Advanced

Vad gör vi med varandra? Metakommunikation i mentaliseringsbaserad terapi - en kvalitativ studie.

Björkstam, Elin LU (2018) PPTP06 20181
Department of Psychology
Abstract
Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. Video sequenses of MBT individual therapy sessions were collected from all patient and therapist dyads who consented to participate in the study during the period of material collection. Relevant sequenses were then chosen and analyzed using IPA. The main themes of meta-communication found concerned negotiation, exploration of the relationship and regulation of emotional closeness and distance. Both therapists and patients seem to struggle in making themselves understood.... (More)
Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. Video sequenses of MBT individual therapy sessions were collected from all patient and therapist dyads who consented to participate in the study during the period of material collection. Relevant sequenses were then chosen and analyzed using IPA. The main themes of meta-communication found concerned negotiation, exploration of the relationship and regulation of emotional closeness and distance. Both therapists and patients seem to struggle in making themselves understood. Patients’ ability to make use of metacommunication seemed to depend on degree of epistemic trust. Important factors increasing epistemic trust seemed to be for the patient to feel validated and genuinely cared for by the therapist. Therapist’s ability to acces their empathy and put their own perspective aside in order to validate the patient differed over time and might increase with the possibility of reflection and support between sessions. Based on these findings the responsibility of the organization in facilitating therapists’ access to their empathy and mentalizing is discussed. (Less)
Abstract (Swedish)
Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska hur metakommunikation mellan patient och terapeut i mentaliseringsbaserad terapi gestaltar sig. Studien är fenomenologisk med hermeneutisk ansats till tolkning och förståelse. Videosekvenser av individualterapisessioner i MBT samlades in från alla patient- och terapeutdyader som samtyckte till att delta i studien under perioden för materialinsamling. Relevanta sekvenser valdes sedan ut och analyserades med hjälp av IPA. De huvudteman av metakommunikation som upptäcktes i studien var förhandling, utforskande av relationen och reglering av närhet och distans. Både terapeuter och patienter tycktes upptagna av strävan efter att göra sig förstådda. Patientens förmåga att dra... (More)
Sammanfattning Syftet med denna kvalitativa studie var att utforska hur metakommunikation mellan patient och terapeut i mentaliseringsbaserad terapi gestaltar sig. Studien är fenomenologisk med hermeneutisk ansats till tolkning och förståelse. Videosekvenser av individualterapisessioner i MBT samlades in från alla patient- och terapeutdyader som samtyckte till att delta i studien under perioden för materialinsamling. Relevanta sekvenser valdes sedan ut och analyserades med hjälp av IPA. De huvudteman av metakommunikation som upptäcktes i studien var förhandling, utforskande av relationen och reglering av närhet och distans. Både terapeuter och patienter tycktes upptagna av strävan efter att göra sig förstådda. Patientens förmåga att dra nytta av metakommunikation tycktes relaterad till graden av epistemisk tillit. Graden av epistemisk tillit påverkades av i hur hög grad patienten kände förståelse och genuin omsorg från sin terapeut. Terapeuternas tillgång till sin empati och mentaliseringsförmåga skiftade över tid och tycktes förbättras genom möjlighet till reflektion och stöd mellan sessioner. Organisationens ansvar och möjlighet att påverka terapeuternas tillgång till sin empati och mentaliseringsförmåga diskuteras utifrån studiens fynd. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Björkstam, Elin LU
supervisor
organization
course
PPTP06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Psykoterapeutisk relation, metakommunikation, mentalisering, MBT, epistemisk tillit, kvalitativ metod. Psychotherapeutic relationship, meta-communication, mentalization, epistemic trust, qualitative method
language
Swedish
id
8949033
date added to LUP
2018-06-14 13:30:51
date last changed
2018-06-14 13:30:51
@misc{8949033,
 abstract   = {Abstract The purpose of this qualitative study was to explore the nature of meta-communication between therapist and patient in Mentalization Based Therapy (MBT). The study applied a phenomenological method with attempts to hermeneutic enterpretation and understanding. Video sequenses of MBT individual therapy sessions were collected from all patient and therapist dyads who consented to participate in the study during the period of material collection. Relevant sequenses were then chosen and analyzed using IPA. The main themes of meta-communication found concerned negotiation, exploration of the relationship and regulation of emotional closeness and distance. Both therapists and patients seem to struggle in making themselves understood. Patients’ ability to make use of metacommunication seemed to depend on degree of epistemic trust. Important factors increasing epistemic trust seemed to be for the patient to feel validated and genuinely cared for by the therapist. Therapist’s ability to acces their empathy and put their own perspective aside in order to validate the patient differed over time and might increase with the possibility of reflection and support between sessions. Based on these findings the responsibility of the organization in facilitating therapists’ access to their empathy and mentalizing is discussed.},
 author    = {Björkstam, Elin},
 keyword   = {Psykoterapeutisk relation,metakommunikation,mentalisering,MBT,epistemisk tillit,kvalitativ metod. Psychotherapeutic relationship,meta-communication,mentalization,epistemic trust,qualitative method},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Vad gör vi med varandra? Metakommunikation i mentaliseringsbaserad terapi - en kvalitativ studie.},
 year     = {2018},
}