Advanced

Samspelet mellan arkitekten och konstruktören

Al-Ameri, Mohammedalmustfa and Asani, Semir (2018)
Abstract (Swedish)
Den här studien handlar om samarbetet mellan arkitekten och konstruktören under projekteringsprocess. Studien fokuserar på problem i projektering då de flesta problem i byggbranschen sker under projekteringen.
Syftet med studien är att undersöka samarbetet mellan arkitekten och konstruktören i dagsläget, och om man kan förbättra samarbete, hur?
Svaret på frågeställningen fås genom litteraturstudie, intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen, och även en webbaserad enkät. Intervjufrågorna består av 4 kategorier: frågor till alla yrkesroller, frågor till Arkitektur, frågor till konstruktör och frågor till byggherrar och entreprenörer. Alla intervjuer var inspelade och sammanfattades efter. Totalt intervjuades 23 personer.
I... (More)
Den här studien handlar om samarbetet mellan arkitekten och konstruktören under projekteringsprocess. Studien fokuserar på problem i projektering då de flesta problem i byggbranschen sker under projekteringen.
Syftet med studien är att undersöka samarbetet mellan arkitekten och konstruktören i dagsläget, och om man kan förbättra samarbete, hur?
Svaret på frågeställningen fås genom litteraturstudie, intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen, och även en webbaserad enkät. Intervjufrågorna består av 4 kategorier: frågor till alla yrkesroller, frågor till Arkitektur, frågor till konstruktör och frågor till byggherrar och entreprenörer. Alla intervjuer var inspelade och sammanfattades efter. Totalt intervjuades 23 personer.
I litteraturstudien tas upp byggprocessen, projekteringsprocessen, ansvarsformer och yrkesroller. Litteraturstudie används som underlag och stöd för en bättre förståelse av sambandet mellan arkitektur och konstruktion.
I slutsatsen av studie har författarna kommit fram till att konstruktören borde komma in i projekteringen vid ett tidigt skede, och kommunicera oftare med arkitekten. Samarbetet kan också förbättras genom öka kunskapsnivån om byggteknik hos arkitekter och konstruktör borde anstränga sig mer för att åstadkomma arkitektens vision.
Båda byggherren och projektledare har viktiga roller att uppfylla, att styra processen och koppla konstruktören och arkitekten vid rätt tillfälle är viktigt för ett fungerande samarbete och framgångsrikt projekt.
Personkemi och respekt för varandras kompetens är också viktiga. Att jobba oftare med samma konstruktör och arkitekten kan gör samarbetet lättare, då känner de varandras styrkor och svagheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Al-Ameri, Mohammedalmustfa and Asani, Semir
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
samarbete, samspel, arkitekt, konstruktör, byggherre, projektledare, byggprocess
language
Swedish
id
8949846
date added to LUP
2018-06-15 03:44:53
date last changed
2018-10-18 10:38:12
@misc{8949846,
 abstract   = {Den här studien handlar om samarbetet mellan arkitekten och konstruktören under projekteringsprocess. Studien fokuserar på problem i projektering då de flesta problem i byggbranschen sker under projekteringen.
Syftet med studien är att undersöka samarbetet mellan arkitekten och konstruktören i dagsläget, och om man kan förbättra samarbete, hur?
Svaret på frågeställningen fås genom litteraturstudie, intervjuer med olika aktörer inom byggbranschen, och även en webbaserad enkät. Intervjufrågorna består av 4 kategorier: frågor till alla yrkesroller, frågor till Arkitektur, frågor till konstruktör och frågor till byggherrar och entreprenörer. Alla intervjuer var inspelade och sammanfattades efter. Totalt intervjuades 23 personer.
I litteraturstudien tas upp byggprocessen, projekteringsprocessen, ansvarsformer och yrkesroller. Litteraturstudie används som underlag och stöd för en bättre förståelse av sambandet mellan arkitektur och konstruktion.
I slutsatsen av studie har författarna kommit fram till att konstruktören borde komma in i projekteringen vid ett tidigt skede, och kommunicera oftare med arkitekten. Samarbetet kan också förbättras genom öka kunskapsnivån om byggteknik hos arkitekter och konstruktör borde anstränga sig mer för att åstadkomma arkitektens vision.
Båda byggherren och projektledare har viktiga roller att uppfylla, att styra processen och koppla konstruktören och arkitekten vid rätt tillfälle är viktigt för ett fungerande samarbete och framgångsrikt projekt.
Personkemi och respekt för varandras kompetens är också viktiga. Att jobba oftare med samma konstruktör och arkitekten kan gör samarbetet lättare, då känner de varandras styrkor och svagheter.},
 author    = {Al-Ameri, Mohammedalmustfa and Asani, Semir},
 keyword   = {samarbete,samspel,arkitekt,konstruktör,byggherre,projektledare,byggprocess},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Samspelet mellan arkitekten och konstruktören},
 year     = {2018},
}