Advanced

Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun

Nordström, Julia LU (2018) MVEM30 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
In recent years, it has become increasingly recognized that the traditional production-based methods for calculations of greenhouse gas emissions have shortcomings. This is justified by the fact that such inventories only include emissions that occur within a particular geographical area. As major emissions also arise as a result of imports of goods and services and from international travel, such methods generates a misleading interpretation of reality. Further, the fact that the responsibility for emissions is exclusively assigned to the producer also results in consumers having no incentive to reduce their consumption. There is thus a need to include consumption-based emissions to the national inventories.

This study is carried out... (More)
In recent years, it has become increasingly recognized that the traditional production-based methods for calculations of greenhouse gas emissions have shortcomings. This is justified by the fact that such inventories only include emissions that occur within a particular geographical area. As major emissions also arise as a result of imports of goods and services and from international travel, such methods generates a misleading interpretation of reality. Further, the fact that the responsibility for emissions is exclusively assigned to the producer also results in consumers having no incentive to reduce their consumption. There is thus a need to include consumption-based emissions to the national inventories.

This study is carried out in cooperation with the municipality of Kungsbacka, Sweden. The study aims at developing, testing and evaluate models for calculation of consumer-based greenhouse gas emissions on a local level. The models are mainly based on the methodology of environmentally-extended input-output analysis and they are designed to allow inventory and quantification of the emissions that a defined individual generates annually.

The consumption-based greenhouse gas emissions from the average citizen in Kungsbacka municipality are showed to generally be larger than the average Swede’s. According to the results, this is mainly due to the high income levels in the municipality. Furthermore, the assessment of the applied models indicates that they can be used by municipalities to identify and prioritize actions, design interim goals and communicate with citizens and politicians. However, to take into consideration is that the models only generate very rough estimates of reality, as an effect of insufficient data availability. This highlights the need for national and local actors to take action in order to ensure that consumption-related data is collected on a regular basis. For future studies, it would thus be interesting to further investigate how such data collection could be organized (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Beräkningsmodeller för konsumtionsbaserade utsläpp, vad är vitsen?
Julia Nordström i juni 2018

År 2015 skrev Sverige tillsammans med andra nationer under det internationella klimatavtalet - Parisavtalet. För att nå de mål som Parisavtalet satt upp måste de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt de kommande åren. Sverige är ett av de mest framstående länderna i världen när det kommer till klimatarbete. Enligt nationella utsläppsinventeringar har de svenska utsläppen faktiskt minskat de senaste åren, men när hela utsläppsbilden synliggörs framkommer en helt annan sanning…

Sveriges årliga nationella inventeringar av växthusgaser visar på en nedåtgående utsläppstrend. Samtidigt fortsätter de utsläpp som uppstår i andra... (More)
Beräkningsmodeller för konsumtionsbaserade utsläpp, vad är vitsen?
Julia Nordström i juni 2018

År 2015 skrev Sverige tillsammans med andra nationer under det internationella klimatavtalet - Parisavtalet. För att nå de mål som Parisavtalet satt upp måste de globala utsläppen av växthusgaser minska drastiskt de kommande åren. Sverige är ett av de mest framstående länderna i världen när det kommer till klimatarbete. Enligt nationella utsläppsinventeringar har de svenska utsläppen faktiskt minskat de senaste åren, men när hela utsläppsbilden synliggörs framkommer en helt annan sanning…

Sveriges årliga nationella inventeringar av växthusgaser visar på en nedåtgående utsläppstrend. Samtidigt fortsätter de utsläpp som uppstår i andra länder till följd av svensk konsumtion att öka. Hur det kan gå ihop är det säkert många som frågar sig. Förklaringen ligger enkelt uttryckt i de metoder som utsläppsinventeringarna bygger på. De omfattar nämligen bara utsläpp som sker inom ett avgränsat geografiskt område, i detta fall inom Sveriges gränser. De utsläpp som uppstår till följd av konsumtion av varor och tjänster som importeras inkluderas alltså inte. Här är det uteslutande produktionslandet som står som ansvarig för utsläppen vår konsumtion ger upphov till. Hur rimligt är egentligen det? På senare år har allt mer kritik riktats mot de traditionella metoderna för beräkning av växthusgasutsläpp. Det har blivit dags att synliggöra hela bilden!

Kungsbacka är en av de svenska kommuner som har insett vikten av att låta konsumtionsbaserade utsläpp ingå i sina utsläppsinventeringar för att kunna ge en mer rättvisande bild av kommunens klimatavtryck. På uppdrag av Kungsbacka kommun har jag därför genomfört en studie i vilken jag har försökt beräkna de utsläpp som uppkommer till följd av Kungsbackabornas konsumtion.

Beräkningar av utsläpp från konsumtion är svårt. Utsläppen uppstår ofta långt bort från konsumenten och konsumtionsvanor är både individuella och föränderliga. Det råder dessutom brist på konsumtionsbaserad data, såväl nationellt som kommunalt. Att få en exakt siffra på utsläppen från en enskild invånares konsumtion är därmed i princip omöjligt. Mina beräkningsmodeller ger dock en indikation på vilka produktgrupper som genererar störst utsläpp. Beräkningarna visar att ”medelkungsbackabon” generellt sett har en högre klimatpåverkan än medelsvensken. Det beror främst på att medelinkomstnivån i kommunen är högre än i övriga Sverige.

Bilden av konsumtionens klimatpåverkan är tydlig och jag försöker belysa vikten av att insatser för att minska utsläppen från konsumtion genomförs omgående. Att på lokal nivå kartlägga utsläpp med hjälp av mina modeller är ett bra första steg i det arbetet. Det kan nämligen ge stöd i arbetet med att identifiera och prioritera åtgärder, samt utforma mål och underlätta kommunikationen med politiker och medborgare.

Det är hög tid att vi som nation agerar och tar ansvar för våra handlingar, nu! (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nordström, Julia LU
supervisor
organization
alternative title
Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun - En studie med fokus på utformning, test och utvärdering av beräkningsmodeller för konsumtionsbaserade utsläpp
course
MVEM30 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
konsumtionsbaserade utsläpp, offentlig konsumtion, privat konsumtion, beräkningsmodeller, input-output analys, klimatstrategi, kommunalt klimatarbete
language
Swedish
id
8946647
date added to LUP
2018-06-11 10:55:54
date last changed
2018-06-11 10:55:54
@misc{8946647,
 abstract   = {In recent years, it has become increasingly recognized that the traditional production-based methods for calculations of greenhouse gas emissions have shortcomings. This is justified by the fact that such inventories only include emissions that occur within a particular geographical area. As major emissions also arise as a result of imports of goods and services and from international travel, such methods generates a misleading interpretation of reality. Further, the fact that the responsibility for emissions is exclusively assigned to the producer also results in consumers having no incentive to reduce their consumption. There is thus a need to include consumption-based emissions to the national inventories.

This study is carried out in cooperation with the municipality of Kungsbacka, Sweden. The study aims at developing, testing and evaluate models for calculation of consumer-based greenhouse gas emissions on a local level. The models are mainly based on the methodology of environmentally-extended input-output analysis and they are designed to allow inventory and quantification of the emissions that a defined individual generates annually.

The consumption-based greenhouse gas emissions from the average citizen in Kungsbacka municipality are showed to generally be larger than the average Swede’s. According to the results, this is mainly due to the high income levels in the municipality. Furthermore, the assessment of the applied models indicates that they can be used by municipalities to identify and prioritize actions, design interim goals and communicate with citizens and politicians. However, to take into consideration is that the models only generate very rough estimates of reality, as an effect of insufficient data availability. This highlights the need for national and local actors to take action in order to ensure that consumption-related data is collected on a regular basis. For future studies, it would thus be interesting to further investigate how such data collection could be organized},
 author    = {Nordström, Julia},
 keyword   = {konsumtionsbaserade utsläpp,offentlig konsumtion,privat konsumtion,beräkningsmodeller,input-output analys,klimatstrategi,kommunalt klimatarbete},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Klimatpåverkan från privat och offentlig konsumtion i Kungsbacka kommun},
 year     = {2018},
}