Advanced

Konsumtion och identitetsskapande - En studie om konsumtionssamhällets påverkan på individen

Oderup, Elisabet LU (2018) SOCK04 20181
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Avsikten med denna uppsats är att undersöka varför människor konsumerar i den utsträckning de gör, varför vi känner ett behov att fortsätta konsumera, men även att undersöka om detta behov kan härledas till ett identitetsskapande, det vill säga om det finns ett samband mellan konsumtion och identitetsskapande. Den undersökning som ligger till grund för uppsatsen utgörs av sex stycken semistrukturerade intervjuer, där personer i åldern 30-60 år har använts. Vid analyserandet av intervjumaterialet har Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumism och konsumtionssamhället använts men även Erving Goffmans dramaturgiska modell som bygger på teorier om hur individen skapar sin identitet genom framträdanden, rollskapande och fasader. En... (More)
Avsikten med denna uppsats är att undersöka varför människor konsumerar i den utsträckning de gör, varför vi känner ett behov att fortsätta konsumera, men även att undersöka om detta behov kan härledas till ett identitetsskapande, det vill säga om det finns ett samband mellan konsumtion och identitetsskapande. Den undersökning som ligger till grund för uppsatsen utgörs av sex stycken semistrukturerade intervjuer, där personer i åldern 30-60 år har använts. Vid analyserandet av intervjumaterialet har Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumism och konsumtionssamhället använts men även Erving Goffmans dramaturgiska modell som bygger på teorier om hur individen skapar sin identitet genom framträdanden, rollskapande och fasader. En genomgång av viss tidigare forskning i ämnet har även gjorts och använts vid analyserandet av materialet. Resultaten av undersökningen tyder på att vi drivs att konsumera genom påverkan av media, reklam men även av vad andra konsumerar. Resultatet visar också att konsumtionen är en central del i individens liv, och att den fyller ett behov av att skapa samhörighet, men är också en sorts verklighetsflykt och en strävan för att bli tillfredsställd och lycklig. Identitetsskapandet spelar även en central roll i konsumerandet, då individen genom konsumerandet av varor ger ett visst intryck på sin omgivning och kan framställa sig på ett önskvärt sätt, vilket i sin tur har påverkan på hur individen uppfattar sig själv, det vill säga det sätt på vilket man uppfattar sig själv är en spegling av, hur man uppfattas av andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Oderup, Elisabet LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Konsumtion- konsumism- konsumtionssamhälle- identitet- identitetsskapande
language
Swedish
id
8948948
date added to LUP
2018-06-19 08:37:59
date last changed
2018-06-19 08:37:59
@misc{8948948,
 abstract   = {Avsikten med denna uppsats är att undersöka varför människor konsumerar i den utsträckning de gör, varför vi känner ett behov att fortsätta konsumera, men även att undersöka om detta behov kan härledas till ett identitetsskapande, det vill säga om det finns ett samband mellan konsumtion och identitetsskapande. Den undersökning som ligger till grund för uppsatsen utgörs av sex stycken semistrukturerade intervjuer, där personer i åldern 30-60 år har använts. Vid analyserandet av intervjumaterialet har Zygmunt Baumans teorier om konsumtion, konsumism och konsumtionssamhället använts men även Erving Goffmans dramaturgiska modell som bygger på teorier om hur individen skapar sin identitet genom framträdanden, rollskapande och fasader. En genomgång av viss tidigare forskning i ämnet har även gjorts och använts vid analyserandet av materialet. Resultaten av undersökningen tyder på att vi drivs att konsumera genom påverkan av media, reklam men även av vad andra konsumerar. Resultatet visar också att konsumtionen är en central del i individens liv, och att den fyller ett behov av att skapa samhörighet, men är också en sorts verklighetsflykt och en strävan för att bli tillfredsställd och lycklig. Identitetsskapandet spelar även en central roll i konsumerandet, då individen genom konsumerandet av varor ger ett visst intryck på sin omgivning och kan framställa sig på ett önskvärt sätt, vilket i sin tur har påverkan på hur individen uppfattar sig själv, det vill säga det sätt på vilket man uppfattar sig själv är en spegling av, hur man uppfattas av andra.},
 author    = {Oderup, Elisabet},
 keyword   = {Konsumtion- konsumism- konsumtionssamhälle- identitet- identitetsskapande},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Konsumtion och identitetsskapande - En studie om konsumtionssamhällets påverkan på individen},
 year     = {2018},
}