Advanced

Digital ritningshantering i byggproduktion

Hadorn, Jenny LU (2018) In TVBP VBEM01 20172
Construction Management
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att kartlägga för- och nackdelarna med den nya digitala ritningshanteringen gentemot den traditionella hanteringen med pappersritningar. Vilka incitament som finns för att motivera den nya arbetsmetoden och om kan det påvisas att det bidrar till en effektivare produktion samt att det ger en ekonomisk fördel.

Det är en kvalitativ studie som har utförts i form av en fallstudie på ett stort svenskt byggbolag. Empirin är insamlad genom öppet riktade intervjuer med ett brett urval av personal aktiva på åtta olika byggprojekt samt intervjuer med verksamhetsutvecklingsledaren för den studerade avdelningen. Vid sju av de åtta intervjuerna tillämpades även observation då intervjuerna utfördes ute hos projekten.

... (More)
Syftet med denna studie är att kartlägga för- och nackdelarna med den nya digitala ritningshanteringen gentemot den traditionella hanteringen med pappersritningar. Vilka incitament som finns för att motivera den nya arbetsmetoden och om kan det påvisas att det bidrar till en effektivare produktion samt att det ger en ekonomisk fördel.

Det är en kvalitativ studie som har utförts i form av en fallstudie på ett stort svenskt byggbolag. Empirin är insamlad genom öppet riktade intervjuer med ett brett urval av personal aktiva på åtta olika byggprojekt samt intervjuer med verksamhetsutvecklingsledaren för den studerade avdelningen. Vid sju av de åtta intervjuerna tillämpades även observation då intervjuerna utfördes ute hos projekten.

Studien visar att det är fördelaktigt och rätt steg i utvecklingen att börja införa en mer digital ritningshantering och det finns mycket att vinna på att göra det.
För att få ut så mycket som möjligt av den digitala ritningshantering krävs det mer utbildning till personalen i produktionen och att det som ska implementeras på varje projekt noga väljs ut och förpackas innan det ska börja användas ute på projekten.
Den främsta positiva effekten som digital ritningshantering för med sig är en tidsbesparing.
Digital ritningshantering kan medföra att även andra arbetsmoment kan förenklas och förbättras då många av dem kan utföras på rätt plats och med en gång vilket även i många fall bidrar till en ökad kvalitet på arbetet.
Studien resulterar i ett konstaterande om att branschen alla i branschen inte är helt redo och villiga att övergå till ett helt digitalt system och att systemen och verktygen för digital ritningshantering inte är helt optimerade och anpassade till branschen än. Detta gör att det inte är möjligt att göra ett lyckat byte till en helt digital ritningshantering – pappersritningarna kommer att ha en fortsatt roll i byggproduktionen.
De nackdelar som finns med den digitala ritningshanteringen handlar främst om själva implementeringen och de generella svårigheter som tillkommer vid ett byte av en vedertagen arbetsmetod och införandet av nya verktyg. Det krävs att det implementeras och anpassas på rätt sätt och eventuella fallgropar förebyggs genom nya rutiner och utbildning för alla involverade.
Att införa digital ritningshantering är för många, framförallt för de som har varit i branschen länge, ett väldigt stort steg som inkräktar på deras trygghet och kvalitetssäkring i sitt arbete.
Studien visar på att det ur ett helhetsperspektiv är ekonomiskt fördelaktigt för företag att införa digital ritningshantering i byggproduktionen. Det behöver dock poängteras att för att få ut de ekonomiska fördelarna krävs det att vad som investeras i också används och anpassas efter den specifika produktionsplatsen. Det är dock svårt att påvisa att det, i dagsläget, för varje enskilt projekt ger en direkt ekonomisk vinning. Det som gör att studien visar att det ger en ekonomisk vinning är att den digitala ritningshanteringen medför en tidsbesparing, öppnar upp för ett mer kvalitativt arbete och skapar bättre förutsättningar för framtidens utveckling. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Hadorn, Jenny LU
supervisor
organization
course
VBEM01 20172
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
ritningshantering, change management, byggproduktion, bluebeam
publication/series
TVBP
report number
17/5562
language
Swedish
id
8946883
date added to LUP
2018-11-07 14:08:41
date last changed
2018-11-07 14:08:41
@misc{8946883,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att kartlägga för- och nackdelarna med den nya digitala ritningshanteringen gentemot den traditionella hanteringen med pappersritningar. Vilka incitament som finns för att motivera den nya arbetsmetoden och om kan det påvisas att det bidrar till en effektivare produktion samt att det ger en ekonomisk fördel.

Det är en kvalitativ studie som har utförts i form av en fallstudie på ett stort svenskt byggbolag. Empirin är insamlad genom öppet riktade intervjuer med ett brett urval av personal aktiva på åtta olika byggprojekt samt intervjuer med verksamhetsutvecklingsledaren för den studerade avdelningen. Vid sju av de åtta intervjuerna tillämpades även observation då intervjuerna utfördes ute hos projekten.

Studien visar att det är fördelaktigt och rätt steg i utvecklingen att börja införa en mer digital ritningshantering och det finns mycket att vinna på att göra det.
För att få ut så mycket som möjligt av den digitala ritningshantering krävs det mer utbildning till personalen i produktionen och att det som ska implementeras på varje projekt noga väljs ut och förpackas innan det ska börja användas ute på projekten.
Den främsta positiva effekten som digital ritningshantering för med sig är en tidsbesparing.
Digital ritningshantering kan medföra att även andra arbetsmoment kan förenklas och förbättras då många av dem kan utföras på rätt plats och med en gång vilket även i många fall bidrar till en ökad kvalitet på arbetet.
Studien resulterar i ett konstaterande om att branschen alla i branschen inte är helt redo och villiga att övergå till ett helt digitalt system och att systemen och verktygen för digital ritningshantering inte är helt optimerade och anpassade till branschen än. Detta gör att det inte är möjligt att göra ett lyckat byte till en helt digital ritningshantering – pappersritningarna kommer att ha en fortsatt roll i byggproduktionen.
De nackdelar som finns med den digitala ritningshanteringen handlar främst om själva implementeringen och de generella svårigheter som tillkommer vid ett byte av en vedertagen arbetsmetod och införandet av nya verktyg. Det krävs att det implementeras och anpassas på rätt sätt och eventuella fallgropar förebyggs genom nya rutiner och utbildning för alla involverade.
Att införa digital ritningshantering är för många, framförallt för de som har varit i branschen länge, ett väldigt stort steg som inkräktar på deras trygghet och kvalitetssäkring i sitt arbete.
Studien visar på att det ur ett helhetsperspektiv är ekonomiskt fördelaktigt för företag att införa digital ritningshantering i byggproduktionen. Det behöver dock poängteras att för att få ut de ekonomiska fördelarna krävs det att vad som investeras i också används och anpassas efter den specifika produktionsplatsen. Det är dock svårt att påvisa att det, i dagsläget, för varje enskilt projekt ger en direkt ekonomisk vinning. Det som gör att studien visar att det ger en ekonomisk vinning är att den digitala ritningshanteringen medför en tidsbesparing, öppnar upp för ett mer kvalitativt arbete och skapar bättre förutsättningar för framtidens utveckling.},
 author    = {Hadorn, Jenny},
 keyword   = {ritningshantering,change management,byggproduktion,bluebeam},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {TVBP},
 title    = {Digital ritningshantering i byggproduktion},
 year     = {2018},
}