Advanced

Att blogga om psykisk ohälsa - ett sätt att hjälpa och bli hjälpt

Dellgran, Kajsa LU and Persson, Siri LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att utforska hur personer med psykisk ohälsa beskriver betydelsen av att blogga om personliga erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som lever med psykisk ohälsa och skriver en blogg om det. Materialet analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). Analysen av intervjuerna resulterade i fyra huvudteman som skildrar bloggens betydelse för deltagarnas mående och självbild: Bloggen som egenterapi, Att vara en positiv kraft, Att äga sin historia och Bilden av mig genom bloggen. Resultatet diskuterades utifrån intrapsykiska och sociala aspekter av att blogga om sin psykiska ohälsa. Intrapsykiska aspekter handlade om att hantera känslor och tankar. Sociala aspekter innefattade... (More)
Syftet med studien var att utforska hur personer med psykisk ohälsa beskriver betydelsen av att blogga om personliga erfarenheter. Semistrukturerade intervjuer genomfördes med fem personer som lever med psykisk ohälsa och skriver en blogg om det. Materialet analyserades utifrån tolkande fenomenologisk analys (IPA). Analysen av intervjuerna resulterade i fyra huvudteman som skildrar bloggens betydelse för deltagarnas mående och självbild: Bloggen som egenterapi, Att vara en positiv kraft, Att äga sin historia och Bilden av mig genom bloggen. Resultatet diskuterades utifrån intrapsykiska och sociala aspekter av att blogga om sin psykiska ohälsa. Intrapsykiska aspekter handlade om att hantera känslor och tankar. Sociala aspekter innefattade betydelsen av att nå ut med sin berättelse och att kommunicera med läsare. Slutsatser var att deltagarna beskrev övervägande positiva upplevelser av att blogga. Skrivandet fungerade som en hanteringsstrategi, var ett sätt att hjälpa andra och ett sätt att påverka bilden av psykisk ohälsa. Genom att skriva självutlämnande kunde deltagarna sluta skämmas för sig själva och läsarnas kommentarer gav en ny positiv bild att spegla sig i. Informanterna beskrev även vissa negativa upplevelser av att blogga om sin psykiska ohälsa som att bli kategoriserad utifrån sitt mående och att känna oro inför andras bild av en. (Less)
Abstract
The aim of this study was to explore the meaning of blogging about lived experience as described by people living with mental illness. Semi-structured interviews were conducted with five people and the content was analyzed using interpretative phenomenological analysis. This resulted in four main themes depicting what blogging meant to the participants in terms of well-being and self-image: The blog as self-therapy, Having a positive impact, Owning one’s story, and The reflection of me through the blog. The results were discussed in terms of intrapsychic and social aspects of blogging about mental illness. The intrapsychic aspects concerned coping with thoughts and feelings, while the social aspects pointed out the meaning of reaching... (More)
The aim of this study was to explore the meaning of blogging about lived experience as described by people living with mental illness. Semi-structured interviews were conducted with five people and the content was analyzed using interpretative phenomenological analysis. This resulted in four main themes depicting what blogging meant to the participants in terms of well-being and self-image: The blog as self-therapy, Having a positive impact, Owning one’s story, and The reflection of me through the blog. The results were discussed in terms of intrapsychic and social aspects of blogging about mental illness. The intrapsychic aspects concerned coping with thoughts and feelings, while the social aspects pointed out the meaning of reaching others with one’s story and communicating with readers. Conclusively the participants described predominantly positive experiences of blogging. The act of writing worked as a coping mechanism, a way to help others, and to influence the image of mental illness. The participants were able to free themselves from feelings of shame through self-disclosure, and comments from readers offered a new positive perspective to reflect on. The participants described a few negative experiences associated with blogging, including being categorized according to their mental illness and concerns about how other people viewed them. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dellgran, Kajsa LU and Persson, Siri LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
internet, blogg, psykisk ohälsa, psykisk hälsa, narrativ, hanteringsstrategi, sociala medier, självbild
language
Swedish
id
8948910
date added to LUP
2018-06-13 14:07:31
date last changed
2018-06-13 14:07:31
@misc{8948910,
 abstract   = {The aim of this study was to explore the meaning of blogging about lived experience as described by people living with mental illness. Semi-structured interviews were conducted with five people and the content was analyzed using interpretative phenomenological analysis. This resulted in four main themes depicting what blogging meant to the participants in terms of well-being and self-image: The blog as self-therapy, Having a positive impact, Owning one’s story, and The reflection of me through the blog. The results were discussed in terms of intrapsychic and social aspects of blogging about mental illness. The intrapsychic aspects concerned coping with thoughts and feelings, while the social aspects pointed out the meaning of reaching others with one’s story and communicating with readers. Conclusively the participants described predominantly positive experiences of blogging. The act of writing worked as a coping mechanism, a way to help others, and to influence the image of mental illness. The participants were able to free themselves from feelings of shame through self-disclosure, and comments from readers offered a new positive perspective to reflect on. The participants described a few negative experiences associated with blogging, including being categorized according to their mental illness and concerns about how other people viewed them.},
 author    = {Dellgran, Kajsa and Persson, Siri},
 keyword   = {internet,blogg,psykisk ohälsa,psykisk hälsa,narrativ,hanteringsstrategi,sociala medier,självbild},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att blogga om psykisk ohälsa - ett sätt att hjälpa och bli hjälpt},
 year     = {2018},
}