Advanced

Bör separata normer användas för flickor och pojkar vid testning av den språkliga förmågan med CELF-4? En jämförelse av flickor och pojkars språkförmåga i årskurs 2

Grane, Anna LU and Standéus, Cajsa LU (2018) LOGM81 20181
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte: Studien undersökte om det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkars
språkliga förmåga i årskurs två, i syfte att lyfta diskussionen kring sammansättning av
normeringsgrupper för logopediskt testmaterial. Vidare undersöktes även korrelationen
mellan testresultaten och deltagarnas ålder samt hur mycket kön, ålder och flerspråkighet
kunde tänkas påverka variationen i deltagarnas testresultat.
Metod: Totalt 51 elever, 28 flickor och 24 pojkar, från en grundskola i Skåne genomförde
följande fyra deltest från språktestet CELF-4: Förståelse av instruktioner, Grammatiska
strukturer, Repetition av meningar och Formulera meningar. Resultaten för flickor och pojkar
på respektive deltest samt på sammantagna indexpoäng för... (More)
Syfte: Studien undersökte om det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkars
språkliga förmåga i årskurs två, i syfte att lyfta diskussionen kring sammansättning av
normeringsgrupper för logopediskt testmaterial. Vidare undersöktes även korrelationen
mellan testresultaten och deltagarnas ålder samt hur mycket kön, ålder och flerspråkighet
kunde tänkas påverka variationen i deltagarnas testresultat.
Metod: Totalt 51 elever, 28 flickor och 24 pojkar, från en grundskola i Skåne genomförde
följande fyra deltest från språktestet CELF-4: Förståelse av instruktioner, Grammatiska
strukturer, Repetition av meningar och Formulera meningar. Resultaten för flickor och pojkar
på respektive deltest samt på sammantagna indexpoäng för Grundläggande språkliga
färdigheter och Expressiva språkliga färdigheter jämfördes med Independent Samples T-test
och multipel linjär regressionsanalys.
Resultat: Inga signifikanta skillnader fanns i den språkliga förmågan mellan de två könen.
Inte heller ålder visade på en signifikant korrelation med testresultaten. Av de tre oberoende
variablerna, visade sig Flerspråkighet ha en signifikant inverkan på variationen av
testresultaten i samtliga deltest och indexpoäng.
Slutsats: Resultaten tyder på att separata normeringar för pojkar och flickor inte är
nödvändigt för de deltest som ingår i CELF-4:s Grundläggande språkliga färdigheter och
Expressiva språkliga färdigheter. Resultaten utesluter dock inte möjligheten att skillnader kan
finnas mellan könen i andra åldrar. Flerspråkighet visade sig inverka signifikant på samtliga
testresultat, vilket bör tas hänsyn till i normeringen av logopediskt testmaterial. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Grane, Anna LU and Standéus, Cajsa LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
normeringsgrupper, könsskillnader, flerspråkighet, CELF-4
language
Swedish
id
8951850
date added to LUP
2018-06-20 15:35:34
date last changed
2018-06-20 15:35:34
@misc{8951850,
 abstract   = {Syfte: Studien undersökte om det fanns signifikanta skillnader mellan flickor och pojkars
språkliga förmåga i årskurs två, i syfte att lyfta diskussionen kring sammansättning av
normeringsgrupper för logopediskt testmaterial. Vidare undersöktes även korrelationen
mellan testresultaten och deltagarnas ålder samt hur mycket kön, ålder och flerspråkighet
kunde tänkas påverka variationen i deltagarnas testresultat.
Metod: Totalt 51 elever, 28 flickor och 24 pojkar, från en grundskola i Skåne genomförde
följande fyra deltest från språktestet CELF-4: Förståelse av instruktioner, Grammatiska
strukturer, Repetition av meningar och Formulera meningar. Resultaten för flickor och pojkar
på respektive deltest samt på sammantagna indexpoäng för Grundläggande språkliga
färdigheter och Expressiva språkliga färdigheter jämfördes med Independent Samples T-test
och multipel linjär regressionsanalys.
Resultat: Inga signifikanta skillnader fanns i den språkliga förmågan mellan de två könen.
Inte heller ålder visade på en signifikant korrelation med testresultaten. Av de tre oberoende
variablerna, visade sig Flerspråkighet ha en signifikant inverkan på variationen av
testresultaten i samtliga deltest och indexpoäng.
Slutsats: Resultaten tyder på att separata normeringar för pojkar och flickor inte är
nödvändigt för de deltest som ingår i CELF-4:s Grundläggande språkliga färdigheter och
Expressiva språkliga färdigheter. Resultaten utesluter dock inte möjligheten att skillnader kan
finnas mellan könen i andra åldrar. Flerspråkighet visade sig inverka signifikant på samtliga
testresultat, vilket bör tas hänsyn till i normeringen av logopediskt testmaterial.},
 author    = {Grane, Anna and Standéus, Cajsa},
 keyword   = {normeringsgrupper,könsskillnader,flerspråkighet,CELF-4},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bör separata normer användas för flickor och pojkar vid testning av den språkliga förmågan med CELF-4? En jämförelse av flickor och pojkars språkförmåga i årskurs 2},
 year     = {2018},
}