Advanced

Statligt ägande av företag

Nilsson, Karl Philip LU (2018) NEKH01 20181
Department of Economics
Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker statliga och privata bolag i Europeiska Unionen utifrån tre faktorer – lönsamhet, belåningsgrad och arbetsintensitet under tidsperioden 2012–2016. En tidsperiod som präglas utav en återhämtningsprocess efter en finanskris. Först, används en ensidig variansanalys för att undersöka skillnaderna mellan de statliga och de privata bolagen för de tre faktorerna. Sedan används en regressionsanalys för att kontrollera analysen utifrån BNP-tillväxt, branschtyp och bolagets storlek. 789 bolag inom EU undersöks och resultatet visar att statliga bolag är mer lönsamma, har lägre belåningsgrad men har högre arbetsintensitet. Ett resultat för både lönsamhet och belåningsgrad som står i motsats till den tidigare forskningen. En... (More)
Denna uppsats undersöker statliga och privata bolag i Europeiska Unionen utifrån tre faktorer – lönsamhet, belåningsgrad och arbetsintensitet under tidsperioden 2012–2016. En tidsperiod som präglas utav en återhämtningsprocess efter en finanskris. Först, används en ensidig variansanalys för att undersöka skillnaderna mellan de statliga och de privata bolagen för de tre faktorerna. Sedan används en regressionsanalys för att kontrollera analysen utifrån BNP-tillväxt, branschtyp och bolagets storlek. 789 bolag inom EU undersöks och resultatet visar att statliga bolag är mer lönsamma, har lägre belåningsgrad men har högre arbetsintensitet. Ett resultat för både lönsamhet och belåningsgrad som står i motsats till den tidigare forskningen. En avvikelse från tidigare forskning som förklaras genom att finanskrisen drabbat företagen hårt vilket antyder en unik situation på marknaden. (Less)
Popular Abstract
This paper examines state-owned enterprises and private enterprises in the European Union by three factors - profitability, leverage and labor-intensity during the time period 2012-2016. A time period characterized by a process of recovery after a financial crisis. Firstly, a one-sided ANOVA is used to examine the differences between state-owned and private enterprises for the three factors. Then, a regression analysis is used to control the analysis by GDP-growth, industry-type and the size of the enterprise. 789 enterprises within the EU examines and the result show that state-owned enterprises has higher profitability, lower leverage but has higher labor-intensity. A result for both profitability and leverage which is the opposite from... (More)
This paper examines state-owned enterprises and private enterprises in the European Union by three factors - profitability, leverage and labor-intensity during the time period 2012-2016. A time period characterized by a process of recovery after a financial crisis. Firstly, a one-sided ANOVA is used to examine the differences between state-owned and private enterprises for the three factors. Then, a regression analysis is used to control the analysis by GDP-growth, industry-type and the size of the enterprise. 789 enterprises within the EU examines and the result show that state-owned enterprises has higher profitability, lower leverage but has higher labor-intensity. A result for both profitability and leverage which is the opposite from the previous research. A deviation from the previous research which can be explained by the financial crisis which has hit the enterprises hard and imply a unique market state. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Nilsson, Karl Philip LU
supervisor
organization
alternative title
En jämförelse av statliga och privata bolag i EU
course
NEKH01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Statliga bolag, Europeiska Unionen, lönsamhet, belåningsgrad, arbetsintensitet, konkurrens
language
Swedish
id
8947233
date added to LUP
2018-07-05 11:27:08
date last changed
2018-07-05 11:27:08
@misc{8947233,
 abstract   = {Denna uppsats undersöker statliga och privata bolag i Europeiska Unionen utifrån tre faktorer – lönsamhet, belåningsgrad och arbetsintensitet under tidsperioden 2012–2016. En tidsperiod som präglas utav en återhämtningsprocess efter en finanskris. Först, används en ensidig variansanalys för att undersöka skillnaderna mellan de statliga och de privata bolagen för de tre faktorerna. Sedan används en regressionsanalys för att kontrollera analysen utifrån BNP-tillväxt, branschtyp och bolagets storlek. 789 bolag inom EU undersöks och resultatet visar att statliga bolag är mer lönsamma, har lägre belåningsgrad men har högre arbetsintensitet. Ett resultat för både lönsamhet och belåningsgrad som står i motsats till den tidigare forskningen. En avvikelse från tidigare forskning som förklaras genom att finanskrisen drabbat företagen hårt vilket antyder en unik situation på marknaden.},
 author    = {Nilsson, Karl Philip},
 keyword   = {Statliga bolag,Europeiska Unionen,lönsamhet,belåningsgrad,arbetsintensitet,konkurrens},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Statligt ägande av företag},
 year     = {2018},
}