Advanced

Framtiden för flerbostadshus i trä

Kristenson, Peter and Freij, Marcus (2018)
Abstract (Swedish)
Kombinationen folkökning och klimatförändringar har lett till en ny fas inom byggbranschen. Pressen är hög på att bygga bostäder och så även kraven på energieffektiva och miljövänliga byggnader. Driften av bostäder är nu utvecklad till en sådan nivå att själva produktionen och byggnationen av bostaden genererar störst klimatbelastning under dess livstid. Nya byggmetoder med lägre klimatpåverkan är därför nödvändigt. Mycket indikerar att en trästomme har en lägre klimatpåverkan under sin livstid än stommar i övriga material, och ett ökat användande av denne skulle således leda till en mindre belastning på miljön. Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av stomme för att identifiera de mest kritiska... (More)
Kombinationen folkökning och klimatförändringar har lett till en ny fas inom byggbranschen. Pressen är hög på att bygga bostäder och så även kraven på energieffektiva och miljövänliga byggnader. Driften av bostäder är nu utvecklad till en sådan nivå att själva produktionen och byggnationen av bostaden genererar störst klimatbelastning under dess livstid. Nya byggmetoder med lägre klimatpåverkan är därför nödvändigt. Mycket indikerar att en trästomme har en lägre klimatpåverkan under sin livstid än stommar i övriga material, och ett ökat användande av denne skulle således leda till en mindre belastning på miljön. Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av stomme för att identifiera de mest kritiska till varför trä väljs i så låg utsträckning. Teoretisk inläsning inom ämnet samt intervjuer med flera olika aktörer som är inblandade i byggnationer av flerbostadshus, både med och utan erfarenhet av trä, har gett en inblick i situationen. Detta har gett svar på problematiken som råder kring flerbostadshus i trä. Det framkommer att tradition och vana är de faktorer som påverkar valet, men de grundar sig i ekonomi och osäkerhet. Träbyggnader högre än två våningar har varit förbjudet i Sverige i ca 100 år och förbudet släppte först 1994. Betong och övriga material har alltså 100 år försprång i teknik och effektivisering. De byggsystem som idag finns för flerbostadshus i trä är så unga och saknar referenser över hela livslängden, vilket leder till en osäkerhet kring huruvida byggnaden är ekonomiskt hållbar. Det krävs därför ett risktagande att välja trästommen, något byggherrar idag lätt kan undvika genom att bygga med de beprövade metoder de har en vana att använda. En ökad kunskap kring flerbostadshus i trä och utveckling av dess byggsystem sänker den ekonomiska risken och ger flerbostadshus i trä en framtid. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Kristenson, Peter and Freij, Marcus
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
flerbostadshus, klimatpåverkan, byggbranschen, trästomme, kl-trä, framtid
language
Swedish
id
8954346
date added to LUP
2018-07-04 03:45:01
date last changed
2018-10-18 10:38:42
@misc{8954346,
 abstract   = {Kombinationen folkökning och klimatförändringar har lett till en ny fas inom byggbranschen. Pressen är hög på att bygga bostäder och så även kraven på energieffektiva och miljövänliga byggnader. Driften av bostäder är nu utvecklad till en sådan nivå att själva produktionen och byggnationen av bostaden genererar störst klimatbelastning under dess livstid. Nya byggmetoder med lägre klimatpåverkan är därför nödvändigt. Mycket indikerar att en trästomme har en lägre klimatpåverkan under sin livstid än stommar i övriga material, och ett ökat användande av denne skulle således leda till en mindre belastning på miljön. Syftet med rapporten har varit att undersöka vilka faktorer som ligger bakom valet av stomme för att identifiera de mest kritiska till varför trä väljs i så låg utsträckning. Teoretisk inläsning inom ämnet samt intervjuer med flera olika aktörer som är inblandade i byggnationer av flerbostadshus, både med och utan erfarenhet av trä, har gett en inblick i situationen. Detta har gett svar på problematiken som råder kring flerbostadshus i trä. Det framkommer att tradition och vana är de faktorer som påverkar valet, men de grundar sig i ekonomi och osäkerhet. Träbyggnader högre än två våningar har varit förbjudet i Sverige i ca 100 år och förbudet släppte först 1994. Betong och övriga material har alltså 100 år försprång i teknik och effektivisering. De byggsystem som idag finns för flerbostadshus i trä är så unga och saknar referenser över hela livslängden, vilket leder till en osäkerhet kring huruvida byggnaden är ekonomiskt hållbar. Det krävs därför ett risktagande att välja trästommen, något byggherrar idag lätt kan undvika genom att bygga med de beprövade metoder de har en vana att använda. En ökad kunskap kring flerbostadshus i trä och utveckling av dess byggsystem sänker den ekonomiska risken och ger flerbostadshus i trä en framtid.},
 author    = {Kristenson, Peter and Freij, Marcus},
 keyword   = {flerbostadshus,klimatpåverkan,byggbranschen,trästomme,kl-trä,framtid},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtiden för flerbostadshus i trä},
 year     = {2018},
}