Advanced

Självkänsla och facebookanvändning - En kvantitativ enkätstudie om sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning samt köns-och åldersskillnader.

Kempe, Elina LU and Isaksson, Cornelia LU (2018) PSYK11 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Studien syftade även till att studera eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som facebookanvändning. Undersökningen, som tog en deduktiv ansats, var utformad som en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkät som datainsamlingsmetod. Webbenkäten omfattades av ett antal bakgrundsfrågor samt testen Motives for Facebook Use och Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) som mäter motiv för facebookanvändning respektive global självkänsla. Studien genererade 320 deltagare i åldern 18-75 som förvärvades genom bekvämlighetsurval. Resultaten visade ingen signifikant skillnad för... (More)
Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Studien syftade även till att studera eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som facebookanvändning. Undersökningen, som tog en deduktiv ansats, var utformad som en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkät som datainsamlingsmetod. Webbenkäten omfattades av ett antal bakgrundsfrågor samt testen Motives for Facebook Use och Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) som mäter motiv för facebookanvändning respektive global självkänsla. Studien genererade 320 deltagare i åldern 18-75 som förvärvades genom bekvämlighetsurval. Resultaten visade ingen signifikant skillnad för självkänsla mellan könen men en signifikant skillnad upptäcktes gällande självkänsla och åldersgrupper, där den yngsta åldersgruppen (18-25 år) hade lägst självkänsla. Vi kunde också se att de yngre var mer passiva än de äldre i sin facebookanvändning och att männen var mer passiva när det gällde de olika facebookaktiviteterna än kvinnorna. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kempe, Elina LU and Isaksson, Cornelia LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Facebook, sociala medier, global självkänsla, åldersskillnader, könsskillnader
language
Swedish
id
8949493
date added to LUP
2018-06-14 14:01:53
date last changed
2018-06-15 03:44:15
@misc{8949493,
 abstract   = {Syftet med studien var att undersöka sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning i form av frekvens, antal vänner samt motiv. Studien syftade även till att studera eventuella köns- och åldersskillnader i förhållande till självkänsla såväl som facebookanvändning. Undersökningen, som tog en deduktiv ansats, var utformad som en kvantitativ tvärsnittsstudie med webbenkät som datainsamlingsmetod. Webbenkäten omfattades av ett antal bakgrundsfrågor samt testen Motives for Facebook Use och Rosenberg Self-Esteem Scale (RSES) som mäter motiv för facebookanvändning respektive global självkänsla. Studien genererade 320 deltagare i åldern 18-75 som förvärvades genom bekvämlighetsurval. Resultaten visade ingen signifikant skillnad för självkänsla mellan könen men en signifikant skillnad upptäcktes gällande självkänsla och åldersgrupper, där den yngsta åldersgruppen (18-25 år) hade lägst självkänsla. Vi kunde också se att de yngre var mer passiva än de äldre i sin facebookanvändning och att männen var mer passiva när det gällde de olika facebookaktiviteterna än kvinnorna.},
 author    = {Kempe, Elina and Isaksson, Cornelia},
 keyword   = {Facebook,sociala medier,global självkänsla,åldersskillnader,könsskillnader},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Självkänsla och facebookanvändning - En kvantitativ enkätstudie om sambandet mellan självkänsla och facebookanvändning samt köns-och åldersskillnader.},
 year     = {2018},
}