Advanced

Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - En studie med fokus på Bruces skog i Helsingborg

Schönning, Maria LU (2018) MVEK02 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. Hence, this study examined factors influencing rejuvenation, different rejuvenation methods, their advantages and disadvantages, ecosystem impacts and possible implementation in Bruces forest. A literature review and interviews were performed to answer these questions.
The main factors influencing rejuvenation was light supply, soil conditions, water supply, climate, vegetation, vicinity to seedling trees, pasture,... (More)
Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. Hence, this study examined factors influencing rejuvenation, different rejuvenation methods, their advantages and disadvantages, ecosystem impacts and possible implementation in Bruces forest. A literature review and interviews were performed to answer these questions.
The main factors influencing rejuvenation was light supply, soil conditions, water supply, climate, vegetation, vicinity to seedling trees, pasture, previous management and pollution. There are three methods for rejuvenation of oak and beech; natural rejuvenation, sowing and planting. Natural rejuvenation is most often used for beech. It is cheap and has a very small impact on the ecosystems but it is not always successful. Sowing is cheaper than planting but more expensive than natural rejuvenation. However it is not used much because of high predation of the acorns and beechnuts. Planting is most often used for oak. It is the most expensive method because fences around the plants and soil scarification are often required. Soil scarification can have negative impacts on the biodiversity if heavily performed.
In Bruces forest natural rejuvenation is recommended for beech. Furthermore, the pH-value is very low which might inhibit rejuvenation, hence liming is also recommended. Planting in clusters with fences is suitable for oak. Putting up baskets with acorns for birds to spread and rooting of pigs instead of soil scarification is also recommended. To convert coniferous plantations to deciduous forests planting new trees and thinning out the old stand is recommended. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar i naturreservatet Bruces skog
Ädellövskog är ett vackert inslag i den svenska naturen och är viktig för rekreation och människors välmående. Lövskogar och särskilt bok och ek är viktiga för den biologiska mångfalden och skogens ekosystem. Genom att ha mycket lövträd blir skogarna mer levande och hyser fler och mer sällsynta arter. Dessa arter är beroende av lövskog för att överleva. Dock har mängden lövskog minskat och därför är många arters framtid osäker. Det är viktigt att bevara ädellövskogen och även öka mängden bok och ek för att bibehålla en storslagen natur.
Bruces skog är ett naturreservat i Helsingborg i Skåne där det finns mycket ädellövskog, bok och ek. I området vill man att... (More)
Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar i naturreservatet Bruces skog
Ädellövskog är ett vackert inslag i den svenska naturen och är viktig för rekreation och människors välmående. Lövskogar och särskilt bok och ek är viktiga för den biologiska mångfalden och skogens ekosystem. Genom att ha mycket lövträd blir skogarna mer levande och hyser fler och mer sällsynta arter. Dessa arter är beroende av lövskog för att överleva. Dock har mängden lövskog minskat och därför är många arters framtid osäker. Det är viktigt att bevara ädellövskogen och även öka mängden bok och ek för att bibehålla en storslagen natur.
Bruces skog är ett naturreservat i Helsingborg i Skåne där det finns mycket ädellövskog, bok och ek. I området vill man att det ska växa upp mer bok och ek än det gör i nuläget. I det här arbetet har det undersökts vad som påverkar om träden växer, vilka metoder det finns för att skapa nya träd (även kallat föryngring), metodernas för- och nackdelar, deras påverkan på skogens ekosystem och åtgärder som rekommenderas i Bruces skog. De viktigaste faktorerna som påverkar om det kommer nya träd är ljustillgång, markförhållanden, vattentillgång, klimat, vegetation, närhet till träd med ollon, bete av djur, tidigare skogsskötsel och föroreningar.
De föryngringsmetoder som används är naturlig föryngring, sådd och plantering. Naturlig föryngring innebär att träden producerar ollon som faller till marken, börjar gro och sedan utvecklas till träd. Den här metoden är vanlig för bok och för att det ska fungera behöver vissa träd huggas ned för att ge ljus och plats åt de nya träden. Markberedning behöver också göras ibland vilket innebär att delar av det översta organiska skiktet luckras upp så att de nya rötterna skall få fäste i mineraljorden. Detta kan även genomföras med hjälp av grisar eller vildsvin som bökar i jorden. Sådd innebär att ollon samlas in, planteras i jorden och sedan börjar växa. Metoden är ovanlig för bok och ek eftersom ollonen ofta äts upp av djur i skogen. Nötskrikan är en fågel som bidrar till sådd genom att den gräver ner ekollon. Plantering innebär att unga trädplantor sätts ner i jorden och sedan börjar växa. Metoden är vanligast för ek och man sätter ofta upp hägn runt plantorna för att de inte ska ätas upp av djur. Markberedning är även vanligt vid plantering.
Fördelar med naturlig föryngring är att det är billigt, naturligt och blir mycket plantor. Nackdelar är att det tar lång tid och kan misslyckas ibland. Fördelar med sådd är att det är billigare än plantering och rötterna kan utvecklas fritt. Nackdelar är att det är dyrare än naturlig föryngring och att ollonen ofta blir uppätna av skogens djur. Fördelar med plantering är att det är en säker metod och ger snabbt resultat. Nackdelar är att det är dyrt och hägn runt plantorna behövs. Naturlig föryngring kan ses som det bästa för skogens ekosystem eftersom det hela tiden finns vegetation vilket är bra för arterna. Plantering kan vara bra för ekosystemen om plantorna har olika ålder och planteras i ett oregelbundet mönster. Hård markberedning kan påverka ekosystemen negativt.
I Bruces skog rekommenderas naturlig föryngring för bok och plantering sker i grupper med hägn runt för ek. Att sätta upp burkar med ekollon som nötskrikor kan sprida är även ett förslag. Intervjuer och litteraturstudie har använts för att ta fram informationen i studien. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Schönning, Maria LU
supervisor
organization
course
MVEK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
rejuvenation, deciduous forest, oak, Quercus robur, beech, Fagus sylvatica, natural rejuvenation, sowing, planting, biodiversity, ecosystem
language
Swedish
id
8947936
date added to LUP
2018-06-15 14:35:48
date last changed
2018-06-15 14:35:48
@misc{8947936,
 abstract   = {Deciduous forests and especially oak (Quercus robur) and beech (Fagus sylvatica) are very important for biodiversity and provide habitats for many threatened species. They are also good environments for recreation. Bruces forest in Helsingborg is a nature reserve where rejuventation of deciduous forest is a main objective. Hence, this study examined factors influencing rejuvenation, different rejuvenation methods, their advantages and disadvantages, ecosystem impacts and possible implementation in Bruces forest. A literature review and interviews were performed to answer these questions.
The main factors influencing rejuvenation was light supply, soil conditions, water supply, climate, vegetation, vicinity to seedling trees, pasture, previous management and pollution. There are three methods for rejuvenation of oak and beech; natural rejuvenation, sowing and planting. Natural rejuvenation is most often used for beech. It is cheap and has a very small impact on the ecosystems but it is not always successful. Sowing is cheaper than planting but more expensive than natural rejuvenation. However it is not used much because of high predation of the acorns and beechnuts. Planting is most often used for oak. It is the most expensive method because fences around the plants and soil scarification are often required. Soil scarification can have negative impacts on the biodiversity if heavily performed.
In Bruces forest natural rejuvenation is recommended for beech. Furthermore, the pH-value is very low which might inhibit rejuvenation, hence liming is also recommended. Planting in clusters with fences is suitable for oak. Putting up baskets with acorns for birds to spread and rooting of pigs instead of soil scarification is also recommended. To convert coniferous plantations to deciduous forests planting new trees and thinning out the old stand is recommended.},
 author    = {Schönning, Maria},
 keyword   = {rejuvenation,deciduous forest,oak,Quercus robur,beech,Fagus sylvatica,natural rejuvenation,sowing,planting,biodiversity,ecosystem},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skonsam föryngringsmetodik för bok- och ekskogar - En studie med fokus på Bruces skog i Helsingborg},
 year     = {2018},
}