Advanced

Att lära inför konflikter

Ekstedt, Jennika LU (2018) PSYK11 20181
Department of Psychology
Abstract
Interpersonal conflicts are common and natural phenomena that may affect individuals considerably. To decrease the risk of negative effects, where research has highlighted e.g. stress, depression and distrust, studies are conducted to better understand the mechanisms of conflicts and how the management thereof can be developed. The current essay was centered on research by Jordan and Lundin (2001) and focused on the individual level. More specifically the range of reflection, number of reflection perspectives, shown by the individual was investigated, and if this can be influenced through priming for increased awareness on conflict theory. Data was collected through distance based questionnaires and the results were analyzed quantitatively... (More)
Interpersonal conflicts are common and natural phenomena that may affect individuals considerably. To decrease the risk of negative effects, where research has highlighted e.g. stress, depression and distrust, studies are conducted to better understand the mechanisms of conflicts and how the management thereof can be developed. The current essay was centered on research by Jordan and Lundin (2001) and focused on the individual level. More specifically the range of reflection, number of reflection perspectives, shown by the individual was investigated, and if this can be influenced through priming for increased awareness on conflict theory. Data was collected through distance based questionnaires and the results were analyzed quantitatively through statistical tools. The target group included men and women over 18 years old with Swedish nationality. To show differences in number of reflection perspectives, depending on priming, the group was split into one control and one experimental group; without and with priming respectively. The primary quantitative results did not show any significand difference between the groups. Based on the presented theories and previous research it was jet argued that continued research should be done for finding a simplified method of affecting the individual thoughts concerning conflict. That for more constructive actions of an individual in a conflict situation, and hence creating possibilities for an alleviation of the consequences of a conflict. (Less)
Abstract (Swedish)
Mellanmänskliga konflikter är en vanlig och naturlig företeelse som kan påverka individer markant. För att minska risken för negativ påverkan, där forskning lyft exempelvis stress, depression och misstro, bedrivs studier för att bättre förstå konfliktens mekanismer och hur hanteringen av dessa kan utvecklas. Den aktuella uppsatsen centrerades kring forskning av Jordan och Lundin (2001) och fokuserades på den enskilde individen. Mer specifikt undersöktes om individens bredd av reflektion, antal reflektionsperspektiv, kring en konflikt kan påverkas genom priming för ökad medvetenhet kring konfliktteori. Datainsamling skedde med hjälp av distansbaserat frågeformulär och resultaten analyserades kvantitativt genom statistiska verktyg.... (More)
Mellanmänskliga konflikter är en vanlig och naturlig företeelse som kan påverka individer markant. För att minska risken för negativ påverkan, där forskning lyft exempelvis stress, depression och misstro, bedrivs studier för att bättre förstå konfliktens mekanismer och hur hanteringen av dessa kan utvecklas. Den aktuella uppsatsen centrerades kring forskning av Jordan och Lundin (2001) och fokuserades på den enskilde individen. Mer specifikt undersöktes om individens bredd av reflektion, antal reflektionsperspektiv, kring en konflikt kan påverkas genom priming för ökad medvetenhet kring konfliktteori. Datainsamling skedde med hjälp av distansbaserat frågeformulär och resultaten analyserades kvantitativt genom statistiska verktyg. Målgruppen utgjordes av män och kvinnor över 18 års ålder med svensk nationstillhörighet. För att påvisa skillnad i antal reflektionsperspektiv beroende på priming delades dessa in i en kontrollgrupp och en experimentgrupp utan respektive med priming. De primära kvantitativa resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan grupperna framkallad av primingen. Baserat på presenterade teorier och tidigare forskning argumenterades ändå vidare för fortsatt forskning på området i syfte att hitta en förenklad metod för en påverkan på individens tankesätt i relation till konflikt. Det för en mer konstruktiv hantering av konflikter av individer och därav en möjlig mildring av deras negativa konsekvenser. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ekstedt, Jennika LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konflikt, Konfliktmandala, Reflektionsperspektiv, Individuell konflikthantering, Priming, Enkätundersökning, T-test, Conflict, Conflict mandala, Reflection perspectives, Individual conflict management, Questionnaire survey
language
Swedish
id
8945366
date added to LUP
2018-06-07 11:54:04
date last changed
2018-06-07 11:54:04
@misc{8945366,
 abstract   = {Interpersonal conflicts are common and natural phenomena that may affect individuals considerably. To decrease the risk of negative effects, where research has highlighted e.g. stress, depression and distrust, studies are conducted to better understand the mechanisms of conflicts and how the management thereof can be developed. The current essay was centered on research by Jordan and Lundin (2001) and focused on the individual level. More specifically the range of reflection, number of reflection perspectives, shown by the individual was investigated, and if this can be influenced through priming for increased awareness on conflict theory. Data was collected through distance based questionnaires and the results were analyzed quantitatively through statistical tools. The target group included men and women over 18 years old with Swedish nationality. To show differences in number of reflection perspectives, depending on priming, the group was split into one control and one experimental group; without and with priming respectively. The primary quantitative results did not show any significand difference between the groups. Based on the presented theories and previous research it was jet argued that continued research should be done for finding a simplified method of affecting the individual thoughts concerning conflict. That for more constructive actions of an individual in a conflict situation, and hence creating possibilities for an alleviation of the consequences of a conflict.},
 author    = {Ekstedt, Jennika},
 keyword   = {Konflikt,Konfliktmandala,Reflektionsperspektiv,Individuell konflikthantering,Priming,Enkätundersökning,T-test,Conflict,Conflict mandala,Reflection perspectives,Individual conflict management,Questionnaire survey},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att lära inför konflikter},
 year     = {2018},
}