Advanced

”Och… vad väcker det i dig?” En korrelationsstudie; alexitymi, kvalitet i nära relationer och generell hälsa i en allmänpsykiatrisk population

Ranebo, Ingrid LU and Forsberg, Charlotte LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett enkätmaterial. Statistikprogrammet SPSS användes för att bearbeta det vid ett mättillfälle insamlade materialet, bestående av svar från formulären TAS-20, som mäter alexitymi, RSQ-30, som mäter anknytningsstil och GHQ-12 som mäter generell hälsa. Resultaten visade att kvinnor och män skattade likartat på alexitymi och att det inte fanns något signifikant samband mellan alexitymi och ålder. Av... (More)
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och graden av alexitymi och dess samband med kvalitet i nära relationer och psykisk ohälsa i en allmänpsykiatrisk population. Studien genomfördes på en allmänpsykiatrisk mottagning för vuxna under två veckors tid med ett konsekutivt urval där patienterna vid ett ordinarie besök ombads besvara ett enkätmaterial. Statistikprogrammet SPSS användes för att bearbeta det vid ett mättillfälle insamlade materialet, bestående av svar från formulären TAS-20, som mäter alexitymi, RSQ-30, som mäter anknytningsstil och GHQ-12 som mäter generell hälsa. Resultaten visade att kvinnor och män skattade likartat på alexitymi och att det inte fanns något signifikant samband mellan alexitymi och ålder. Av 46 deltagare skattade 21 sig som alexityma. Det fanns ett signifikant samband, (p=0,003), mellan hög grad av alexitymi och anknytningsstilen Fearful. Kunskap om patientens grad av alexitymi och anknytningsstil kan möjligen vara en värdefull variabel att som terapeut ha aktualiserad inför och under ett behandlingsarbete. (Less)
Abstract
The aim of this study was to investigate the incidence and degree of alexitymia and its correlation with quality in close relationships and health distress in a general outpatient population. The study was performed in a general outpatient care unit for two weeks with a consecutive selection where the patients, during an ordinary visit, was asked to participate and complete questionnaires assessing their general health (GHQ-12), attachment style (RSQ-30) and levels of alexitymia (TAS-20). The data used was collected at one occasion and the statistical analysis was made using SPSS. The results showed that men and women evaluated themselves equaly on alexitymia and there was no significant correlation between alexitymia and age. 21out of the... (More)
The aim of this study was to investigate the incidence and degree of alexitymia and its correlation with quality in close relationships and health distress in a general outpatient population. The study was performed in a general outpatient care unit for two weeks with a consecutive selection where the patients, during an ordinary visit, was asked to participate and complete questionnaires assessing their general health (GHQ-12), attachment style (RSQ-30) and levels of alexitymia (TAS-20). The data used was collected at one occasion and the statistical analysis was made using SPSS. The results showed that men and women evaluated themselves equaly on alexitymia and there was no significant correlation between alexitymia and age. 21out of the 46 participants met the criteria for
4
alexitymia. There was a significant correlation, (p=0,003), between alexitymia and Fearful attachment style. As a therapist, understanding of patients' degrees of alexitymia and attachment styles may be valuable factors to consider before and during treatment. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Ranebo, Ingrid LU and Forsberg, Charlotte LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
alexitymia, attachment, TAS-20, RSQ-30, GHQ-12
language
Swedish
id
8945934
date added to LUP
2018-06-08 09:15:39
date last changed
2018-06-08 09:15:39
@misc{8945934,
 abstract   = {The aim of this study was to investigate the incidence and degree of alexitymia and its correlation with quality in close relationships and health distress in a general outpatient population. The study was performed in a general outpatient care unit for two weeks with a consecutive selection where the patients, during an ordinary visit, was asked to participate and complete questionnaires assessing their general health (GHQ-12), attachment style (RSQ-30) and levels of alexitymia (TAS-20). The data used was collected at one occasion and the statistical analysis was made using SPSS. The results showed that men and women evaluated themselves equaly on alexitymia and there was no significant correlation between alexitymia and age. 21out of the 46 participants met the criteria for 
 4 
alexitymia. There was a significant correlation, (p=0,003), between alexitymia and Fearful attachment style. As a therapist, understanding of patients' degrees of alexitymia and attachment styles may be valuable factors to consider before and during treatment.},
 author    = {Ranebo, Ingrid and Forsberg, Charlotte},
 keyword   = {alexitymia,attachment,TAS-20,RSQ-30,GHQ-12},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {”Och… vad väcker det i dig?” En korrelationsstudie; alexitymi, kvalitet i nära relationer och generell hälsa i en allmänpsykiatrisk population},
 year     = {2018},
}