Advanced

Varför svalde svanödlor (Reptilia, Plesiosauria) stenar?

Lagerstam Lorien, Clarence LU (2018) In Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet GEOL01 20181
Department of Geology
Abstract (Swedish)
Svanödlor (plesiosaurier) är en utdöd grupp marina reptiler med en global utbredning. I magregionen hos vissa svanödleskelett förekommer stenar. Syftet med denna rapport är att undersöka från vilken miljö svanödlor hämtade magstenar (gastroliter) och vilken funktion de senare hade. Materialet utgörs av 22 stenar som förmodas komma från en svanödla insamlade från sediment tillhörande den lokala Belemnellocamax balsvikensis-zonen på lokalen Åsen i nordöstra Skåne. Genom att beskriva och mäta magstenarnas form kan man ta reda på deras ursprung. Mätningarna visar att medelvärdet för ’Maximum Projection Sphericity Index’ (MPSI) är 0,62 och att standardavvikelsen är 0,13. Medelvärdet för ’Oblate–Prolate Index’ (OPI) är -2,11. Detta tyder på att... (More)
Svanödlor (plesiosaurier) är en utdöd grupp marina reptiler med en global utbredning. I magregionen hos vissa svanödleskelett förekommer stenar. Syftet med denna rapport är att undersöka från vilken miljö svanödlor hämtade magstenar (gastroliter) och vilken funktion de senare hade. Materialet utgörs av 22 stenar som förmodas komma från en svanödla insamlade från sediment tillhörande den lokala Belemnellocamax balsvikensis-zonen på lokalen Åsen i nordöstra Skåne. Genom att beskriva och mäta magstenarnas form kan man ta reda på deras ursprung. Mätningarna visar att medelvärdet för ’Maximum Projection Sphericity Index’ (MPSI) är 0,62 och att standardavvikelsen är 0,13. Medelvärdet för ’Oblate–Prolate Index’ (OPI) är -2,11. Detta tyder på att majoriteten av magstenarna kommer från en strandmiljö. Samtidigt kan magstenarna haft ett blandat ursprung; några kommer sannolikt från en strand med hög vågenergi, men det är även möjligt att en mindre del kommer från en flodmiljö. Detta resultat avviker från nästan alla tidigare undersökningar som visar att svanödlor enbart hämtade stenar från flodmynningar. Gastroliters funktion hos svanödlor diskuteras genom jämförelser med ett urval av nutida vattenlevande ryggradsdjur som alla bär på magstenar. Slutsatserna är att svanödlor troligtvis använde gastroliter för att sönderdela födan eller för att stabilisera kroppen i vattenrymden. Det är också troligt att magstenarna kan ha haft båda dessa funktioner. Ytterligare studier av nutida djur med gastroliter är nödvändiga för att bättre förstå vilken roll magstenar spelade hos svanödlor. (Less)
Abstract
Plesiosaurs are an extinct group of marine reptiles with a global distribution. During the Late Cretaceous they inhabited the Kristianstad Basin in northeastern Skåne, which at the time was part of a large-scale archipelago with numerous small islands and peninsulas. Stones have been found in the stomach region of many plesiosaur skeletons but their function is as yet poorly understood. The aim of this thesis is to investigate the environment from which plesiosaurs ingested stones and the function of the latter. The material investigated comprises an association of 22 stones presumed to represent gastrolites from a plesiosaur. The assemblage was collected, along with plesiosaur skeletal remains, from sediments belonging to the informal... (More)
Plesiosaurs are an extinct group of marine reptiles with a global distribution. During the Late Cretaceous they inhabited the Kristianstad Basin in northeastern Skåne, which at the time was part of a large-scale archipelago with numerous small islands and peninsulas. Stones have been found in the stomach region of many plesiosaur skeletons but their function is as yet poorly understood. The aim of this thesis is to investigate the environment from which plesiosaurs ingested stones and the function of the latter. The material investigated comprises an association of 22 stones presumed to represent gastrolites from a plesiosaur. The assemblage was collected, along with plesiosaur skeletal remains, from sediments belonging to the informal Belemnellocamax balsvikensis biozone at Åsen in northeastern Skåne. The origin of stomach stones was inferred through description and measurements of their shape. Measurements show that the stomach stones from Åsen had a mean maximum projection sphericity index (MPSI) of 0,62 and standard deviation of 0,13. In addition, the oblate/prolate index (OPI) was -2,11. This indicates that the majority of the stones derive from a beach environment. However, the stones probably had a mixed origin; some likely came from a high energy beach, while others could have been collected from a fluvial environment. This is in contrast to almost all previous investigations on plesiosaur gastrolites which have shown that plesiosaurs primarily ingested stones from estuaries. The function of stomach stones in plesiosaurs is discussed via comparisons with gastrolites in extant aquatic vertebrates. I conclude that plesiosaurs probably used stomach stones to triturate food or to enhance stability when submerged. It is also likely that plesiosaur gastrolites simultaneously served both functions. Further studies on modern animals are necessary to better understand the role of stomach stones in plesiosaurs. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lagerstam Lorien, Clarence LU
supervisor
organization
course
GEOL01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
svanödla, Kristianstadbassängen, magstenar, MPSI, OPI
publication/series
Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet
report number
538
language
Swedish
id
8947015
date added to LUP
2018-06-08 16:53:41
date last changed
2018-06-08 16:53:41
@misc{8947015,
 abstract   = {Plesiosaurs are an extinct group of marine reptiles with a global distribution. During the Late Cretaceous they inhabited the Kristianstad Basin in northeastern Skåne, which at the time was part of a large-scale archipelago with numerous small islands and peninsulas. Stones have been found in the stomach region of many plesiosaur skeletons but their function is as yet poorly understood. The aim of this thesis is to investigate the environment from which plesiosaurs ingested stones and the function of the latter. The material investigated comprises an association of 22 stones presumed to represent gastrolites from a plesiosaur. The assemblage was collected, along with plesiosaur skeletal remains, from sediments belonging to the informal Belemnellocamax balsvikensis biozone at Åsen in northeastern Skåne. The origin of stomach stones was inferred through description and measurements of their shape. Measurements show that the stomach stones from Åsen had a mean maximum projection sphericity index (MPSI) of 0,62 and standard deviation of 0,13. In addition, the oblate/prolate index (OPI) was -2,11. This indicates that the majority of the stones derive from a beach environment. However, the stones probably had a mixed origin; some likely came from a high energy beach, while others could have been collected from a fluvial environment. This is in contrast to almost all previous investigations on plesiosaur gastrolites which have shown that plesiosaurs primarily ingested stones from estuaries. The function of stomach stones in plesiosaurs is discussed via comparisons with gastrolites in extant aquatic vertebrates. I conclude that plesiosaurs probably used stomach stones to triturate food or to enhance stability when submerged. It is also likely that plesiosaur gastrolites simultaneously served both functions. Further studies on modern animals are necessary to better understand the role of stomach stones in plesiosaurs.},
 author    = {Lagerstam Lorien, Clarence},
 keyword   = {svanödla,Kristianstadbassängen,magstenar,MPSI,OPI},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {Examensarbeten i geologi vid Lunds universitet},
 title    = {Varför svalde svanödlor (Reptilia, Plesiosauria) stenar?},
 year     = {2018},
}