Advanced

Fotboll och genus: En beskrivande studie om tränares agerande mot ett flicklag och pojklag

Park, Alexandra LU and Svensson, Erica LU (2018) PSYK11 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Studiens syfte var att observera och beskriva hur fotbollstränare i en förening i södra Skåne agerar gentemot spelare i ett flicklag och pojklag. Utefter detta utformades studien samt uppsatsen. Vi använde oss av en öppen observation som design och ett observationsschema som instrument. Observationsschemat inspirerades av något äldre, tidigare forskning (Young, 1980; Andreasson, 2007; Fundberg, 2003). Undersökningsgruppen var tränarna för ett flickfotbollslag och ett pojkfotbollslag i en mellanstor stad i södra Skåne där vi genomförde observationerna under en match och två träningar i pojklaget och två träningar i flicklaget. Det insamlade resultatet analyserades genom en tematisk analys. Resultatet visade att tränarna inte använde sig av... (More)
Studiens syfte var att observera och beskriva hur fotbollstränare i en förening i södra Skåne agerar gentemot spelare i ett flicklag och pojklag. Utefter detta utformades studien samt uppsatsen. Vi använde oss av en öppen observation som design och ett observationsschema som instrument. Observationsschemat inspirerades av något äldre, tidigare forskning (Young, 1980; Andreasson, 2007; Fundberg, 2003). Undersökningsgruppen var tränarna för ett flickfotbollslag och ett pojkfotbollslag i en mellanstor stad i södra Skåne där vi genomförde observationerna under en match och två träningar i pojklaget och två träningar i flicklaget. Det insamlade resultatet analyserades genom en tematisk analys. Resultatet visade att tränarna inte använde sig av kvinnonedvärderande kommentarer eller uppmanade till fientlig aggressivitet. Dock kan forskarnas närvaro ha påverkat deltagarnas beteende. Tränarna uppmuntrade både till kollektivistiskt beteende och fysisk förbättring. Tränarna använde sig även av tillrättavisningar för att få barnen att sluta med, vad tränarna ansåg var, oönskat beteende. (Less)
Abstract
The study’s purpose was to observe and describe how football coaches in a club in southern Skåne acted towards players in a girls team and a boys team. The study and the paper was designed according to this purpose. We used an open observation as design and an observing schedule as an instrument. The observation schedule was inspired by older, previous research (Young, 1980; Andreasson, 2007; Fundberg, 2003). The test group was the coaches for a football girls team and a football boys team in a medium-sized city in southern Skåne, where we did our observations at one game and two practices in the boys team and two practices in the girls team. The result was analysed through a thematic analysis. The result showed that the coaches didn’t use... (More)
The study’s purpose was to observe and describe how football coaches in a club in southern Skåne acted towards players in a girls team and a boys team. The study and the paper was designed according to this purpose. We used an open observation as design and an observing schedule as an instrument. The observation schedule was inspired by older, previous research (Young, 1980; Andreasson, 2007; Fundberg, 2003). The test group was the coaches for a football girls team and a football boys team in a medium-sized city in southern Skåne, where we did our observations at one game and two practices in the boys team and two practices in the girls team. The result was analysed through a thematic analysis. The result showed that the coaches didn’t use any women-degrading comments or encouraged hostile aggression. All though it’s important to note that the researches presence may have influenced the participants behavior. The coaches encouraged the players towards both collectivistic behaviour and physical improvement. The coaches also used admonitions to make the children stop with, what the coaches considered were, unwanted behaviour. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Park, Alexandra LU and Svensson, Erica LU
supervisor
organization
course
PSYK11 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Nyckelord: Fotboll, genus, fostran, tränare, psykologi, sport, kollektiv, aggressivitet, jämställdhet. Keywords: Football, gender, nurture, coaches, psychology, collective, aggressivity, equality.
language
Swedish
id
8951776
date added to LUP
2018-06-20 16:11:11
date last changed
2018-06-20 16:11:11
@misc{8951776,
 abstract   = {The study’s purpose was to observe and describe how football coaches in a club in southern Skåne acted towards players in a girls team and a boys team. The study and the paper was designed according to this purpose. We used an open observation as design and an observing schedule as an instrument. The observation schedule was inspired by older, previous research (Young, 1980; Andreasson, 2007; Fundberg, 2003). The test group was the coaches for a football girls team and a football boys team in a medium-sized city in southern Skåne, where we did our observations at one game and two practices in the boys team and two practices in the girls team. The result was analysed through a thematic analysis. The result showed that the coaches didn’t use any women-degrading comments or encouraged hostile aggression. All though it’s important to note that the researches presence may have influenced the participants behavior. The coaches encouraged the players towards both collectivistic behaviour and physical improvement. The coaches also used admonitions to make the children stop with, what the coaches considered were, unwanted behaviour.},
 author    = {Park, Alexandra and Svensson, Erica},
 keyword   = {Nyckelord: Fotboll,genus,fostran,tränare,psykologi,sport,kollektiv,aggressivitet,jämställdhet. Keywords: Football,gender,nurture,coaches,psychology,collective,aggressivity,equality.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Fotboll och genus: En beskrivande studie om tränares agerande mot ett flicklag och pojklag},
 year     = {2018},
}