Advanced

En metod för identifiering av brandskyddets verifieringsbehov vid analytisk dimensionering av Br1-, Br2- och Br3-byggnader

Larsson, Marcus LU and Håkansson, Anton LU (2018) In LUTVDG/TVBB VBRM10 20172
Division of Fire Safety Engineering
Abstract (Swedish)
I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem.
För att bedöma hur en förändring påverkar ett brandskyddssystem bryts systemet ner från dess övergripande huvudmål till dess mindre komponenter med hjälp av en hierarkisk modell. Varje komponent bedöms sedan individuellt baserat på hur förändringen påverkan den komponentens brandtekniska egenskaper. De komponenter som påverkats av förändringen... (More)
I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem.
För att bedöma hur en förändring påverkar ett brandskyddssystem bryts systemet ner från dess övergripande huvudmål till dess mindre komponenter med hjälp av en hierarkisk modell. Varje komponent bedöms sedan individuellt baserat på hur förändringen påverkan den komponentens brandtekniska egenskaper. De komponenter som påverkats av förändringen isoleras och sammanställs i syfte att kartlägga den totala påverkan på brandskyddssystemet. Metoden appliceras sedan på ett fiktivt fall i syfte att demonstrera hur den ska användas. (Less)
Popular Abstract
In this report a method is proposed that aims to deepen the understanding for identification of the need for verification that is recommended in Swedish regulations for performance based design of fire safety in buildings. The purpose of this report is to provide guidance to engineers on how to thoroughly identify the effect that an alteration to a building design has on the buildings total fire safety system.
To assess the impact of an alteration on a fire safety system, the system is broken down from its main objectives into smaller components using a hierarchical model. Each component is then assessed individually based on how the alteration affects that component’s fire technical properties. The affected components are then isolated... (More)
In this report a method is proposed that aims to deepen the understanding for identification of the need for verification that is recommended in Swedish regulations for performance based design of fire safety in buildings. The purpose of this report is to provide guidance to engineers on how to thoroughly identify the effect that an alteration to a building design has on the buildings total fire safety system.
To assess the impact of an alteration on a fire safety system, the system is broken down from its main objectives into smaller components using a hierarchical model. Each component is then assessed individually based on how the alteration affects that component’s fire technical properties. The affected components are then isolated and compiled in order to map the total impact to the system. The method is then applied to a fictional case for the purpose of demonstration. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Marcus LU and Håkansson, Anton LU
supervisor
organization
course
VBRM10 20172
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
verifiering, verifieringsbehov, analytisk dimensionering, brandskyddsprojektering, brandteknisk projektering, funktionsbaserade regler, allmänt råd, verification, identification of need for verification, fire safety engineering, fire safety design, performance requirements, deemed-to-satisfy
publication/series
LUTVDG/TVBB
report number
5566
other publication id
LUTVDG/TVBB--5566--SE
language
Swedish
id
8954483
date added to LUP
2018-09-10 11:11:06
date last changed
2018-09-10 11:11:06
@misc{8954483,
 abstract   = {I denna rapport föreslås en metod som syftar till att fördjupa förståelsen för identifiering av verifieringsbehovet, som rekommenderas i de svenska byggreglerna för analytisk dimensionering av byggnadstekniskt brandskydd. Syftet med denna rapport är att ge vägledning åt ingenjörer att noggrant ta reda på vilken effekt en förändring av en byggnads utformning har på byggnadens brandskyddssystem. 
För att bedöma hur en förändring påverkar ett brandskyddssystem bryts systemet ner från dess övergripande huvudmål till dess mindre komponenter med hjälp av en hierarkisk modell. Varje komponent bedöms sedan individuellt baserat på hur förändringen påverkan den komponentens brandtekniska egenskaper. De komponenter som påverkats av förändringen isoleras och sammanställs i syfte att kartlägga den totala påverkan på brandskyddssystemet. Metoden appliceras sedan på ett fiktivt fall i syfte att demonstrera hur den ska användas.},
 author    = {Larsson, Marcus and Håkansson, Anton},
 keyword   = {verifiering,verifieringsbehov,analytisk dimensionering,brandskyddsprojektering,brandteknisk projektering,funktionsbaserade regler,allmänt råd,verification,identification of need for verification,fire safety engineering,fire safety design,performance requirements,deemed-to-satisfy},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 series    = {LUTVDG/TVBB},
 title    = {En metod för identifiering av brandskyddets verifieringsbehov vid analytisk dimensionering av Br1-, Br2- och Br3-byggnader},
 year     = {2018},
}