Advanced

Nation branding – Ett synnerligen odemokratiskt fenomen

Egerup, Filip LU and Jorméus, Anton LU (2018) SKOK11 20181
Department of Strategic Communication
Abstract (Swedish)
Nation Branding är idag ett utbrett fenomen som allt fler länder spenderar enorma resurser på. Sverige är ett land som aktivt arbetar med sin nation branding i syfte att förbättra omvärldens uppfattning om landet. Detta exemplifierades inte minst när de som första och enda land i världen lämnade över dess officiella twitterkonto till sina medborgare genom initiativet “Curators of Sweden”, som syftar till att inkludera medborgarnas röster i landets nation branding. Denna kandidatuppsats inom strate-gisk kommunikation syftar till att kritiskt granska fenomenet nation branding ur ett maktperspektiv. Detta görs genom att besvara vilka diskurser som förs om Sverige samt vem som kontrollerar den mest övergripande diskursen. I arbetet genomfördes... (More)
Nation Branding är idag ett utbrett fenomen som allt fler länder spenderar enorma resurser på. Sverige är ett land som aktivt arbetar med sin nation branding i syfte att förbättra omvärldens uppfattning om landet. Detta exemplifierades inte minst när de som första och enda land i världen lämnade över dess officiella twitterkonto till sina medborgare genom initiativet “Curators of Sweden”, som syftar till att inkludera medborgarnas röster i landets nation branding. Denna kandidatuppsats inom strate-gisk kommunikation syftar till att kritiskt granska fenomenet nation branding ur ett maktperspektiv. Detta görs genom att besvara vilka diskurser som förs om Sverige samt vem som kontrollerar den mest övergripande diskursen. I arbetet genomfördes en kritisk diskursanalys av material från Svenska institutet, fyra internationella ny-hetsmedier samt landets officiella twitterkonto @Sweden. Vi har identifierat fyra olika diskurser om Sverige, som till stora delar framställer landet utefter en sam-stämmig bild. Vidare så bekräftar både medborgarna och de internationella nyhets-medierna den offentliga svenska diskursen skapad av Svenska institutet. Denna uppsats påvisar att nation branding kan användas i ett odemokratiskt syfte genom överförandet av politiska agendor. (Less)
Popular Abstract
Nation Branding is today a widespread phenomenon which more and more countries spend enormous resources on. Sweden is a country that actively works with its nation branding in order to improve the outside world's perception of the country. This was exemplified when, as the first and only country in the world, they allowed their official twitter account to their citizens through the "Curators of Swe-den" initiative, which aims to include citizens' voices in the country's nation bran-ding. This bachelor thesis in strategic communication aims to critically review the phenomenon of nation branding from a power perspective. This is done by exami-ning what discourses are present about Sweden and who controls the most comprehensive discourse. A... (More)
Nation Branding is today a widespread phenomenon which more and more countries spend enormous resources on. Sweden is a country that actively works with its nation branding in order to improve the outside world's perception of the country. This was exemplified when, as the first and only country in the world, they allowed their official twitter account to their citizens through the "Curators of Swe-den" initiative, which aims to include citizens' voices in the country's nation bran-ding. This bachelor thesis in strategic communication aims to critically review the phenomenon of nation branding from a power perspective. This is done by exami-ning what discourses are present about Sweden and who controls the most comprehensive discourse. A critical discourse analysis was conducted based on material from the Swedish Institute, four international newspapers and the country's official twitter account @Sweden. We have identified four different discourses about Sweden, which portrays a coherent image of the country. Furthermore, both the citizens and the international news media confirm the public swedish discourse created by the Swedish Institute. This paper shows that nation branding can be used in an undemocratic purpose through the transfer of political agendas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Egerup, Filip LU and Jorméus, Anton LU
supervisor
organization
course
SKOK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nation branding, Swedish institute, curators of sweden, critical discourse analysis, Sweden, power
language
Swedish
id
8946079
date added to LUP
2018-06-15 10:30:36
date last changed
2018-06-15 10:30:36
@misc{8946079,
 abstract   = {Nation Branding är idag ett utbrett fenomen som allt fler länder spenderar enorma resurser på. Sverige är ett land som aktivt arbetar med sin nation branding i syfte att förbättra omvärldens uppfattning om landet. Detta exemplifierades inte minst när de som första och enda land i världen lämnade över dess officiella twitterkonto till sina medborgare genom initiativet “Curators of Sweden”, som syftar till att inkludera medborgarnas röster i landets nation branding. Denna kandidatuppsats inom strate-gisk kommunikation syftar till att kritiskt granska fenomenet nation branding ur ett maktperspektiv. Detta görs genom att besvara vilka diskurser som förs om Sverige samt vem som kontrollerar den mest övergripande diskursen. I arbetet genomfördes en kritisk diskursanalys av material från Svenska institutet, fyra internationella ny-hetsmedier samt landets officiella twitterkonto @Sweden. Vi har identifierat fyra olika diskurser om Sverige, som till stora delar framställer landet utefter en sam-stämmig bild. Vidare så bekräftar både medborgarna och de internationella nyhets-medierna den offentliga svenska diskursen skapad av Svenska institutet. Denna uppsats påvisar att nation branding kan användas i ett odemokratiskt syfte genom överförandet av politiska agendor.},
 author    = {Egerup, Filip and Jorméus, Anton},
 keyword   = {Nation branding,Swedish institute,curators of sweden,critical discourse analysis,Sweden,power},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Nation branding – Ett synnerligen odemokratiskt fenomen},
 year     = {2018},
}