Advanced

Ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning hos patienter med "persistent postural-perceptual dizziness".

Svensson, Rebecca LU and Bengtsson, Lina LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
En enkätstudie genomfördes för att undersöka förekomst av ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning hos patienter med ”persistent postural-perceptual dizziness” (PPPD) via formulären ”Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS) och ”Dizziness Handicap Inventory” (DHI). Studien avsåg även undersöka om förekomst av ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning skilde sig mellan patienter med PPPD, Ménières sjukdom, vestibulär migrän och en kontrollgrupp. Två oberoende ANOVA och ett oberoende t-test genomfördes för att ge svar på frågeställningarna. Deltagarna (N=89) bestod av patienter som remitterats till Balanskliniken, ÖNH, Lund och en kontrollgrupp som bestod av patienter som sökt för... (More)
En enkätstudie genomfördes för att undersöka förekomst av ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning hos patienter med ”persistent postural-perceptual dizziness” (PPPD) via formulären ”Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS) och ”Dizziness Handicap Inventory” (DHI). Studien avsåg även undersöka om förekomst av ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning skilde sig mellan patienter med PPPD, Ménières sjukdom, vestibulär migrän och en kontrollgrupp. Två oberoende ANOVA och ett oberoende t-test genomfördes för att ge svar på frågeställningarna. Deltagarna (N=89) bestod av patienter som remitterats till Balanskliniken, ÖNH, Lund och en kontrollgrupp som bestod av patienter som sökt för allergibesvär på Allergimottagningen, Lund. Datahanteringen skedde som en kvalitetsgranskning av vården. Studien godkändes (Dnr: 2018/76) av Regionala Etikprövningsnämnden, Lund, Sverige. Resultatet visade en signifikant skillnad i skattningar på HADS F(3,85) = 11.32, p<0.001. PPPD skattade högre än samtliga grupper. Det fanns en signifikant skillnad i skattningar på DHI F(3,85) = 18.52, p<0.001. PPPD skattade högre än samtliga grupper. Resultatet visade även en signifikant skillnad i skattningar på DHI t(87)=4.457, p<0.001, d=0.95, mellan de som skattat högt på HADS ≥9 jämfört med de som skattat lågt <9. Resultatet kunde delvis bekräfta tidigare studier som har visat att patienter med PPPD lider av ångest och depression. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svensson, Rebecca LU and Bengtsson, Lina LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
"persistent postural-perceptual dizziness", ångest, depression, HADS, DHI
language
Swedish
id
8945137
date added to LUP
2018-06-08 09:17:51
date last changed
2018-06-08 09:17:51
@misc{8945137,
 abstract   = {En enkätstudie genomfördes för att undersöka förekomst av ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning hos patienter med ”persistent postural-perceptual dizziness” (PPPD) via formulären ”Hospital Anxiety and Depression Scale” (HADS) och ”Dizziness Handicap Inventory” (DHI). Studien avsåg även undersöka om förekomst av ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning skilde sig mellan patienter med PPPD, Ménières sjukdom, vestibulär migrän och en kontrollgrupp. Två oberoende ANOVA och ett oberoende t-test genomfördes för att ge svar på frågeställningarna. Deltagarna (N=89) bestod av patienter som remitterats till Balanskliniken, ÖNH, Lund och en kontrollgrupp som bestod av patienter som sökt för allergibesvär på Allergimottagningen, Lund. Datahanteringen skedde som en kvalitetsgranskning av vården. Studien godkändes (Dnr: 2018/76) av Regionala Etikprövningsnämnden, Lund, Sverige. Resultatet visade en signifikant skillnad i skattningar på HADS F(3,85) = 11.32, p<0.001. PPPD skattade högre än samtliga grupper. Det fanns en signifikant skillnad i skattningar på DHI F(3,85) = 18.52, p<0.001. PPPD skattade högre än samtliga grupper. Resultatet visade även en signifikant skillnad i skattningar på DHI t(87)=4.457, p<0.001, d=0.95, mellan de som skattat högt på HADS ≥9 jämfört med de som skattat lågt <9. Resultatet kunde delvis bekräfta tidigare studier som har visat att patienter med PPPD lider av ångest och depression.},
 author    = {Svensson, Rebecca and Bengtsson, Lina},
 keyword   = {"persistent postural-perceptual dizziness",ångest,depression,HADS,DHI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Ångest- och depressionssymtom samt upplevd funktionsnedsättning hos patienter med "persistent postural-perceptual dizziness".},
 year     = {2018},
}