Advanced

Förutsättningar för djupinfiltration av ytvatten från Ivösjön till Kristianstadbassängen

Hjertman, Anna LU (2018) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20181
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Kristianstadsslätten breder ut sig i nordöstra Skåne och in i sydvästra Blekinge med sin komplicerade och varierade geologi. De komplexa förhållandena leder till att det finns ett flertal akvifärer i både jordlager och berggrund, där den mest vattenförande formationen är den av glaukonitsand. Syftet med arbetet har varit att undersöka vilket infiltrerat vattenflöde, vid vilket pumptryck, en brunn borrad ned i Kristianstadbassängen generellt klarar av, och att reflektera kring eventuella komplikationer som kan uppstå om man infiltrerar sjövatten från den närliggande Ivösjön. För att sammanställa rapporten har en litteraturstudie genomförts och data från brunnar tillhörande Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) har sammanställts. I de fall... (More)
Kristianstadsslätten breder ut sig i nordöstra Skåne och in i sydvästra Blekinge med sin komplicerade och varierade geologi. De komplexa förhållandena leder till att det finns ett flertal akvifärer i både jordlager och berggrund, där den mest vattenförande formationen är den av glaukonitsand. Syftet med arbetet har varit att undersöka vilket infiltrerat vattenflöde, vid vilket pumptryck, en brunn borrad ned i Kristianstadbassängen generellt klarar av, och att reflektera kring eventuella komplikationer som kan uppstå om man infiltrerar sjövatten från den närliggande Ivösjön. För att sammanställa rapporten har en litteraturstudie genomförts och data från brunnar tillhörande Centralsjukhuset i Kristianstad (CSK) har sammanställts. I de fall man vill infiltrera ytvatten i en akvifär som ligger under lager av finsediment, vilket är fallet på Kristianstadsslätten, kan man använda sig av infiltrationsbrunnar borrade direkt ned i akvifären. Denna metod kallas för djupinfiltration och har använts i Sverige sedan slutet av 60-talet men idag finns inga kända anläggningar med djupinfiltration i drift. År 1980 ska det ha funnits ungefär 50 infiltrationsbrunnar i drift i Sverige, men uppgifter om att det har tillämpats i Kristianstadbassängen har inte hittats. Den mest intressanta formationen att infiltrera i är glaukonitsanden, men det krävs omfattande undersökningar av de geologiska och hydrogeologiska förhållandena innan brunnsplatser kan lokaliseras och brunnar kan borras. Utifrån diskuterade data från provpumpningar inom Kristianstad tätort kan man förvänta sig ett infiltrationsflöde på 25–35 l/s vilket skulle betyda mellan 16 och 22 brunnar för 10 miljoner kubikmeter vatten per år, vilket motsvarar den mängd vatten som krävs för att uttag och påfyllnad i akvifären ska gå jämnt upp. För 30 miljoner kubikmeter per år skulle det krävas mellan 47 och 66 brunnar. Geologin är dock, som konstaterat, komplex och glaukonitsanden mindre mäktig mot norr, vilket kan resultera i helt andra flödes-hastigheter i andra delar av bassängen. (Less)
Abstract
Kristianstad plain stretches from the northeast of Scania to the southwest of Blekinge with a complicated and varying geology. The complexity has resulted in multiple aquifers in both soil and bedrock, where the highest amount of withdrawable groundwater is in the formation of glauconite sand. The aim of this paper has been to investigate which infiltrated water flow at a certain pumping pressure, a well drilled in the Kristianstad basin can cope with, and to reflect which complications might occur if you infiltrate lake water from the nearby lake Ivösjön. To accomplish this paper, a literature study has been made and data from wells belonging to the hospital in Kristianstad have been compiled. In those cases when you want to infiltrate... (More)
Kristianstad plain stretches from the northeast of Scania to the southwest of Blekinge with a complicated and varying geology. The complexity has resulted in multiple aquifers in both soil and bedrock, where the highest amount of withdrawable groundwater is in the formation of glauconite sand. The aim of this paper has been to investigate which infiltrated water flow at a certain pumping pressure, a well drilled in the Kristianstad basin can cope with, and to reflect which complications might occur if you infiltrate lake water from the nearby lake Ivösjön. To accomplish this paper, a literature study has been made and data from wells belonging to the hospital in Kristianstad have been compiled. In those cases when you want to infiltrate surface water in an aquifer located below a formation with fine-grained sediment, which is the case of the Kristianstad basin, you can use infiltration wells drilled directly into the aquifer. This method is called groundwater replenishment (Swedish: djupinfiltration) and has been in use in Sweden since the late 60s, but today there are no known active facilities left. In 1980 it was reported to have been about 50 infiltrations wells active in Sweden, but no data say it has ever been used on the Kristianstad basin. The most interesting formation to infiltrate is the one of glauconite sand, but it requires substantial investigations of the geological and hydrogeological circumstances before any locations for wells can be located and drilling can be done. From the data, from the test pumpings in the city of Kristianstad, you can expect an infiltration flow of 25–35 l/s which means between 16 and 22 wells for 10 million cubic metres per year, which corresponds to the amount of water needed to make withdrawal and the replenishment of the aquifer go even. For 30 million cubic metres per year it would require between 47 and 66 wells. The geology however is complex and the glauconite sand is less thick to the north, which can result in different flow rates in other areas of the basin. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hjertman, Anna LU
supervisor
organization
alternative title
Prerequisites for groundwater replenishment of surface water from Ivösjön into the Kristianstad basin
course
GEOL01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
grundvatten, grundvattenbildning, djupinfiltration, Kristianstadsslätten, Kristianstadbassängen, Ivösjön
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
537
language
Swedish
id
8946309
date added to LUP
2018-06-07 13:24:58
date last changed
2018-06-07 13:24:58
@misc{8946309,
 abstract   = {Kristianstad plain stretches from the northeast of Scania to the southwest of Blekinge with a complicated and varying geology. The complexity has resulted in multiple aquifers in both soil and bedrock, where the highest amount of withdrawable groundwater is in the formation of glauconite sand. The aim of this paper has been to investigate which infiltrated water flow at a certain pumping pressure, a well drilled in the Kristianstad basin can cope with, and to reflect which complications might occur if you infiltrate lake water from the nearby lake Ivösjön. To accomplish this paper, a literature study has been made and data from wells belonging to the hospital in Kristianstad have been compiled. In those cases when you want to infiltrate surface water in an aquifer located below a formation with fine-grained sediment, which is the case of the Kristianstad basin, you can use infiltration wells drilled directly into the aquifer. This method is called groundwater replenishment (Swedish: djupinfiltration) and has been in use in Sweden since the late 60s, but today there are no known active facilities left. In 1980 it was reported to have been about 50 infiltrations wells active in Sweden, but no data say it has ever been used on the Kristianstad basin. The most interesting formation to infiltrate is the one of glauconite sand, but it requires substantial investigations of the geological and hydrogeological circumstances before any locations for wells can be located and drilling can be done. From the data, from the test pumpings in the city of Kristianstad, you can expect an infiltration flow of 25–35 l/s which means between 16 and 22 wells for 10 million cubic metres per year, which corresponds to the amount of water needed to make withdrawal and the replenishment of the aquifer go even. For 30 million cubic metres per year it would require between 47 and 66 wells. The geology however is complex and the glauconite sand is less thick to the north, which can result in different flow rates in other areas of the basin.},
 author    = {Hjertman, Anna},
 keyword   = {grundvatten,grundvattenbildning,djupinfiltration,Kristianstadsslätten,Kristianstadbassängen,Ivösjön},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Förutsättningar för djupinfiltration av ytvatten från Ivösjön till Kristianstadbassängen},
 year     = {2018},
}