Advanced

Att räkna pinnar - en kvalitativ undersökning av hur psykologer påverkas av och hanterar att möta krav på antal patientbesök

Lindbladh, Jakob LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna uppsats var att undersöka att räkna pinnar - ett informellt uttryck med betydelsen att vara ålagd krav att ta emot ett visst antal patienter per vecka; hur detta påverkar och hanteras av psykologer, och hur påverkan och hantering kan förstås och förklaras. Data insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med psykologer i Skåne, där merparten var anställda vid allmänpsykiatriska mottagningar i Region Skåne. Analysen gjordes tematiskt och resulterade i tretton teman: att räkna pinnar sågs dels som oproblematiskt, dels som belastande. Sättet som pinnar implementerades väckte rättviserelaterad problematik och olika fantasier, upplevelser av att kvantitet går före kvalitet och av att inte synas, påverkade ens... (More)
Syftet med denna uppsats var att undersöka att räkna pinnar - ett informellt uttryck med betydelsen att vara ålagd krav att ta emot ett visst antal patienter per vecka; hur detta påverkar och hanteras av psykologer, och hur påverkan och hantering kan förstås och förklaras. Data insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med psykologer i Skåne, där merparten var anställda vid allmänpsykiatriska mottagningar i Region Skåne. Analysen gjordes tematiskt och resulterade i tretton teman: att räkna pinnar sågs dels som oproblematiskt, dels som belastande. Sättet som pinnar implementerades väckte rättviserelaterad problematik och olika fantasier, upplevelser av att kvantitet går före kvalitet och av att inte synas, påverkade ens behovuppfyllelse samt relationer mellan anställda. Psykologerna hanterade pinnar genom accepterande förhållningssätt, konkret anpassning, motstånd, egen gränsättning och stöd hos kollegor. Faktorer som kan ses som påverkande var chefens roll samt hur det talas om pinnar. Viktiga slutsatser var att pinnar kan förstås utifrån arbetsbelastning och de behov som psykologerna upplever i arbetet. En skillnad i påverkan upptäcktes utifrån vilken diskurs som ansluts till, där ledningens syn på pinnar som nödvändiga för effektivitet kan stå i konflikt mot psykologens etiska bedömning. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindbladh, Jakob LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
psykologer, pinnar, New public management, rättvisa, stress, krav-kontroll, behov, tillit, ledarskap, tematisk analys (TA)
language
Swedish
id
8951296
date added to LUP
2018-08-06 11:10:40
date last changed
2018-08-06 11:10:40
@misc{8951296,
 abstract   = {Syftet med denna uppsats var att undersöka att räkna pinnar - ett informellt uttryck med betydelsen att vara ålagd krav att ta emot ett visst antal patienter per vecka; hur detta påverkar och hanteras av psykologer, och hur påverkan och hantering kan förstås och förklaras. Data insamlades genom sex semistrukturerade intervjuer med psykologer i Skåne, där merparten var anställda vid allmänpsykiatriska mottagningar i Region Skåne. Analysen gjordes tematiskt och resulterade i tretton teman: att räkna pinnar sågs dels som oproblematiskt, dels som belastande. Sättet som pinnar implementerades väckte rättviserelaterad problematik och olika fantasier, upplevelser av att kvantitet går före kvalitet och av att inte synas, påverkade ens behovuppfyllelse samt relationer mellan anställda. Psykologerna hanterade pinnar genom accepterande förhållningssätt, konkret anpassning, motstånd, egen gränsättning och stöd hos kollegor. Faktorer som kan ses som påverkande var chefens roll samt hur det talas om pinnar. Viktiga slutsatser var att pinnar kan förstås utifrån arbetsbelastning och de behov som psykologerna upplever i arbetet. En skillnad i påverkan upptäcktes utifrån vilken diskurs som ansluts till, där ledningens syn på pinnar som nödvändiga för effektivitet kan stå i konflikt mot psykologens etiska bedömning.},
 author    = {Lindbladh, Jakob},
 keyword   = {psykologer,pinnar,New public management,rättvisa,stress,krav-kontroll,behov,tillit,ledarskap,tematisk analys (TA)},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att räkna pinnar - en kvalitativ undersökning av hur psykologer påverkas av och hanterar att möta krav på antal patientbesök},
 year     = {2018},
}