Advanced

Green space and sustainable stormwater management in a denser city. An analysis of future scenario for urban development in Gothenburg

Berntsson, Sabina LU (2018) MVEM30 20181
Studies in Environmental Science
Abstract (Swedish)
Population growth and urbanization increase the housing demand in cities. Densification with limited expansion has environmental and social benefits and is therefore a common development strategy. However, many interests must be balanced in urban planning and spaciousness, and green space especially, is important for sustainable and livable cities. Green Infrastructure (GI) provides Ecosystem Services (ES) that can be integrated with stormwater management in Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS). SUDS are open systems for stormwater management that benefit from ES and improve resilience against flooding, which is a growing concern in many cities due to climate change.

Due to the shortage of housing in Gothenburg a project... (More)
Population growth and urbanization increase the housing demand in cities. Densification with limited expansion has environmental and social benefits and is therefore a common development strategy. However, many interests must be balanced in urban planning and spaciousness, and green space especially, is important for sustainable and livable cities. Green Infrastructure (GI) provides Ecosystem Services (ES) that can be integrated with stormwater management in Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS). SUDS are open systems for stormwater management that benefit from ES and improve resilience against flooding, which is a growing concern in many cities due to climate change.

Due to the shortage of housing in Gothenburg a project (BoStad2021) was established to test if an intensified planning process was suitable to enhance development. The aim of this study was to investigate the development potential for urban growth in Gothenburg and predict if GI and SUDS can be integrated in an intensified planning process. Six limiting criteria for housing development were identified from a policy document analysis and used to determine the potential for housing development through a Multi-Criteria Evaluation in a geographical information system. Planning strategies observed in approved detailed development plans in BoStad2021were then used to predict a future scenario for how GI and SUDS can be integrated in the development.

The result showed that not all land is needed for the planned growth of the city. Preservation of green areas are positive both for social, ecological and resilience aspects, especially since little land is dedicated for SUDS in the development plans. Furthermore, such trends are possible as the population density still would be lower than recommendations. However, the analysis also showed that green space often gets developed and even areas of importance for the mentioned aspects. However, traffic infrastructure is over-dimensioned in the potential area and there is interest for reducing the soil sealing which could generate sustainable development. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Vad händer med parkerna och var tar regnet vägen när Göteborg förtätas?

Det är svårt att få en lägenhet i Göteborg. Bostadsbristen gör att man måste bygga tätare och snabbare. När staden växer minskar utrymmet och parkytor byggs bort. En sådan utveckling är negativ för miljön och tillgången till rekreationsområden. Dessutom ökar översvämningsrisken vilket riskerar att få stora ekonomiska följder. Göteborg är extra utsatt, och speciellt eftersom klimatförändringarna gör att skyfall blir allt vanligare. Fram till 2035 väntas Göteborg växa med 100 000 invånare. Hur påverkar det översvämningsrisken och tillgången till grönytor?


För att ta reda på om en hållbar stadsutveckling är möjlig med förtätningen av Göteborg, undersöktes kommunen... (More)
Vad händer med parkerna och var tar regnet vägen när Göteborg förtätas?

Det är svårt att få en lägenhet i Göteborg. Bostadsbristen gör att man måste bygga tätare och snabbare. När staden växer minskar utrymmet och parkytor byggs bort. En sådan utveckling är negativ för miljön och tillgången till rekreationsområden. Dessutom ökar översvämningsrisken vilket riskerar att få stora ekonomiska följder. Göteborg är extra utsatt, och speciellt eftersom klimatförändringarna gör att skyfall blir allt vanligare. Fram till 2035 väntas Göteborg växa med 100 000 invånare. Hur påverkar det översvämningsrisken och tillgången till grönytor?


För att ta reda på om en hållbar stadsutveckling är möjlig med förtätningen av Göteborg, undersöktes kommunen utvecklingsstrategi med mål uppsatta till år 2035. Både om det finns utrymme att behålla grönområden och ta om hand en ökad nederbörd, och vilken utveckling som kan förväntas om man bygger med en snabbare planeringstakt. Resultatet visar att markpotentialen är stor, vilket gör det möjligt att enbart bebygga de områden som anses som mest lämpliga. Göteborgs Stad äger själva mycket mark vilket underlättar möjligheten att styra stadsutvecklingen. I realiteten förläggs bostadsbyggandet dock ofta på grönområden, vilka är värdefulla ur ett ekologiskt perspektiv och för rekreationsvärden. Detta trots att bilarnas utrymme är överdimensionerat på många platser, utrymme som istället hade kunnat nyttjas i en mer hållbar stadsutveckling.

Detaljplanedokumenten som studerades har tagits fram med en snabbare planeringstakt än normalt. De ingår i ett projekt där Göteborgs Stad utlovat att bygga extra många nya bostäder genom att tillämpa en intensifierad planeringsprocess. Bakgrunden är den brist på lägenheter som råder i staden, och om konceptet visar sig framgångsrikt är tanken att processen ska utökas för att bekämpa bostadsbristen. Projektets 7000 extra bostäder framtill 2021 har lanserats som en present till göteborgarna inför stadens jubileum, vilket sätter press på kommunen att lägenheterna står klara i tid. Tidspressen gör dock att grönområden och en hållbar dagvattenhantering riskerar att prioriteras bort, och rätt prioriteringar blir särskilt viktigt om konceptet skalas upp till ett större område.

Klimatförändringarna gör att kraftiga skyfall blir vanligare och kapaciteten i ledningsnätet räcker inte till för allt vatten. Översvämningsrisken har därmed ökat och avloppsvatten kan läcka upp i källare. Att gräva ner rör med större kapacitet är dyrt, och ett alternativ är att istället konstruera öppna lösningar, t.ex. dammar och rännor för att hantera vattnet ovan jord. Grönområden är viktiga för att ge plats åt vattnet, och upptag i växtlighet och mark minskar dessutom volymen som måste tas om hand i ledningsnätet. Att studien visar att växtlighet byggs bort är därmed ett problem. Speciellt eftersom de öppna dagvattenlösningarna som anläggs med nybyggnation inte är tillräckliga för att hantera den ökade översvämningsrisken.

Samtidigt skulle den redan hårdgjorda ytan vara tillräcklig för att ge rum för de lägenheter som planeras och ändå behålla en inbjudande stadsstruktur. Den hårdgjorda ytan består mestadels av parkeringar. I nybyggnationer arbetar man med att dra ner på antalet parkeringsplatser genom att erbjuda andra resealternativ. När parkeringar ändå måste anläggas används främst yteffektiva alternativ som garage både under och ovan jord. Att planera för ett samhälle där bilen prioriteras bort är viktigt för att nå klimatmålen. Dessutom skapas förutsättningar för en mer nära stad och öppna ytor som kan användas på ett trevligare sätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Berntsson, Sabina LU
supervisor
organization
course
MVEM30 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Densification, Green Infrastructure (GI), Urban Planning, Geographical Information System (GIS), Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS), Multi-Criteria Evaluation
language
English
id
8946472
date added to LUP
2018-06-11 10:54:33
date last changed
2018-06-11 10:54:33
@misc{8946472,
 abstract   = {Population growth and urbanization increase the housing demand in cities. Densification with limited expansion has environmental and social benefits and is therefore a common development strategy. However, many interests must be balanced in urban planning and spaciousness, and green space especially, is important for sustainable and livable cities. Green Infrastructure (GI) provides Ecosystem Services (ES) that can be integrated with stormwater management in Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS). SUDS are open systems for stormwater management that benefit from ES and improve resilience against flooding, which is a growing concern in many cities due to climate change.

Due to the shortage of housing in Gothenburg a project (BoStad2021) was established to test if an intensified planning process was suitable to enhance development. The aim of this study was to investigate the development potential for urban growth in Gothenburg and predict if GI and SUDS can be integrated in an intensified planning process. Six limiting criteria for housing development were identified from a policy document analysis and used to determine the potential for housing development through a Multi-Criteria Evaluation in a geographical information system. Planning strategies observed in approved detailed development plans in BoStad2021were then used to predict a future scenario for how GI and SUDS can be integrated in the development.

The result showed that not all land is needed for the planned growth of the city. Preservation of green areas are positive both for social, ecological and resilience aspects, especially since little land is dedicated for SUDS in the development plans. Furthermore, such trends are possible as the population density still would be lower than recommendations. However, the analysis also showed that green space often gets developed and even areas of importance for the mentioned aspects. However, traffic infrastructure is over-dimensioned in the potential area and there is interest for reducing the soil sealing which could generate sustainable development.},
 author    = {Berntsson, Sabina},
 keyword   = {Densification,Green Infrastructure (GI),Urban Planning,Geographical Information System (GIS),Sustainable Urban Drainage Systems (SUDS),Multi-Criteria Evaluation},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Green space and sustainable stormwater management in a denser city. An analysis of future scenario for urban development in Gothenburg},
 year     = {2018},
}