Advanced

Miljöcertifieringens roll i byggprocessen

Bornhager, Jonathan and By, Jens (2018)
Abstract
Sammanfattning
Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där fördelar och nackdelar beskrivs. Det utförs även en beskrivning för hur en miljöcertifiering av en ombyggnad enligt Miljöbyggnad 3.0 silver kan utföras. Beskrivningen upprättas utifrån en fallstudie av ett flerbostadshus där respektive steg genomgås. Miljöcertifieringar visades ha en stor inverkan på byggprocessens aktörer där flertalet personer i tidig projekteringsfas berörs och att stora omkostnader och arbeten kan tillkomma då bristande kunskap om miljöcertifiering finns i... (More)
Sammanfattning
Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där fördelar och nackdelar beskrivs. Det utförs även en beskrivning för hur en miljöcertifiering av en ombyggnad enligt Miljöbyggnad 3.0 silver kan utföras. Beskrivningen upprättas utifrån en fallstudie av ett flerbostadshus där respektive steg genomgås. Miljöcertifieringar visades ha en stor inverkan på byggprocessens aktörer där flertalet personer i tidig projekteringsfas berörs och att stora omkostnader och arbeten kan tillkomma då bristande kunskap om miljöcertifiering finns i projektet. Det konstaterades att miljöcertifieringar har goda framtidsutsikter med det ökade intresset för hållbart byggande samtidigt som flertalet utvecklingsmöjligheter inom området finns. Abstract
The thesis aims to describe the impact of environmental certifications during the building process and how the future of environmental certifications is approached. The thesis compares the different environmental certifications: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED and Svanen where pros and cons are described and evaluated. A manual is created describing the environmental certification process of the reconstruction of an apartment building according to Miljöbyggnad 3.0 silver. The manual is based on a case study of an apartment building where each step of the process is reviewed. Environmental certifications were shown to have a major impact on the actors of the building process and the lack of knowledge in the early stages can result in large costs. It was found that environmental certifications have good prospects with the increased interest in sustainable building while at the same time big improvements can be made to the environmental certification process. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Bornhager, Jonathan and By, Jens
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
miljöcertifiering, byggprocessen, miljöbyggnad, breeam, leed, svanen
language
Swedish
id
8949850
date added to LUP
2018-06-15 03:44:53
date last changed
2018-10-18 10:38:14
@misc{8949850,
 abstract   = {Sammanfattning
Examensarbetet har som mål att beskriva miljöcertifieringars påverkan på byggprocessen och hur framtiden för miljöcertifieringar ser ut. Examensarbetet jämför de olika miljöcertifieringarna: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED och Svanen mot varandra där fördelar och nackdelar beskrivs. Det utförs även en beskrivning för hur en miljöcertifiering av en ombyggnad enligt Miljöbyggnad 3.0 silver kan utföras. Beskrivningen upprättas utifrån en fallstudie av ett flerbostadshus där respektive steg genomgås. Miljöcertifieringar visades ha en stor inverkan på byggprocessens aktörer där flertalet personer i tidig projekteringsfas berörs och att stora omkostnader och arbeten kan tillkomma då bristande kunskap om miljöcertifiering finns i projektet. Det konstaterades att miljöcertifieringar har goda framtidsutsikter med det ökade intresset för hållbart byggande samtidigt som flertalet utvecklingsmöjligheter inom området finns. Abstract
The thesis aims to describe the impact of environmental certifications during the building process and how the future of environmental certifications is approached. The thesis compares the different environmental certifications: Miljöbyggnad, BREEAM, LEED and Svanen where pros and cons are described and evaluated. A manual is created describing the environmental certification process of the reconstruction of an apartment building according to Miljöbyggnad 3.0 silver. The manual is based on a case study of an apartment building where each step of the process is reviewed. Environmental certifications were shown to have a major impact on the actors of the building process and the lack of knowledge in the early stages can result in large costs. It was found that environmental certifications have good prospects with the increased interest in sustainable building while at the same time big improvements can be made to the environmental certification process.},
 author    = {Bornhager, Jonathan and By, Jens},
 keyword   = {miljöcertifiering,byggprocessen,miljöbyggnad,breeam,leed,svanen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Miljöcertifieringens roll i byggprocessen},
 year     = {2018},
}