biprodukter i livsmedelsbutiker i Kristianstad kommun},
 year     = {2018},
}