Advanced

Produktionsutveckling

Alvén, John LU and Fröström, Malin LU (2018) MMTM01 20181
Production and Materials Engineering
Abstract
At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. This thesis aims to present a decision basis to Vovlo for future investments and how the section should develop their future work. The thesis also aims to present how a future layout may look like.

By charting the current state, conclusions about how the production works today and what might be the key products for the specific section can be determined. The thesis’ methodology is based on observations, interviews and available data from the ERP SAP.

The section is today reliable with few quality... (More)
At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. This thesis aims to present a decision basis to Vovlo for future investments and how the section should develop their future work. The thesis also aims to present how a future layout may look like.

By charting the current state, conclusions about how the production works today and what might be the key products for the specific section can be determined. The thesis’ methodology is based on observations, interviews and available data from the ERP SAP.

The section is today reliable with few quality problems. It consists of a rather large product catalogue and despite the similarities in usage, the products are often vastly different in the production stages. The production times in SAP is not correct for several products and because of this it is recommended to update these to get a more correct pricing and product planning. The company is also recommended to strive for a heavier focus on group technology when developing new products and that more focus is given to the identified key products.

The section’s machines are starting to deteriorate and it might be hard to find spare parts for them in the near future. One of the key machines is the automated inventory system. This system is outdated and need to be replaced to minimize the susceptibility to sudden disruptions. Other than that, routines about how the work tools are being utilized needs to be created to be able to produce even more different products.

The employees have a particularly high competence, though it is specialized in their specific machines. Because of this the section is currently susceptible to unannounced absence. Furthermore, there is no follow up on the section’s KPI as it stands today. Because of this it is hard for the management to determine whether or not the production is producing on par or if there are problems which needs to be addressed. This in turn leads to the operators feel like they lack support and interest from the management. (Less)
Abstract (Swedish)
På Volvo Construction Equipments produktionssite i Braås tillverkas olika varianter av dumprar. Produktionen på siten ligger i framkant men i ett av produktionsavsnitten har det inte skett några förändringar på många år. Uppdraget var därför att ta fram ett underlag till ledningen för möjliga investeringar samt förbättringar inom produktionsavsnittet. I uppdraget ingick även att undersöka hur en mer genomtänkt, framtida produktionslayout kan se ut.

Genom att kartlägga nuläget kunde slutsatser dras kring hur bland annat produktionen levererar i dagsläget, hur värdeflödet ser ut samt vilka produkter i avsnittet som anses vara nyckelprodukter i produktionen. Examensarbetets metodik byggde på observationer, intervjuer och tillgänglig... (More)
På Volvo Construction Equipments produktionssite i Braås tillverkas olika varianter av dumprar. Produktionen på siten ligger i framkant men i ett av produktionsavsnitten har det inte skett några förändringar på många år. Uppdraget var därför att ta fram ett underlag till ledningen för möjliga investeringar samt förbättringar inom produktionsavsnittet. I uppdraget ingick även att undersöka hur en mer genomtänkt, framtida produktionslayout kan se ut.

Genom att kartlägga nuläget kunde slutsatser dras kring hur bland annat produktionen levererar i dagsläget, hur värdeflödet ser ut samt vilka produkter i avsnittet som anses vara nyckelprodukter i produktionen. Examensarbetets metodik byggde på observationer, intervjuer och tillgänglig referensdata från bland annat affärssystemet SAP.

Produktionsavsnittet anses idag vara pålitligt, med få kassationer. Det består av en förhållandevis bred produktflora och trots liknande användningsområden skiljer sig produkterna åt i många avseenden inom de olika produktfamiljerna. Då tider i SAP, för vissa bearbetningsoperationer i produktionsavsnittet, differar rekommenderas det att företaget ser över dessa för att få en mer korrekt bild av produktionen i produktionsavsnittet. Företaget rekommenderas även att i framtiden sträva efter ett större gruppteknologitänk vid utformning av nya produkter samt att fokus läggs av de identifierade nyckelprodukterna för siten i fråga.

Maskinerna i produktionsavsnittet börjar bli gamla och det kan vara svårt att hitta reservdelar till dem. Det rekommenderas att företaget investerar i ett nytt kranlager då detta är en av nyckelfunktionerna för att produktionsavsnittet ska fungera. I övrigt bör rutiner införas för hur verktyg, som används minimalt, plockas ur verktygsmagasinen för möjliggörandet av inplockandet av fler produkter i fleroperationsmaskinerna.

Kompetensen hos medarbetarna är hög men områdesbaserad vilket gör produktionsavsnittet störningskänsligt vid frånvaro. I dagsläget sker heller ingen uppföljning i form av nyckeltal och en följd av detta blir att ledningen har svårt att följa upp hur produktionsavsnittet egentligen presterar. Detta leder i sin tur till att operatörerna ibland upplever att de saknar stöttning och input från ledningen i vissa frågor.

Genom att utveckla produktionslayouten möjliggör Volvo för samkörning av maskiner samt att flödet inom produktionsavsnittet blir rakare. Genom förändringen visualiseras buffertnivåer på ett annat sätt än som görs i dagsläget. Dessutom möjliggör layouten som presenteras ett rakare flöde för produktionssiten i stort. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Konkurrenskraftig produktion - kan svenska företag konkurrera globalt?

Industriell produktion har på senare år kraftigt globaliserats vilket har inneburit att delar av företagens produktion har flyttats från högkostnadsländer till låglöneländer. Tidigare var det just produkter av enklare slag och med lägre förädlingsvärden som utlokaliserades, men är fallet så imorgon?

I takt med att kompetensen inom industriell produktion i låglöneländerna ökar kommer marknadsandelar att tas även för de produkter med högre förädlingsvärden. För att svensk industri även fortsättningsvis ska kunna vara en av hörnpelarna för svensk ekonomi i stort krävs det att företagen ständigt arbetar med förbättringsarbeten. Idag är det av yttersta vikt att hela... (More)
Konkurrenskraftig produktion - kan svenska företag konkurrera globalt?

Industriell produktion har på senare år kraftigt globaliserats vilket har inneburit att delar av företagens produktion har flyttats från högkostnadsländer till låglöneländer. Tidigare var det just produkter av enklare slag och med lägre förädlingsvärden som utlokaliserades, men är fallet så imorgon?

I takt med att kompetensen inom industriell produktion i låglöneländerna ökar kommer marknadsandelar att tas även för de produkter med högre förädlingsvärden. För att svensk industri även fortsättningsvis ska kunna vara en av hörnpelarna för svensk ekonomi i stort krävs det att företagen ständigt arbetar med förbättringsarbeten. Idag är det av yttersta vikt att hela tiden koppla samman de förluster som uppkommer i verksamheter med vinster och förluster för att driva utvecklingen framåt. Detta är speciellt viktigt för ett land som Sverige där lönerna har en större betydelse än i klassiska låglöneländer. Det räcker inte heller att göra enstaka punktinsatser - Förbättringsarbeten blir aldrig klara utan det krävs ett kontinuerligt, ständigt arbete med frågan!

Ett produktionsavsnitt som inte hängt med på samma sätt som andra i frågan om förbättringar är avsnittet för skärande bearbetning på Volvo CE i Braås. Kompetensen bland operatörer har varit konkurrenskraftig men det har inte stödfunktionernas varit. Detta har bidragit till att förbättringsarbetet stannat av och att avsnittet i flera fall tappar - inte bara mot andra konkurrenter, utan även mot andra avdelningar inom företaget. För att återigen bli konkurrenskraftig är det viktigt att tydliga arbetssätt införs över hur produktionen skall utvecklas och hur förbättringsarbetet borde struktureras upp. Dessa arbetssätt har genom undersökning och analys av nuläget besvarats under projektets gång.

Utöver tydliga förbättringar i produktionen bidrar mer uppföljning till indata som kan presenteras vid eventuella inköp av maskiner. Att presentera mätningar i form av nyckeltal är dessutom ofta ett av kraven för att inköp ens ska bli ett faktum hos större företag som Volvo Construction Equipment.

En verksamhet som har saknat styrning under en längre tid tappar också fokus och strategiskt tänk över vilka produkter som är konkurrenskraftiga för fortsatt tillverkning. Enkla detaljer borde köpas in från underleverantörer medan strategiska produkter stannar kvar för produktion i den egna verksamheten. Ett smalare produktsortiment bidrar till att utvalda produkter får mer fokus och ett helhetstänk än om företaget försöker ha hand om hela produktens tillverkning själv.

Trender inom produktion kommer och går som inom alla områden - om än inte lika frekvent. Något som varit trendigt i flera år är just arbetet med produktens värdekedja. Att eliminera slöserier genom att jobba med Lean Production, vilket har sin grund i Toyotas produktionssystem, har adresserat just detta problem. Den stora trenden just nu är att sammankoppla tillverkningen för att få smarta och autonoma system, men även här är Leanfilosofin en grundpelare för att lyckas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Alvén, John LU and Fröström, Malin LU
supervisor
organization
alternative title
Nulägesanalys och förbättring av layout och flöde enligt Lean Production på Volvo Construction Equipment
course
MMTM01 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Lean Production, Key Performance Indicators, Produktionslayout
other publication id
CODEN: LUTMDN/(TMMV-5297)/1-95/2018
language
Swedish
id
8949577
date added to LUP
2018-06-15 13:38:32
date last changed
2018-06-15 13:38:32
@misc{8949577,
 abstract   = {At the Volvo Construction Equipment site in Braås, different kinds of articulated haulers are being produced. The production is in the forefront of its kind but one of the sections of the production has not seen any changes in many years. This thesis aims to present a decision basis to Vovlo for future investments and how the section should develop their future work. The thesis also aims to present how a future layout may look like.

By charting the current state, conclusions about how the production works today and what might be the key products for the specific section can be determined. The thesis’ methodology is based on observations, interviews and available data from the ERP SAP.

The section is today reliable with few quality problems. It consists of a rather large product catalogue and despite the similarities in usage, the products are often vastly different in the production stages. The production times in SAP is not correct for several products and because of this it is recommended to update these to get a more correct pricing and product planning. The company is also recommended to strive for a heavier focus on group technology when developing new products and that more focus is given to the identified key products.

The section’s machines are starting to deteriorate and it might be hard to find spare parts for them in the near future. One of the key machines is the automated inventory system. This system is outdated and need to be replaced to minimize the susceptibility to sudden disruptions. Other than that, routines about how the work tools are being utilized needs to be created to be able to produce even more different products.

The employees have a particularly high competence, though it is specialized in their specific machines. Because of this the section is currently susceptible to unannounced absence. Furthermore, there is no follow up on the section’s KPI as it stands today. Because of this it is hard for the management to determine whether or not the production is producing on par or if there are problems which needs to be addressed. This in turn leads to the operators feel like they lack support and interest from the management.},
 author    = {Alvén, John and Fröström, Malin},
 keyword   = {Lean Production,Key Performance Indicators,Produktionslayout},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Produktionsutveckling},
 year     = {2018},
}