Advanced

Bilden av politisk höger- och vänsterextremism - Olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer

Törnkvist, Erica LU and Fagerberg, Hanna (2018) SOCK04 20181
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Abstrakt

Författare: Hanna Fagerberg & Erica Törnkvist
Titel: Bilden av politisk höger- och vänster extremism – olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Anna Rypi
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016

Politisk extremism förekommer i dagens samhälle men det finns en problematik kring begreppet, då olika definitioner förekommer. I denna kandidatuppsats, skriven vid Lunds universitet, var syftet att få en förståelse för hur olika yrkesgrupper som arbetar med att förhindra och utreda högerextremism och/eller vänsterextremism ser på extremistmiljöerna och vad de har för bild av dess medlemmar. Vi ville också ta reda på vilken... (More)
Abstrakt

Författare: Hanna Fagerberg & Erica Törnkvist
Titel: Bilden av politisk höger- och vänster extremism – olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Anna Rypi
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016

Politisk extremism förekommer i dagens samhälle men det finns en problematik kring begreppet, då olika definitioner förekommer. I denna kandidatuppsats, skriven vid Lunds universitet, var syftet att få en förståelse för hur olika yrkesgrupper som arbetar med att förhindra och utreda högerextremism och/eller vänsterextremism ser på extremistmiljöerna och vad de har för bild av dess medlemmar. Vi ville också ta reda på vilken uppfattning yrkesgrupperna har kring den våldsbejakande extremismen och hur de ser på könsroller inom miljöerna.

Med semistrukturerade intervjuer har två poliser, två kommunanställda och två journalister fått ge sin syn på politisk höger- och vänsterextremism. Intervjuerna omfattade frågor kring definitioner, brottslighet och våldsbejakande, den gängse uppfattningen samt könsskillnader.

Uppfattningen är enligt intervjupersonerna att brottslighet och våldsbejakande är grövre och mer frekvent inom högerextrema grupper jämfört vänsterextrema grupper. Båda extrema miljöerna rationaliserar och legitimerar de brott som begås eftersom de anser att det är av samhällets bästa intresse. Enligt intervjupersonerna stämplas de högerextrema i högre grad som avvikare och synen är något positivare gentemot vänsterextremismen. Det existerar könsskillnader mellan grupperna då högerextremismen är mansdominerade och kopplas till det som är maskulint. Vänsterextremismen har däremot en mer jämlik könsfördelning och kopplas ofta till det som är typiskt feminint. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Törnkvist, Erica LU and Fagerberg, Hanna
supervisor
organization
course
SOCK04 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Högerextremism, Vänsterextremism, Radikal, Våldsbejakande, Könsroller
language
Swedish
id
8952714
date added to LUP
2018-07-02 09:54:21
date last changed
2018-07-02 09:54:21
@misc{8952714,
 abstract   = {Abstrakt

Författare: Hanna Fagerberg & Erica Törnkvist
Titel: Bilden av politisk höger- och vänster extremism – olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer 
Kandidatuppsats: SOCK04, 15 hp
Handledare: Anna Rypi
Sociologiska institutionen, höstterminen 2016

Politisk extremism förekommer i dagens samhälle men det finns en problematik kring begreppet, då olika definitioner förekommer. I denna kandidatuppsats, skriven vid Lunds universitet, var syftet att få en förståelse för hur olika yrkesgrupper som arbetar med att förhindra och utreda högerextremism och/eller vänsterextremism ser på extremistmiljöerna och vad de har för bild av dess medlemmar. Vi ville också ta reda på vilken uppfattning yrkesgrupperna har kring den våldsbejakande extremismen och hur de ser på könsroller inom miljöerna.

Med semistrukturerade intervjuer har två poliser, två kommunanställda och två journalister fått ge sin syn på politisk höger- och vänsterextremism. Intervjuerna omfattade frågor kring definitioner, brottslighet och våldsbejakande, den gängse uppfattningen samt könsskillnader.

Uppfattningen är enligt intervjupersonerna att brottslighet och våldsbejakande är grövre och mer frekvent inom högerextrema grupper jämfört vänsterextrema grupper. Båda extrema miljöerna rationaliserar och legitimerar de brott som begås eftersom de anser att det är av samhällets bästa intresse. Enligt intervjupersonerna stämplas de högerextrema i högre grad som avvikare och synen är något positivare gentemot vänsterextremismen. Det existerar könsskillnader mellan grupperna då högerextremismen är mansdominerade och kopplas till det som är maskulint. Vänsterextremismen har däremot en mer jämlik könsfördelning och kopplas ofta till det som är typiskt feminint.},
 author    = {Törnkvist, Erica and Fagerberg, Hanna},
 keyword   = {Högerextremism,Vänsterextremism,Radikal,Våldsbejakande,Könsroller},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bilden av politisk höger- och vänsterextremism - Olika yrkeskategoriers syn på brottsligheten och könsrollerna i politiskt extrema miljöer},
 year     = {2018},
}