Advanced

Brandteknisk riskvärdering av vuxenpsykiatrin på Helsingborgs lasarett

Johansson, Alexander; Mo, Tomas; Pettersson, Denise; Dahl, Johan and Malmberg, Carl-Johan (2018) VBRN70 20181
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
Arbetet är en brandteknisk riskvärdering på vuxenpsykiatriavdelningen på Helsingborgs lasarett. Syftet är att undersöka nuvarande brandskydd på avdelningen för vuxenpsykiatri för eventuell utrymningsproblematik. Målet är att efter genomförd analys komma upp med åtgärdsförslag för att uppnå en ökad personsäkerhet. Avgränsningen för rapporten innebär att arbetet bara innefattar personsäkerheten och inte själva byggnaden och annan materiell.
Arbetsgången består av att först identifiera olika brandscenarier som kan tänkas uppkomma. Genom en analys av olika brandscenarier väljs sedan representativa scenarier ut som utmanar utrymningen. Dessa scenarier undersöks i detalj om de uppfyller en säker utrymning, med utgångspunkt från de definierade... (More)
Arbetet är en brandteknisk riskvärdering på vuxenpsykiatriavdelningen på Helsingborgs lasarett. Syftet är att undersöka nuvarande brandskydd på avdelningen för vuxenpsykiatri för eventuell utrymningsproblematik. Målet är att efter genomförd analys komma upp med åtgärdsförslag för att uppnå en ökad personsäkerhet. Avgränsningen för rapporten innebär att arbetet bara innefattar personsäkerheten och inte själva byggnaden och annan materiell.
Arbetsgången består av att först identifiera olika brandscenarier som kan tänkas uppkomma. Genom en analys av olika brandscenarier väljs sedan representativa scenarier ut som utmanar utrymningen. Dessa scenarier undersöks i detalj om de uppfyller en säker utrymning, med utgångspunkt från de definierade kritiska kriterierna. Tiden det tar för att utrymma avdelningen undersöks med hjälp av simuleringsprogrammet ERM. Tider för utrymning av avdelningen diskuteras och tas fram samt hur verksamhetens komplexitet påverkar denna. Exempel på faktorer som kan påverka tiden är hur patienternas tillstånd samt medicinering påverkar deras förmåga att utrymma.
När kritiska förhållanden uppnås undersöks med hjälp av brandsimuleringsprogrammet FDS. I de fall utrymningen inte anses tillfredsställande ges förslag på åtgärder och förbättringar som kan implementeras för att förbättra personsäkerheten för personal och patienter samt för övriga personer som kan tänkas befinna sig på avdelningen.
Resultatet visar att utrymningstiden är betydligt längre än tiden för att kritiska kriterier från branden uppnås i samtliga scenarion som undersöks. Därför undersöks hur scenarierna hade påverkats med en sprinkleranläggning eller med brandcellsindelning med automatiska dörrstängare. Sprinklersystemet dämpar brandens effekt markant vilket leder till att temperaturen i lokalen inte blir så hög. Röken från branden bidrar fortfarande till kritiska nivåer av toxicitet och siktbarhet. Brandcellsindelning med automatiska dörrstängare förhindrar spridning av toxiska gaser och temperatur, medan sikten i lokalen fortfarande blir låg.
Åtgärderna som listas nedan bör genomföras för att uppnå målet med en säkrare utrymning på avdelningen. Åtgärdsförslagen är av olika storlek och har olika betydelse för brandsäkerheten. Den ena åtgärden behöver inte utesluta någon annan, men skulle kunna göra det.

• Installera heltäckande automatiskt sprinklersystem.
• Bygg in alla vårdrum samt kontor i egna brandceller med dörrstängare.
• Se över rutiner för strategikorten.
• Genomför en kontroll av brandskyddet.
• Utöka utrymningsövningar för personal.
• Byt ut alla madrasser till brandsäkra madrasser.
• Använd plåtskåp till laddningsstationen för patienternas elektroniska enheter.
• Använd timer till mobil- och datorladdare.
• Inför ett separat rum för datoranvändning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Johansson, Alexander; Mo, Tomas; Pettersson, Denise; Dahl, Johan and Malmberg, Carl-Johan
supervisor
organization
course
VBRN70 20181
year
type
L3 - Miscellaneous, Projetcs etc.
subject
keywords
Vuxenpsykiatri, psykiatriavdelning, utrymning, FDS, ERM, rörelsehindrade, medicinerade, brandskydd, anlagd brand
report number
9506
language
Swedish
id
8948232
date added to LUP
2018-12-19 12:13:11
date last changed
2019-01-10 11:02:28
@misc{8948232,
 abstract   = {Arbetet är en brandteknisk riskvärdering på vuxenpsykiatriavdelningen på Helsingborgs lasarett. Syftet är att undersöka nuvarande brandskydd på avdelningen för vuxenpsykiatri för eventuell utrymningsproblematik. Målet är att efter genomförd analys komma upp med åtgärdsförslag för att uppnå en ökad personsäkerhet. Avgränsningen för rapporten innebär att arbetet bara innefattar personsäkerheten och inte själva byggnaden och annan materiell. 
Arbetsgången består av att först identifiera olika brandscenarier som kan tänkas uppkomma. Genom en analys av olika brandscenarier väljs sedan representativa scenarier ut som utmanar utrymningen. Dessa scenarier undersöks i detalj om de uppfyller en säker utrymning, med utgångspunkt från de definierade kritiska kriterierna. Tiden det tar för att utrymma avdelningen undersöks med hjälp av simuleringsprogrammet ERM. Tider för utrymning av avdelningen diskuteras och tas fram samt hur verksamhetens komplexitet påverkar denna. Exempel på faktorer som kan påverka tiden är hur patienternas tillstånd samt medicinering påverkar deras förmåga att utrymma. 
När kritiska förhållanden uppnås undersöks med hjälp av brandsimuleringsprogrammet FDS. I de fall utrymningen inte anses tillfredsställande ges förslag på åtgärder och förbättringar som kan implementeras för att förbättra personsäkerheten för personal och patienter samt för övriga personer som kan tänkas befinna sig på avdelningen. 
Resultatet visar att utrymningstiden är betydligt längre än tiden för att kritiska kriterier från branden uppnås i samtliga scenarion som undersöks. Därför undersöks hur scenarierna hade påverkats med en sprinkleranläggning eller med brandcellsindelning med automatiska dörrstängare. Sprinklersystemet dämpar brandens effekt markant vilket leder till att temperaturen i lokalen inte blir så hög. Röken från branden bidrar fortfarande till kritiska nivåer av toxicitet och siktbarhet. Brandcellsindelning med automatiska dörrstängare förhindrar spridning av toxiska gaser och temperatur, medan sikten i lokalen fortfarande blir låg. 
Åtgärderna som listas nedan bör genomföras för att uppnå målet med en säkrare utrymning på avdelningen. Åtgärdsförslagen är av olika storlek och har olika betydelse för brandsäkerheten. Den ena åtgärden behöver inte utesluta någon annan, men skulle kunna göra det. 

• Installera heltäckande automatiskt sprinklersystem. 
• Bygg in alla vårdrum samt kontor i egna brandceller med dörrstängare. 
• Se över rutiner för strategikorten. 
• Genomför en kontroll av brandskyddet. 
• Utöka utrymningsövningar för personal. 
• Byt ut alla madrasser till brandsäkra madrasser. 
• Använd plåtskåp till laddningsstationen för patienternas elektroniska enheter. 
• Använd timer till mobil- och datorladdare. 
• Inför ett separat rum för datoranvändning.},
 author    = {Johansson, Alexander and Mo, Tomas and Pettersson, Denise and Dahl, Johan and Malmberg, Carl-Johan},
 keyword   = {Vuxenpsykiatri,psykiatriavdelning,utrymning,FDS,ERM,rörelsehindrade,medicinerade,brandskydd,anlagd brand},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brandteknisk riskvärdering av vuxenpsykiatrin på Helsingborgs lasarett},
 year     = {2018},
}