Advanced

Occupational Story Ending- Interventioner inriktade på aktivitetshistoria inom palliativ vård

Meisel, Mariana LU (2018) ATPK62 20181
Department of Health Sciences
Occupational Therapy and Occupational Science
Abstract (Swedish)
Bakgrund: Inom palliativ vård möter arbetsterapeuter ett dilemma eftersom fokus ofta ligger på att öka patientens självständighet, underlätta återgång till roller, aktiviteter och relationer. Denna tillvägagångssätt förbiser patienternas behov av att förbereda sig inför döden och få en meningsfull avslutning. Denna studie fokuserar på patientens aktivitetshistoria som intervention och hur den bidrar till att uppfylla dessa behov. Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeuter inom palliativ vård arbetar och använder sig av aktivitetshistoria i sina interventioner, samt belysa erfarenheter av dessa interventioner. Metod: En mixad metod användes där nio arbetsterapeuter från palliativa enheter besvarade en enkät. Därefter valdes två... (More)
Bakgrund: Inom palliativ vård möter arbetsterapeuter ett dilemma eftersom fokus ofta ligger på att öka patientens självständighet, underlätta återgång till roller, aktiviteter och relationer. Denna tillvägagångssätt förbiser patienternas behov av att förbereda sig inför döden och få en meningsfull avslutning. Denna studie fokuserar på patientens aktivitetshistoria som intervention och hur den bidrar till att uppfylla dessa behov. Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeuter inom palliativ vård arbetar och använder sig av aktivitetshistoria i sina interventioner, samt belysa erfarenheter av dessa interventioner. Metod: En mixad metod användes där nio arbetsterapeuter från palliativa enheter besvarade en enkät. Därefter valdes två arbetsterapeuter ut för vidare intervjuer. Dataanalysen skedde i huvudsak med kvalitativ-innehållsanalys. Resultat: Studiedeltagarna arbetade med att möjliggöra delaktighet i aktivitet, öka livskvalitet och välbefinnande, samt bibehålla aktivitets- och funktionsnivå att utifrån ett klientcentrerat arbetssätt. Vidare använde de aktivitetshistoria i en process med tre faser: Occupational story telling, Occupational story making och Occupational story ending. Slutsats: Aktivitetsvetenskapen har beskrivit Occupational story telling och Occupational story making. Innevarande studie visar hur de tillämpas inom palliativ vård. Occupational story ending är dock ett nytt begrepp och beskrivs som ett arbetssätt som hjälper patienter i livets slutskede att avsluta sin aktivitetshistoria och släppa befintliga roller genom aktivitet. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Meisel, Mariana LU
supervisor
organization
course
ATPK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Palliativ vård, Arbetsterapi, Aktivitetshistoria, Intervention, Occupational Story ending
language
Swedish
id
8946945
date added to LUP
2018-06-14 14:39:19
date last changed
2018-06-14 14:39:19
@misc{8946945,
 abstract   = {Bakgrund: Inom palliativ vård möter arbetsterapeuter ett dilemma eftersom fokus ofta ligger på att öka patientens självständighet, underlätta återgång till roller, aktiviteter och relationer. Denna tillvägagångssätt förbiser patienternas behov av att förbereda sig inför döden och få en meningsfull avslutning. Denna studie fokuserar på patientens aktivitetshistoria som intervention och hur den bidrar till att uppfylla dessa behov. Syfte: Att kartlägga hur arbetsterapeuter inom palliativ vård arbetar och använder sig av aktivitetshistoria i sina interventioner, samt belysa erfarenheter av dessa interventioner. Metod: En mixad metod användes där nio arbetsterapeuter från palliativa enheter besvarade en enkät. Därefter valdes två arbetsterapeuter ut för vidare intervjuer. Dataanalysen skedde i huvudsak med kvalitativ-innehållsanalys. Resultat: Studiedeltagarna arbetade med att möjliggöra delaktighet i aktivitet, öka livskvalitet och välbefinnande, samt bibehålla aktivitets- och funktionsnivå att utifrån ett klientcentrerat arbetssätt. Vidare använde de aktivitetshistoria i en process med tre faser: Occupational story telling, Occupational story making och Occupational story ending. Slutsats: Aktivitetsvetenskapen har beskrivit Occupational story telling och Occupational story making. Innevarande studie visar hur de tillämpas inom palliativ vård. Occupational story ending är dock ett nytt begrepp och beskrivs som ett arbetssätt som hjälper patienter i livets slutskede att avsluta sin aktivitetshistoria och släppa befintliga roller genom aktivitet.},
 author    = {Meisel, Mariana},
 keyword   = {Palliativ vård,Arbetsterapi,Aktivitetshistoria,Intervention,Occupational Story ending},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Occupational Story Ending- Interventioner inriktade på aktivitetshistoria inom palliativ vård},
 year     = {2018},
}