Advanced

Chasing Social Cohesion: An Investigation of a Pluralistic Construct

Carlander, Rebecca LU (2018) TKAM02 20181
Division of Ethnology
Abstract (Swedish)
Diskussioner gällande olikheter har kommit att spela en allt större roll i den svenska debatten om frågor såsom sociala klyftor, integration och välfärd. I takt med att denna debatt anpassas sig till samtidens sociala strömningar av xenofobi och nationalism, skiftar även dess begrepp form. Social sammanhållning är ett av dessa begrepp. Denna uppsats anlägger ett etnologiskt angreppssätt för att undersöka hur kommunpolitiker i Malmö tolkar och diskuterar begreppet. För att bemöta skeptiker till mångfald har den politiska diskursen i Europa och Sverige blivit influerade av koncept som gemenskap, tolerans och mångfald. För att förverkliga begrepp som dessa kan arbetet för att stärka den sociala sammanhållningen ses som ett steg på vägen.

... (More)
Diskussioner gällande olikheter har kommit att spela en allt större roll i den svenska debatten om frågor såsom sociala klyftor, integration och välfärd. I takt med att denna debatt anpassas sig till samtidens sociala strömningar av xenofobi och nationalism, skiftar även dess begrepp form. Social sammanhållning är ett av dessa begrepp. Denna uppsats anlägger ett etnologiskt angreppssätt för att undersöka hur kommunpolitiker i Malmö tolkar och diskuterar begreppet. För att bemöta skeptiker till mångfald har den politiska diskursen i Europa och Sverige blivit influerade av koncept som gemenskap, tolerans och mångfald. För att förverkliga begrepp som dessa kan arbetet för att stärka den sociala sammanhållningen ses som ett steg på vägen.

Komplexa uppsättningar av problem och nätverk av begrepp är kopplade till begreppet social sammanhållning av politikerna i denna studie. Detta nätverk, eller kluster, av termer förbundna med begreppet är även kopplade till den vidare politiska diskussionen i Europa. Sammanhållningsbegreppet är både brett och kontextbundet, vilket medför att användaren det måste definiera det. Därmed är det av vikt att undersöka och analysera hur politikerna uppfattar och tolkar begreppet, då de berättigar sin politik genom användandet av det. (Less)
Abstract
In Sweden, discussions of difference and diversity have come to play a bigger role in nation- wide debate on social gaps, integration and welfare issues. As this debate on these adapts to prevailing social currents with strong tendencies of xenophobia and nationalism, so does the terms we use to examine and discuss such questions. Social cohesion is one of these terms. Therefore, this thesis applies an ethnographic approach to investigate how local municipal politicians in Malmö, Sweden, interpret and discuss the social cohesion construct. To oppose sceptics of diversity the political discourse in Europe and Sweden has been influenced by concepts like togetherness, tolerance, diversity and community. In the strive to transform such... (More)
In Sweden, discussions of difference and diversity have come to play a bigger role in nation- wide debate on social gaps, integration and welfare issues. As this debate on these adapts to prevailing social currents with strong tendencies of xenophobia and nationalism, so does the terms we use to examine and discuss such questions. Social cohesion is one of these terms. Therefore, this thesis applies an ethnographic approach to investigate how local municipal politicians in Malmö, Sweden, interpret and discuss the social cohesion construct. To oppose sceptics of diversity the political discourse in Europe and Sweden has been influenced by concepts like togetherness, tolerance, diversity and community. In the strive to transform such concepts into reality, the social cohesion concept could be instrumental for the development of strategies and policies.

Social cohesion represents complex sets of issues, and a cluster of terms is connected to the construct by the politicians in this study. This cluster or network of terms associated with the social cohesion are connected to the greater political contexts of Swedish and European politics. Social cohesion needs to be defined by the user (i.e. the politician), since it is a broad concept with definitions varying depending on context. It is of great importance to examine the politicians’ definitions and interpretations of the social cohesion concept for they justify their policies and politics through the use of it. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Carlander, Rebecca LU
supervisor
organization
course
TKAM02 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Social cohesion, Cultural Analysis, Municipality, Culture, Politics, Ethnography, Social Sammanhållning, Kulturanalys, Kommunpolitik, Kultur, Politik, Etnografi, MACA
language
English
id
8948797
date added to LUP
2018-06-14 10:35:29
date last changed
2018-06-14 10:35:29
@misc{8948797,
 abstract   = {In Sweden, discussions of difference and diversity have come to play a bigger role in nation- wide debate on social gaps, integration and welfare issues. As this debate on these adapts to prevailing social currents with strong tendencies of xenophobia and nationalism, so does the terms we use to examine and discuss such questions. Social cohesion is one of these terms. Therefore, this thesis applies an ethnographic approach to investigate how local municipal politicians in Malmö, Sweden, interpret and discuss the social cohesion construct. To oppose sceptics of diversity the political discourse in Europe and Sweden has been influenced by concepts like togetherness, tolerance, diversity and community. In the strive to transform such concepts into reality, the social cohesion concept could be instrumental for the development of strategies and policies.

Social cohesion represents complex sets of issues, and a cluster of terms is connected to the construct by the politicians in this study. This cluster or network of terms associated with the social cohesion are connected to the greater political contexts of Swedish and European politics. Social cohesion needs to be defined by the user (i.e. the politician), since it is a broad concept with definitions varying depending on context. It is of great importance to examine the politicians’ definitions and interpretations of the social cohesion concept for they justify their policies and politics through the use of it.},
 author    = {Carlander, Rebecca},
 keyword   = {Social cohesion,Cultural Analysis,Municipality,Culture,Politics,Ethnography,Social Sammanhållning,Kulturanalys,Kommunpolitik,Kultur,Politik,Etnografi,MACA},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Chasing Social Cohesion: An Investigation of a Pluralistic Construct},
 year     = {2018},
}