Advanced

Improving a Complete Vehicle Model for Solidity Simulations

Jörud, Alexander LU and Jacobsson, Carl LU (2018) FMEM01 20181
Mechanics
Abstract (Swedish)
Målet med examensarbetet är att korrelera en simuleringsmodell med ett fysiskt
test av en Lynk & Co 01. Simuleringsmodellen är en komplett fordonssimulering
som innefattar en simuleringsmodell i Adams och en simuleringsmodell i MSC Nastran.
För att kunna utföra korrelationen är olika förkorrelationsfaser nödvändiga.
Dessa faser består av att få en förståelse för simuleringsmodellen, utveckla verktyg
i Python och Ansa, säkerställa att testet är gjort på ett sätt som kan jämföras
mot simuleringen och att förstå testdata. Korrelationen utförs genom att mäta den
relativa förskjutningen i diagonalerna av karossöppningarna i bilen, både i det fysiska
testet och i simuleringen. Mätningarna på det fysiska testet görs med 3-axliga
... (More)
Målet med examensarbetet är att korrelera en simuleringsmodell med ett fysiskt
test av en Lynk & Co 01. Simuleringsmodellen är en komplett fordonssimulering
som innefattar en simuleringsmodell i Adams och en simuleringsmodell i MSC Nastran.
För att kunna utföra korrelationen är olika förkorrelationsfaser nödvändiga.
Dessa faser består av att få en förståelse för simuleringsmodellen, utveckla verktyg
i Python och Ansa, säkerställa att testet är gjort på ett sätt som kan jämföras
mot simuleringen och att förstå testdata. Korrelationen utförs genom att mäta den
relativa förskjutningen i diagonalerna av karossöppningarna i bilen, både i det fysiska
testet och i simuleringen. Mätningarna på det fysiska testet görs med 3-axliga
accelerometrar. En bedömning av metodiken med avseende på de olika förkorrelationsfaserna
samt en analys av erhållna testdata och simulationsdata presenteras i
rapporten. Korrelationen presenteras inte i denna rapport eftersom data från det
fysiska testet behöver ytterliger undersökning eftersom den inte är helt förstådd.
Det finns stelkroppsmoder i testet som inte finns på liknande sätt i simuleringsmodellen.
För att kunna korrelera mellan test och simulering måste dessa tas bort. En
omfattande mängd framtida arbete presenteras i rapporten vilken diskuterar och
analyserar eventuella uppgifter och ämnen som helt måste förstås för att i framtiden
kunna utföra korrelationen. (Less)
Abstract
The aim of the master thesis project is to correlate a simulation model with a physical
test of the Lynk & Co 01. The simulation model is a complete vehicle simulation
which includes an Adams simulation model and a MSC Nastran simulation model.
To carry out the correlation, different pre-correlation phases are necessary. These
phases consist of obtaining an understanding of the simulation model, developing
tools in Python and Ansa, ensuring that the test is done in a way that can be
compared to the simulation and understanding the test data. The correlation is
done by measuring the relative displacement in the diagonals of the closure openings
in the car in both the physical test and the simulation. The measurements on the
... (More)
The aim of the master thesis project is to correlate a simulation model with a physical
test of the Lynk & Co 01. The simulation model is a complete vehicle simulation
which includes an Adams simulation model and a MSC Nastran simulation model.
To carry out the correlation, different pre-correlation phases are necessary. These
phases consist of obtaining an understanding of the simulation model, developing
tools in Python and Ansa, ensuring that the test is done in a way that can be
compared to the simulation and understanding the test data. The correlation is
done by measuring the relative displacement in the diagonals of the closure openings
in the car in both the physical test and the simulation. The measurements on the
physical test is done using 3-axis accelerometers. An assessment of the methodology
regarding the different pre-correlation phases as well as an analysis of the obtained
test data and simulation data is presented in the report. The correlation is not
presented in this report since the physical test data needs further investigation to
be fully understood. There exist rigid body modes in the test which are not present
in the same manner in the simulation model. To be able to correlate between test
and simulation, these needs to be removed. An extensive amount of future work is
presented in the report which discusses and analyzes the eventual tasks and topics
to be overcome to be able to perform the correlation in the future. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jörud, Alexander LU and Jacobsson, Carl LU
supervisor
organization
course
FMEM01 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
other publication id
LUTFD2/(TFME-18)/5039-SE(1-XX)
language
English
id
8949419
date added to LUP
2018-06-14 15:35:15
date last changed
2018-09-25 15:49:31
@misc{8949419,
 abstract   = {The aim of the master thesis project is to correlate a simulation model with a physical
test of the Lynk & Co 01. The simulation model is a complete vehicle simulation
which includes an Adams simulation model and a MSC Nastran simulation model.
To carry out the correlation, different pre-correlation phases are necessary. These
phases consist of obtaining an understanding of the simulation model, developing
tools in Python and Ansa, ensuring that the test is done in a way that can be
compared to the simulation and understanding the test data. The correlation is
done by measuring the relative displacement in the diagonals of the closure openings
in the car in both the physical test and the simulation. The measurements on the
physical test is done using 3-axis accelerometers. An assessment of the methodology
regarding the different pre-correlation phases as well as an analysis of the obtained
test data and simulation data is presented in the report. The correlation is not
presented in this report since the physical test data needs further investigation to
be fully understood. There exist rigid body modes in the test which are not present
in the same manner in the simulation model. To be able to correlate between test
and simulation, these needs to be removed. An extensive amount of future work is
presented in the report which discusses and analyzes the eventual tasks and topics
to be overcome to be able to perform the correlation in the future.},
 author    = {Jörud, Alexander and Jacobsson, Carl},
 language   = {eng},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Improving a Complete Vehicle Model for Solidity Simulations},
 year     = {2018},
}