Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

“ I den åldern jag är i nu, så vill man helst vara som alla andra, och då vill man ju inte höra dåligt” - Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med ungdomar som har mild hörselnedsättning.

Stojanovska, Aleksandra LU and Elmazoska, Iris LU (2018) AUDM81 20181
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Genom kvalitativ innehållsanalys på intervjumaterial från ungdomar med ensidig
eller dubbelsidig mild hörselnedsättning redogöra för ungdomarnas upplevelser av att leva med
mild hörselnedsättning. Uppsatsförfattare av föreliggande uppsats utgår från Bess, Dodd-Murhpy
och Parkers (1998) definition av mild hörselnedsättning som är mellan 20-40 dB HL. Eftersom
det saknas samstämmiga forskningsresultat om hur det är att leva med mild hörselnedsättning är
det relevant att belysa ungdomarnas egna perspektiv. Detta för att audionomer ska lära sig
hantera deras svårigheter mer effektivt. Metod: Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och
Lundman (2004). Intervjumaterialet delas in i meningsenheter som kondenseras och kodas.
... (More)
Syfte: Genom kvalitativ innehållsanalys på intervjumaterial från ungdomar med ensidig
eller dubbelsidig mild hörselnedsättning redogöra för ungdomarnas upplevelser av att leva med
mild hörselnedsättning. Uppsatsförfattare av föreliggande uppsats utgår från Bess, Dodd-Murhpy
och Parkers (1998) definition av mild hörselnedsättning som är mellan 20-40 dB HL. Eftersom
det saknas samstämmiga forskningsresultat om hur det är att leva med mild hörselnedsättning är
det relevant att belysa ungdomarnas egna perspektiv. Detta för att audionomer ska lära sig
hantera deras svårigheter mer effektivt. Metod: Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och
Lundman (2004). Intervjumaterialet delas in i meningsenheter som kondenseras och kodas.
Sedan skapas kategorier som alla koder delas in i. Till slut formuleras teman utifrån den
underliggande betydelsen. Allt material lästes och bearbetades noggrant flera gånger under hela
analysprocessen. Resultat: Ungdomarna som deltog i studien upplever betydande svårigheter i
vardagslivet. De har lite kunskap om sin hörselnedsättning, saknar stöd och förståelse från
omgivningen, känner sig annorlunda och har minimal kontakt med hörselvården. Slutsatser: Det
finns tydliga indikationer på att en mild hörselnedsättning kan leda till stora konsekvenser för
individen i vardagen. Resultaten visar vikten av tidigt stöd och förståelse från omgivningen för
att ungdomarna ska känna acceptans för sig själva och känna sig accepterade av andra. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Stojanovska, Aleksandra LU and Elmazoska, Iris LU
supervisor
organization
course
AUDM81 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
kvalitativ innehållsanalys, ungdomar, mild hörselnedsättning.
language
Swedish
id
8951821
date added to LUP
2018-06-20 15:21:29
date last changed
2018-06-20 15:21:29
@misc{8951821,
 abstract   = {{Syfte: Genom kvalitativ innehållsanalys på intervjumaterial från ungdomar med ensidig
eller dubbelsidig mild hörselnedsättning redogöra för ungdomarnas upplevelser av att leva med
mild hörselnedsättning. Uppsatsförfattare av föreliggande uppsats utgår från Bess, Dodd-Murhpy
och Parkers (1998) definition av mild hörselnedsättning som är mellan 20-40 dB HL. Eftersom
det saknas samstämmiga forskningsresultat om hur det är att leva med mild hörselnedsättning är
det relevant att belysa ungdomarnas egna perspektiv. Detta för att audionomer ska lära sig
hantera deras svårigheter mer effektivt. Metod: Kvalitativ innehållsanalys enligt Graneheim och
Lundman (2004). Intervjumaterialet delas in i meningsenheter som kondenseras och kodas.
Sedan skapas kategorier som alla koder delas in i. Till slut formuleras teman utifrån den
underliggande betydelsen. Allt material lästes och bearbetades noggrant flera gånger under hela
analysprocessen. Resultat: Ungdomarna som deltog i studien upplever betydande svårigheter i
vardagslivet. De har lite kunskap om sin hörselnedsättning, saknar stöd och förståelse från
omgivningen, känner sig annorlunda och har minimal kontakt med hörselvården. Slutsatser: Det
finns tydliga indikationer på att en mild hörselnedsättning kan leda till stora konsekvenser för
individen i vardagen. Resultaten visar vikten av tidigt stöd och förståelse från omgivningen för
att ungdomarna ska känna acceptans för sig själva och känna sig accepterade av andra.}},
 author    = {{Stojanovska, Aleksandra and Elmazoska, Iris}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{“ I den åldern jag är i nu, så vill man helst vara som alla andra, och då vill man ju inte höra dåligt” - Kvalitativ innehållsanalys av intervjuer med ungdomar som har mild hörselnedsättning.}},
 year     = {{2018}},
}