Advanced

MIFO fas 1-inventering av två drivmedelsstationer i Eslövs kommun

Winter, Agnes LU (2018) MVEK02 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
The purpose of this essay is to risk classify two former fuel stations in Eslöv municipality, Harlösa 19:36/19:53 and Ölycke 18:2, through the MIFO phase 1 method. It is important to know the risks from contaminated site to be able to keep humans and the environment from getting damaged. The question this essay attempts to answer is “Is there a risk for damage, that originates from Harlösa 19:36/19:53 or Ölycke 18:2, on surrounding humans or environment?”.
MIFO phase 1 is an over-viewing survey of the suspected contaminated site, done through visits to the site and an archive study.
On Harlösa 19:36/19:53, there has previously been sampling done and high levels of hydrocarbons were found in the soil and groundwater. There is a clear... (More)
The purpose of this essay is to risk classify two former fuel stations in Eslöv municipality, Harlösa 19:36/19:53 and Ölycke 18:2, through the MIFO phase 1 method. It is important to know the risks from contaminated site to be able to keep humans and the environment from getting damaged. The question this essay attempts to answer is “Is there a risk for damage, that originates from Harlösa 19:36/19:53 or Ölycke 18:2, on surrounding humans or environment?”.
MIFO phase 1 is an over-viewing survey of the suspected contaminated site, done through visits to the site and an archive study.
On Harlösa 19:36/19:53, there has previously been sampling done and high levels of hydrocarbons were found in the soil and groundwater. There is a clear risk for the people living in the house on site, since the compounds can get into buildings as gas and cause diseases such as cancer. Due to the close by stream there is also a risk for effects on the sensitive ecosystem in Kävlingeån, downstream.
There has been large amounts of petroleum products stored during a long time on the former fuel depot Ölycke 18:2, and due to the uncertainties, the assumption must be made that there may be a large contamination at the site. There is a big risk for humans in the area since there are many people living close by and many compounds can get in to the buildings and cause great health issues. There is also a risk for the environment since the contamination could reach sensitive ecosystems. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Nedlagda bränslestationer kan vara en fara för männsikors hälsa och miljön


Min uppsats undersöker risken för skada på människors hälsa och miljön från två troligen förorenade områden. Denna risk anser jag vara stor och för att skydda männskor och miljö bör dessa områden provtas.

Platser där det finns föroreningar i marken skulle kunna utgöra fara för människors hälsa och miljön. Om man odlar på mark där det finns föroreningar, kan de tas upp av växterna och påverka hälsan hos människorna och djuren som äter växterna negativt. Människor och djur skulle också kunna ta skada genom att dricka eller leva i förorenat vatten. Detta gör det viktigt att hitta de mest förorenade platserna för att kunna ta bort föroreningarna innan de hinner... (More)
Nedlagda bränslestationer kan vara en fara för männsikors hälsa och miljön


Min uppsats undersöker risken för skada på människors hälsa och miljön från två troligen förorenade områden. Denna risk anser jag vara stor och för att skydda männskor och miljö bör dessa områden provtas.

Platser där det finns föroreningar i marken skulle kunna utgöra fara för människors hälsa och miljön. Om man odlar på mark där det finns föroreningar, kan de tas upp av växterna och påverka hälsan hos människorna och djuren som äter växterna negativt. Människor och djur skulle också kunna ta skada genom att dricka eller leva i förorenat vatten. Detta gör det viktigt att hitta de mest förorenade platserna för att kunna ta bort föroreningarna innan de hinner göra för stor skada på omgivningen.

Jag har undersökt två nedlagda bränslestationer i Eslövs kommun för att se hur mycket föroreningar som kan finnas på platserna. Jag ville även se om det fanns någon risk för männsikors hälsa eller miljön på grund av föroreningarna på platserna. Arbetet har gjorts genom att gå igenom dokument från kommunen, besöka platserna och kolla på gamla flygfoton och kartor.

Jag såg att båda platserna skulle kunna utgöra en fara för männsikors hälsa då det bor personer på eller nära de tidigare bränslestationerna och de föroreningar som kan finnas i marken och grundvattnet kan tas sig upp i byggnader och ge bland annat cancer. På den ena platsen använder man även grundvattnet som dricksvatten vilket ökar risken för människors hälsa. Båda platserna skulle också kunna vara en fara för miljön, då föroreningarna som kan finnas där kan spridas till områden med känsligt djur- och växtliv.

Min uppsats har gjort så att kommunen nu vet om att det är risk att det finns föroreningar på dessa platser som kan ge negativ påverkan på månniskors hälsa och på närmiljön. Detta gör att de kan gå vidare och se till att platserna provtas. Om föroreningarna och de problem som de kan orsaka behöver åtgärdas bör detta ske efter provtagningen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Winter, Agnes LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
MIFO, Förorenade områden, Bensinstation, Oljedepå, Bränsledepå, Drivmedelsstation, Riskklassificering, Eslöv
language
Swedish
id
8946794
date added to LUP
2018-06-11 16:31:38
date last changed
2018-06-11 16:31:38
@misc{8946794,
 abstract   = {The purpose of this essay is to risk classify two former fuel stations in Eslöv municipality, Harlösa 19:36/19:53 and Ölycke 18:2, through the MIFO phase 1 method. It is important to know the risks from contaminated site to be able to keep humans and the environment from getting damaged. The question this essay attempts to answer is “Is there a risk for damage, that originates from Harlösa 19:36/19:53 or Ölycke 18:2, on surrounding humans or environment?”.
MIFO phase 1 is an over-viewing survey of the suspected contaminated site, done through visits to the site and an archive study. 
On Harlösa 19:36/19:53, there has previously been sampling done and high levels of hydrocarbons were found in the soil and groundwater. There is a clear risk for the people living in the house on site, since the compounds can get into buildings as gas and cause diseases such as cancer. Due to the close by stream there is also a risk for effects on the sensitive ecosystem in Kävlingeån, downstream. 
There has been large amounts of petroleum products stored during a long time on the former fuel depot Ölycke 18:2, and due to the uncertainties, the assumption must be made that there may be a large contamination at the site. There is a big risk for humans in the area since there are many people living close by and many compounds can get in to the buildings and cause great health issues. There is also a risk for the environment since the contamination could reach sensitive ecosystems.},
 author    = {Winter, Agnes},
 keyword   = {MIFO,Förorenade områden,Bensinstation,Oljedepå,Bränsledepå,Drivmedelsstation,Riskklassificering,Eslöv},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {MIFO fas 1-inventering av två drivmedelsstationer i Eslövs kommun},
 year     = {2018},
}