Advanced

Framtiden för Helsingborgs godsbangård

Persson, William (2018)
Abstract (Swedish)
Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. Inom området har aktörer tillkommit, försvunnit och behovet har förändrats över tid. Det har också gått skett en avreglering från Statens järnvägar till en variation av aktörer. Rapportens syfte är att vara underlag för kommande utredningar kring utbyggnad och omvandling av området. Med hjälp av litteratur och kvantitativa intervjuer ges här en nulägesbeskrivning av områdets utnyttjande. Bangården har ett kapacitetsöverskott vilket bör... (More)
Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. Inom området har aktörer tillkommit, försvunnit och behovet har förändrats över tid. Det har också gått skett en avreglering från Statens järnvägar till en variation av aktörer. Rapportens syfte är att vara underlag för kommande utredningar kring utbyggnad och omvandling av området. Med hjälp av litteratur och kvantitativa intervjuer ges här en nulägesbeskrivning av områdets utnyttjande. Bangården har ett kapacitetsöverskott vilket bör utnyttjas, förslagsvis genom uppställning av persontåg. Harpan skulle kunna utvecklas till stationsnära bebyggelse om bangården effektiviseras eller om nya uppställningsspår anläggs på en ny plats. Fler spår bör anläggas mellan Helsingborg och Ramlösa och mark till fyra spår ska reserveras till detta. Planskildheten med Västkustbanan/Skånebanan och enkelspåret på Skånebanan är ett hinder för att utveckla godstrafiken och persontrafiken. Det behövs dubbelspår på Skånebanan in till Helsingborg. Det saknas ett helhetsperspektiv och en samsyn i utvecklingen av området. Flera åtgärder är beroende av varandra. Det behöver initieras en större utredning med förslag på lösningar där samtliga utmaningar behandlas. Det bör initieras av Trafikverket där flera aktörer medverkar. Lösningarna rapporten kommer fram till är att utreda förslag till planskild korsning på Skånebanan med dubbelspår, utreda vidare den stationsnära omgivningen för byggnation samt utreda hur Maria station kan blir ändstation för södergående. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Persson, William
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
godsbangård, helsingborg, järnväg, uppställningsspår, framtid, skånetrafiken, gods, ramlösa
language
Swedish
id
8954643
date added to LUP
2018-07-07 03:45:04
date last changed
2018-10-18 10:38:44
@misc{8954643,
 abstract   = {Området Ramlösa station och Helsingborgs godsbangård innefattar bland annat resecentrum, rangerbangård, tågdepåer och kombiterminal för att nämna några. Utöver det är området en del i stadsförnyelseprojekt H+ som ska omvandla en miljon kvadratmeter till en mer blandad stad, för att möta framtidens behov. Inom området har aktörer tillkommit, försvunnit och behovet har förändrats över tid. Det har också gått skett en avreglering från Statens järnvägar till en variation av aktörer. Rapportens syfte är att vara underlag för kommande utredningar kring utbyggnad och omvandling av området. Med hjälp av litteratur och kvantitativa intervjuer ges här en nulägesbeskrivning av områdets utnyttjande. Bangården har ett kapacitetsöverskott vilket bör utnyttjas, förslagsvis genom uppställning av persontåg. Harpan skulle kunna utvecklas till stationsnära bebyggelse om bangården effektiviseras eller om nya uppställningsspår anläggs på en ny plats. Fler spår bör anläggas mellan Helsingborg och Ramlösa och mark till fyra spår ska reserveras till detta. Planskildheten med Västkustbanan/Skånebanan och enkelspåret på Skånebanan är ett hinder för att utveckla godstrafiken och persontrafiken. Det behövs dubbelspår på Skånebanan in till Helsingborg. Det saknas ett helhetsperspektiv och en samsyn i utvecklingen av området. Flera åtgärder är beroende av varandra. Det behöver initieras en större utredning med förslag på lösningar där samtliga utmaningar behandlas. Det bör initieras av Trafikverket där flera aktörer medverkar. Lösningarna rapporten kommer fram till är att utreda förslag till planskild korsning på Skånebanan med dubbelspår, utreda vidare den stationsnära omgivningen för byggnation samt utreda hur Maria station kan blir ändstation för södergående.},
 author    = {Persson, William},
 keyword   = {godsbangård,helsingborg,järnväg,uppställningsspår,framtid,skånetrafiken,gods,ramlösa},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Framtiden för Helsingborgs godsbangård},
 year     = {2018},
}