Advanced

Tillstånd inom rimlig tid? Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft organiserad som en one-stop shop

Magnusson, Hanna LU (2018) MVEM30 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
In Sweden, wind has been recognized as a necessary power source to fight climate change. But the expansion of wind power is associated with conflicting interests. The permit process to build and operate wind power plants is often described as inefficient and complex, with long lead times.

This study investigates possibilities for how the Swedish permit process for wind power can be streamlined. The purpose is to identify management challenges in the current permit system, as well as possible development potentials thereto.

The study also examines how the organization of the Swedish permit process relates to the revised Renewable Energy Directive (RED II), which is to be implemented in the EU 2021. The directive proposes that the... (More)
In Sweden, wind has been recognized as a necessary power source to fight climate change. But the expansion of wind power is associated with conflicting interests. The permit process to build and operate wind power plants is often described as inefficient and complex, with long lead times.

This study investigates possibilities for how the Swedish permit process for wind power can be streamlined. The purpose is to identify management challenges in the current permit system, as well as possible development potentials thereto.

The study also examines how the organization of the Swedish permit process relates to the revised Renewable Energy Directive (RED II), which is to be implemented in the EU 2021. The directive proposes that the permit process should be organized as a “one-stop shop”, and that time limits for the procedure should be introduced.

Through analysis of literature and interviews with permit authorities, municipalities and project developers in northern Sweden, the study shows that Sweden already has a permit system that falls within the scope of the RED II directive's definition of a one-stop shop. Though, a possible interpretation of the proposal is to coordinate or centralize the permit process, or certain parts of it, to fewer authorities.

The implementation of RED II in Sweden has potential to address some of the challenges experienced by the interviewed actors; namely improved predictability, clarified expectations, and variations in the permit authorities’ assessments. However, the implementation cannot solve the issue of finding geographical locations where wind power does not conflict with other interests.

The interviewed actors argue that a clearer national political position on wind power is the most central prospect to streamline the permit process, for example by prioritizing wind power in the spatial planning. Also central, is the ability to weigh the wind power's climate benefits, as well as strengthen local incentives. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv (RED II) – potential att effektivisera den svenska tillståndsprocessen för vindkraft

Vindkraften har stora möjligheter att bidra med en del av lösningen till vår tids största utmaning: klimatförändringen. Vindkraftens utbyggnad och utbredning är dock en fråga som i Sverige är förenad med komplexa avvägningar mellan olika, ofta motstående, intressen. Tillståndsprocessen för att anlägga storskalig vindkraft beskrivs ofta som ineffektiv och komplex, med långa ledtider som hindrar utbyggnaden från att ske i önskvärd takt.

Denna studie undersöker, med klimatargumentet som utgångspunkt, möjligheter för hur en effektivisering av tillståndsprocessen ska komma till stånd. Studien syftar till att... (More)
EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv (RED II) – potential att effektivisera den svenska tillståndsprocessen för vindkraft

Vindkraften har stora möjligheter att bidra med en del av lösningen till vår tids största utmaning: klimatförändringen. Vindkraftens utbyggnad och utbredning är dock en fråga som i Sverige är förenad med komplexa avvägningar mellan olika, ofta motstående, intressen. Tillståndsprocessen för att anlägga storskalig vindkraft beskrivs ofta som ineffektiv och komplex, med långa ledtider som hindrar utbyggnaden från att ske i önskvärd takt.

Denna studie undersöker, med klimatargumentet som utgångspunkt, möjligheter för hur en effektivisering av tillståndsprocessen ska komma till stånd. Studien syftar till att identifiera styrningsutmaningar i prövningsförfarandet, samt möjliga utvecklingspotentialer till dessa utmaningar. Studien granskar vidare hur organiseringen av den svenska tillståndsprocessen för vindkraft förhåller sig till EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv (RED II). Direktivet antas som lag under 2018 och föreslår att tillståndsprocessen ska organiseras som en one-stop shop, samt att tidsgränser för prövningen ska införas.

Genom litteratur- och textanalys, samt intervjuer med prövningsmyndigheter, kommuner och projektörer i norra Sverige visar resultatet av studien att Sverige redan idag har ett system för prövning som faller inom ramen för direktivets beskrivning av en one-stop shop. En möjlig tolkning av förslaget kan dock vara att samordna eller centralisera (hela, eller vissa delar av) tillståndsprocessen till färre myndigheter än idag.

Studien visar vidare att implementeringen av RED II har potential att åtgärda flera av de utmaningar som de intervjuade aktörerna säger sig uppleva i dagens tillståndsprocess; bland annat genom förbättrad förutsägbarhet, tydliggjorda förväntningar, samt reducerad variation i prövningsmyndigheternas bedömning. Implementeringen tros dock inte kunna åtgärda den centrala utmaningen vad gäller de nuvarande svårigheterna i att, med avseende på konkurrerande intressen, finna lämpliga lokaliseringar för vindkraft.

Aktörerna i studien menar att ett tydligare politiskt ställningstagande för vindkraften är den åtgärd som har störst chans att effektivisera tillståndsprocessen, exempelvis genom nationella mål för klimat- och energi, samt att ytterligare prioritera vindkraften i den fysiska planeringen. Angeläget är även att göra det möjligt att väga vindkraftens nytta i tillståndsprövningen och att stärka de lokala incitamenten att upplåta mark för vindkraft.

Beslutsfattare och tjänstepersoner vid relevanta myndigheter kan ta del av förevarande studie för att ur ett flernivåperspektiv (såväl lokalt–regionalt-nationellt som offentligt–privat) få en djupare insikt i vindkraftens nuvarande förutsättningar och dess roll i omställningen till förnybar energi. Studien explorativa ansats i och med granskningen av EU:s reviderade förnybarhetsdirektiv kan även ses som vägledande för framtida utredningar kring utveckling av tillståndsprocessen. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Magnusson, Hanna LU
supervisor
organization
alternative title
Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft - styrningsutmaningar och möjligheter till effektivisering
course
MVEM30 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Svenska: vindkraft, förnybarhetsdirektivet, tillstånd, prövning, nätanslutning, uppgradering, fysisk planering, miljöbalken English: wind power, Clean Energy Package, Renewable Energy Directive, administrative barriers, post-NPM governance, permit, repowering, environmental planning, one-stop shop.
language
Swedish
additional info
Uppsatsen har skrivits på uppdrag av branschorganisationen Svensk Vindenergi.
id
8947047
date added to LUP
2018-06-12 09:27:40
date last changed
2018-06-12 09:27:40
@misc{8947047,
 abstract   = {In Sweden, wind has been recognized as a necessary power source to fight climate change. But the expansion of wind power is associated with conflicting interests. The permit process to build and operate wind power plants is often described as inefficient and complex, with long lead times. 

This study investigates possibilities for how the Swedish permit process for wind power can be streamlined. The purpose is to identify management challenges in the current permit system, as well as possible development potentials thereto.

The study also examines how the organization of the Swedish permit process relates to the revised Renewable Energy Directive (RED II), which is to be implemented in the EU 2021. The directive proposes that the permit process should be organized as a “one-stop shop”, and that time limits for the procedure should be introduced.

Through analysis of literature and interviews with permit authorities, municipalities and project developers in northern Sweden, the study shows that Sweden already has a permit system that falls within the scope of the RED II directive's definition of a one-stop shop. Though, a possible interpretation of the proposal is to coordinate or centralize the permit process, or certain parts of it, to fewer authorities.

The implementation of RED II in Sweden has potential to address some of the challenges experienced by the interviewed actors; namely improved predictability, clarified expectations, and variations in the permit authorities’ assessments. However, the implementation cannot solve the issue of finding geographical locations where wind power does not conflict with other interests. 

The interviewed actors argue that a clearer national political position on wind power is the most central prospect to streamline the permit process, for example by prioritizing wind power in the spatial planning. Also central, is the ability to weigh the wind power's climate benefits, as well as strengthen local incentives.},
 author    = {Magnusson, Hanna},
 keyword   = {Svenska: vindkraft,förnybarhetsdirektivet,tillstånd,prövning,nätanslutning,uppgradering,fysisk planering,miljöbalken English: wind power,Clean Energy Package,Renewable Energy Directive,administrative barriers,post-NPM governance,permit,repowering,environmental planning,one-stop shop.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Tillstånd inom rimlig tid? Den svenska tillståndsprocessen för vindkraft organiserad som en one-stop shop},
 year     = {2018},
}