Advanced

En psykodynamisk förståelse av minoritetsstress hos hbtq-personer. Konceptualisering och behandling

Byrskog Resenterra, Jessica LU (2018) PSPR14 20181
Department of Psychology
Abstract
The aim of the study is to enrich existing psychodynamic theory with experiences of psychodynamic psychotherapists and how they understand and treat minority stress among lgbtq-persons with mental health issues. Semi-structured interviews were conducted with five experienced psychodynamic psychologists and psychotherapists. The informants’ contributions were analyzed using thematic analysis and resulted in two main themes with two subthemes each. The main results of the study showed that psychodynamic theory was expanded with norm critic principles to conceptualize mental health issues in relation to lgbtq identity and interventions focusing on affect and sense making were used to alleviate these issues. Identity making is influenced by... (More)
The aim of the study is to enrich existing psychodynamic theory with experiences of psychodynamic psychotherapists and how they understand and treat minority stress among lgbtq-persons with mental health issues. Semi-structured interviews were conducted with five experienced psychodynamic psychologists and psychotherapists. The informants’ contributions were analyzed using thematic analysis and resulted in two main themes with two subthemes each. The main results of the study showed that psychodynamic theory was expanded with norm critic principles to conceptualize mental health issues in relation to lgbtq identity and interventions focusing on affect and sense making were used to alleviate these issues. Identity making is influenced by society’s view and projections from surrounding people in addition to a constant reminder about the norm, lack of representation and loneliness. Trust issues, rejection sensitivity, internalization and externalization were understood as logical defenses in this situation. Apart from already existing interventions the ability to link social structures and attitudes in an idiosyncratic way to the inner dynamics of the individual are perceived as important. The study introduces the term socioeducation and discusses incentives for advocacy among clinicians. The study also concludes that interventions presented can be organized along dimensions of affective, sense making, proximal and distal. (Less)
Abstract (Swedish)
Studiens syfte är att med deduktiv och transformativ ansats berika befintlig psykodynamisk teori med erfarenheter av hur psykodynamiskt inriktade psykologer och psykoterapeuter förstår och hanterar minoritetsstress tillsammans med hbtq-personer som uppvisar psykisk ohälsa. Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med fem erfarna psykodynamiska psykologer och psykoterapeuter. Deltagarnas bidrag analyserades med tematisk analys och två övergripande teman togs fram med respektive två underteman. Studiens huvudsakliga resultat var att den psykodynamiska teorin berikades med normkritiska principer för att konceptualisera hur psykisk ohälsa uppstår i relation till identitet samt att affektivt och förståelseinriktat arbete används för att... (More)
Studiens syfte är att med deduktiv och transformativ ansats berika befintlig psykodynamisk teori med erfarenheter av hur psykodynamiskt inriktade psykologer och psykoterapeuter förstår och hanterar minoritetsstress tillsammans med hbtq-personer som uppvisar psykisk ohälsa. Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med fem erfarna psykodynamiska psykologer och psykoterapeuter. Deltagarnas bidrag analyserades med tematisk analys och två övergripande teman togs fram med respektive två underteman. Studiens huvudsakliga resultat var att den psykodynamiska teorin berikades med normkritiska principer för att konceptualisera hur psykisk ohälsa uppstår i relation till identitet samt att affektivt och förståelseinriktat arbete används för att hjälpa patienten ur detta. Identitetsskapande påverkas av samhällets och nära personers blick på självet via till exempel projektioner, att ständigt påminnas om normen, brist på spegling och ensamhet. Responser som brist på tillit till andra, beredskap på negativitet, internalisering och externalisering förstås som logiska försvar mot den utsatta positionen. Utöver befintliga psykodynamiska interventioner lyftes vikten av att kunna länka samhällsstrukturer och sociala attityder på ett idiosynkratiskt sätt till individens inre dynamik. Studien introducerar begreppet socioedukation samt incitament för psykologens samhällsengagemang. Slutsatserna visade att interventionerna kan ordnas i fyra dimensioner med betoning på affektivt fokus kontra kognitivt fokus och befinna sig på proximal nivå kontra distal nivå. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Byrskog Resenterra, Jessica LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Psykodynamisk psykoterapi, minoritetsstress, hbtq, transformativ forskning, socioedukation, intersektionalitet, internalisering, externalisering, projektioner, normer
language
Swedish
id
8953044
date added to LUP
2018-08-06 14:49:58
date last changed
2018-08-06 14:49:58
@misc{8953044,
 abstract   = {The aim of the study is to enrich existing psychodynamic theory with experiences of psychodynamic psychotherapists and how they understand and treat minority stress among lgbtq-persons with mental health issues. Semi-structured interviews were conducted with five experienced psychodynamic psychologists and psychotherapists. The informants’ contributions were analyzed using thematic analysis and resulted in two main themes with two subthemes each. The main results of the study showed that psychodynamic theory was expanded with norm critic principles to conceptualize mental health issues in relation to lgbtq identity and interventions focusing on affect and sense making were used to alleviate these issues. Identity making is influenced by society’s view and projections from surrounding people in addition to a constant reminder about the norm, lack of representation and loneliness. Trust issues, rejection sensitivity, internalization and externalization were understood as logical defenses in this situation. Apart from already existing interventions the ability to link social structures and attitudes in an idiosyncratic way to the inner dynamics of the individual are perceived as important. The study introduces the term socioeducation and discusses incentives for advocacy among clinicians. The study also concludes that interventions presented can be organized along dimensions of affective, sense making, proximal and distal.},
 author    = {Byrskog Resenterra, Jessica},
 keyword   = {Psykodynamisk psykoterapi,minoritetsstress,hbtq,transformativ forskning,socioedukation,intersektionalitet,internalisering,externalisering,projektioner,normer},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {En psykodynamisk förståelse av minoritetsstress hos hbtq-personer. Konceptualisering och behandling},
 year     = {2018},
}