Advanced

Samvariation mellan upplevelsebaserat undvikande och mentalisering och hur dessa psykologiska mekanismer korrelerar med ångest och upplevd livskvalité

Adolfsson, Anders LU and Gallo, Hanna LU (2018) PPTN76 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Denna studie syftade till att undersöka möjliga korrelationer mellan upplevelsebaserat undvikande och förmågan till mentalisering och hur dessa begrepp relaterar till ångest och livskvalité. 40 patienter som sökte vård på två vårdcentraler tillfrågades om att delta i studien genom att skatta sig på följande formulär: Acceptance and Action Questionnaire II, Brunnsviken Brief Quality of Life, The reflective Functioning Questionnaire and Beck´s Anxiety Inventory. Resultaten visade en stark positiv korrelation mellan upplevelsebaserat undvikande och skalan “osäkerhet om mentala tillstånd”, som beskriver bristande mentaliseringsförmåga. Mellan upplevelsebaserat undvikande och “säkerhet om mentala tillstånd”, vilket indikerar en bristande... (More)
Denna studie syftade till att undersöka möjliga korrelationer mellan upplevelsebaserat undvikande och förmågan till mentalisering och hur dessa begrepp relaterar till ångest och livskvalité. 40 patienter som sökte vård på två vårdcentraler tillfrågades om att delta i studien genom att skatta sig på följande formulär: Acceptance and Action Questionnaire II, Brunnsviken Brief Quality of Life, The reflective Functioning Questionnaire and Beck´s Anxiety Inventory. Resultaten visade en stark positiv korrelation mellan upplevelsebaserat undvikande och skalan “osäkerhet om mentala tillstånd”, som beskriver bristande mentaliseringsförmåga. Mellan upplevelsebaserat undvikande och “säkerhet om mentala tillstånd”, vilket indikerar en bristande mentaliseringsförmåga, framkom en signifikant medelstark negativ korrelation. Upplevelsebaserat undvikande visade sig korrelera med ångest med en positiv signifikant medelstark effekt. Mellan upplevelsebaserat undvikande och livskvalité fann studien en signifikant svag negativ korrelation. “Osäkerhet om mentala tillstånd visade sig korrelera signifikant i relation till ångest med svag effekt. Studien fann ingen signifikant korrelation mellan “säkerhet om mentala tillstånd och graden av ångest, mellan livskvalité och “säkerhet om mentala tillstånd” eller mellan livskvalité och “osäkerhet om mentala tillstånd”.
Dessa fynd indikerar i likhet med tidigare studier att begreppen upplevelsebaserat undvikande och förmåga till mentalisering delar egenskaper. Båda begreppen visade sig korrelera med ångest. Livskvalité visade signifikant korrelation endast till upplevelsebaserat undvikande. Dessa resultat visar att ett behandlingsfokus med mål att förbättra mentaliseringsförmåga och minska upplevelsebaserat undvikande kan hjälpa patienter med ångestrelaterade problem. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Adolfsson, Anders LU and Gallo, Hanna LU
supervisor
organization
course
PPTN76 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Upplevelsebaserat undvikande, mentalisering, livskvalité, ångest.
language
Swedish
id
8945161
date added to LUP
2018-06-07 13:29:48
date last changed
2018-06-07 13:29:48
@misc{8945161,
 abstract   = {Denna studie syftade till att undersöka möjliga korrelationer mellan upplevelsebaserat undvikande och förmågan till mentalisering och hur dessa begrepp relaterar till ångest och livskvalité. 40 patienter som sökte vård på två vårdcentraler tillfrågades om att delta i studien genom att skatta sig på följande formulär: Acceptance and Action Questionnaire II, Brunnsviken Brief Quality of Life, The reflective Functioning Questionnaire and Beck´s Anxiety Inventory. Resultaten visade en stark positiv korrelation mellan upplevelsebaserat undvikande och skalan “osäkerhet om mentala tillstånd”, som beskriver bristande mentaliseringsförmåga. Mellan upplevelsebaserat undvikande och “säkerhet om mentala tillstånd”, vilket indikerar en bristande mentaliseringsförmåga, framkom en signifikant medelstark negativ korrelation. Upplevelsebaserat undvikande visade sig korrelera med ångest med en positiv signifikant medelstark effekt. Mellan upplevelsebaserat undvikande och livskvalité fann studien en signifikant svag negativ korrelation. “Osäkerhet om mentala tillstånd visade sig korrelera signifikant i relation till ångest med svag effekt. Studien fann ingen signifikant korrelation mellan “säkerhet om mentala tillstånd och graden av ångest, mellan livskvalité och “säkerhet om mentala tillstånd” eller mellan livskvalité och “osäkerhet om mentala tillstånd”.
Dessa fynd indikerar i likhet med tidigare studier att begreppen upplevelsebaserat undvikande och förmåga till mentalisering delar egenskaper. Båda begreppen visade sig korrelera med ångest. Livskvalité visade signifikant korrelation endast till upplevelsebaserat undvikande. Dessa resultat visar att ett behandlingsfokus med mål att förbättra mentaliseringsförmåga och minska upplevelsebaserat undvikande kan hjälpa patienter med ångestrelaterade problem.},
 author    = {Adolfsson, Anders and Gallo, Hanna},
 keyword   = {Upplevelsebaserat undvikande,mentalisering,livskvalité,ångest.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samvariation mellan upplevelsebaserat undvikande och mentalisering och hur dessa psykologiska mekanismer korrelerar med ångest och upplevd livskvalité},
 year     = {2018},
}