Advanced

I väntan på framtiden - En kvalitativ studie om ensamkommande unga vuxna mäns erfarenheter av mental (o)hälsa och den psykiatriska vården i Sverige

Lennartsson, Frida LU (2018) SOCK04 20181
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Med bakgrund till den allt mer medicinska synen på mental (o)hälsa som tidigare forskning deklarerar för, är syftet med denna uppsats att sociologiskt undersöka hur ensamkommande unga vuxna män upplever bemötandet av den psykiatriska vården i Sverige. För att göra detta möjligt måste orsakerna för den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen först utredas och analyseras. De frågeställningar som behandlas i denna kandidatuppsats är: Hur berättar ensamkommande unga vuxna män om den asylprocess som de möter i Sverige? Hur kan denna process påverka den upplevda mentala (o)hälsan hos dem? Samt, hur upplever ensamkommande unga vuxna män kontakten med den psykiatriska vården i Sverige?

Dessa frågeställningar undersöks och... (More)
Med bakgrund till den allt mer medicinska synen på mental (o)hälsa som tidigare forskning deklarerar för, är syftet med denna uppsats att sociologiskt undersöka hur ensamkommande unga vuxna män upplever bemötandet av den psykiatriska vården i Sverige. För att göra detta möjligt måste orsakerna för den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen först utredas och analyseras. De frågeställningar som behandlas i denna kandidatuppsats är: Hur berättar ensamkommande unga vuxna män om den asylprocess som de möter i Sverige? Hur kan denna process påverka den upplevda mentala (o)hälsan hos dem? Samt, hur upplever ensamkommande unga vuxna män kontakten med den psykiatriska vården i Sverige?

Dessa frågeställningar undersöks och analyseras med hjälp av sociologiska teorier om social fakta & socialiseringsprocess, ontologisk trygghet samt totala institutioner. Vidare tas tidigare forskning som är relevant för ämnet upp.

Resultatet visar att den mentala (o)hälsan som de ensamkommande unga vuxna männen upplever grundar sig på den osäkerhet som de möter i det nya samhället. Den osäkra och ofta utdragna asylprocessen påverkar den mentala (o)hälsan i den mån att de upplever att de inte kan planera för framtiden. Även den misstro på sanningsenlighet inom asylprocessen som de ensamkommande unga vuxna männen deklarerar för bidrar till en ökad risk för mental (o)hälsa.

Upplevelsen av bemötandet från den psykiatriska vården, genom medicinering och övriga behandlingsmetoder så som avslappnings- och visualiseringsövningar, är att behandlingen inte har de effekter som de ensamkommande unga vuxna männen önskar. De efterfrågar snarare ett socialt stöd där de vägleds i den oro som de upplever. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lennartsson, Frida LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
ensamkommande, unaccompanied, osäkerhet, misstro, mental (o)hälsa, medicinering, vägledning, socialt stöd.
language
Swedish
id
8951968
date added to LUP
2018-06-27 13:18:01
date last changed
2018-06-27 13:18:01
@misc{8951968,
 abstract   = {Med bakgrund till den allt mer medicinska synen på mental (o)hälsa som tidigare forskning deklarerar för, är syftet med denna uppsats att sociologiskt undersöka hur ensamkommande unga vuxna män upplever bemötandet av den psykiatriska vården i Sverige. För att göra detta möjligt måste orsakerna för den mentala (o)hälsan hos de ensamkommande unga vuxna männen först utredas och analyseras. De frågeställningar som behandlas i denna kandidatuppsats är: Hur berättar ensamkommande unga vuxna män om den asylprocess som de möter i Sverige? Hur kan denna process påverka den upplevda mentala (o)hälsan hos dem? Samt, hur upplever ensamkommande unga vuxna män kontakten med den psykiatriska vården i Sverige?

Dessa frågeställningar undersöks och analyseras med hjälp av sociologiska teorier om social fakta & socialiseringsprocess, ontologisk trygghet samt totala institutioner. Vidare tas tidigare forskning som är relevant för ämnet upp.

Resultatet visar att den mentala (o)hälsan som de ensamkommande unga vuxna männen upplever grundar sig på den osäkerhet som de möter i det nya samhället. Den osäkra och ofta utdragna asylprocessen påverkar den mentala (o)hälsan i den mån att de upplever att de inte kan planera för framtiden. Även den misstro på sanningsenlighet inom asylprocessen som de ensamkommande unga vuxna männen deklarerar för bidrar till en ökad risk för mental (o)hälsa.

Upplevelsen av bemötandet från den psykiatriska vården, genom medicinering och övriga behandlingsmetoder så som avslappnings- och visualiseringsövningar, är att behandlingen inte har de effekter som de ensamkommande unga vuxna männen önskar. De efterfrågar snarare ett socialt stöd där de vägleds i den oro som de upplever.},
 author    = {Lennartsson, Frida},
 keyword   = {ensamkommande,unaccompanied,osäkerhet,misstro,mental (o)hälsa,medicinering,vägledning,socialt stöd.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {I väntan på framtiden - En kvalitativ studie om ensamkommande unga vuxna mäns erfarenheter av mental (o)hälsa och den psykiatriska vården i Sverige},
 year     = {2018},
}