Advanced

AB 04 Ansvar för uppgift vs Upplysningsplikt

Jansson, Charlotte LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Denna uppsats utreder vem som ansvarar för en uppgift enligt AB 04, när underrättelseskyldighet föreligger enligt AB 04, hur detta förhåller sig till varandra samt hur man ser på detta ur ett ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten är att den part som tillhandahåller en uppgift är strikt ansvarig för dess riktighet samt dess lämplighet. Underrättelseskyldighet föreligger för entreprenören fall om en uppgift är oriktig och det medför ÄTA-arbete. Om entreprenören försummar denna upplysningsplikt medför det att hen inte får betalt för ÄTA-arbetet. Övrig upplysningsplikt är betydligt begränsad. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det önskevärt att minimera transaktionskostnaderna. Detta kan ske genom att den part som har ett informationsövertag... (More)
Denna uppsats utreder vem som ansvarar för en uppgift enligt AB 04, när underrättelseskyldighet föreligger enligt AB 04, hur detta förhåller sig till varandra samt hur man ser på detta ur ett ekonomiskt perspektiv. Utgångspunkten är att den part som tillhandahåller en uppgift är strikt ansvarig för dess riktighet samt dess lämplighet. Underrättelseskyldighet föreligger för entreprenören fall om en uppgift är oriktig och det medför ÄTA-arbete. Om entreprenören försummar denna upplysningsplikt medför det att hen inte får betalt för ÄTA-arbetet. Övrig upplysningsplikt är betydligt begränsad. Ur ett ekonomiskt perspektiv är det önskevärt att minimera transaktionskostnaderna. Detta kan ske genom att den part som har ett informationsövertag tillhandahåller uppgifterna istället för att motparten ska införskaffa dem. Vinsten kan utökas genom att minska dubbla kostnader i form av onödiga kontroller. (Less)
Abstract
This essay investigates who has the responsibility for a information according to AB 04, when it exist an obligation to inform the adversary according to AB 04, how these relate to each other and how to look at this from an economic perspective. The starting point is that person who providing information is strictly responsible for the information. There is an obligation to inform the adversary if information is incorrect and it involves to extra working for the contractor. If the contractor ignores the obligation to inform, he will not be paid for the extra work. Other obligations to inform are significantly limited. From an economic point, it is desirable to minimize the costs of a transaction. A way to do that is that person who is... (More)
This essay investigates who has the responsibility for a information according to AB 04, when it exist an obligation to inform the adversary according to AB 04, how these relate to each other and how to look at this from an economic perspective. The starting point is that person who providing information is strictly responsible for the information. There is an obligation to inform the adversary if information is incorrect and it involves to extra working for the contractor. If the contractor ignores the obligation to inform, he will not be paid for the extra work. Other obligations to inform are significantly limited. From an economic point, it is desirable to minimize the costs of a transaction. A way to do that is that person who is having more information provides the information instead of the adversary have to collect it. The profit can be increased by reducing double costs in the form of unnecessary checks. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Jansson, Charlotte LU
supervisor
organization
alternative title
Responsibility for a information vs obligation to inform
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Entreprenadrätt
language
Swedish
id
8955509
date added to LUP
2018-09-12 14:20:24
date last changed
2018-09-12 14:20:24
@misc{8955509,
 abstract   = {This essay investigates who has the responsibility for a information according to AB 04, when it exist an obligation to inform the adversary according to AB 04, how these relate to each other and how to look at this from an economic perspective. The starting point is that person who providing information is strictly responsible for the information. There is an obligation to inform the adversary if information is incorrect and it involves to extra working for the contractor. If the contractor ignores the obligation to inform, he will not be paid for the extra work. Other obligations to inform are significantly limited. From an economic point, it is desirable to minimize the costs of a transaction. A way to do that is that person who is having more information provides the information instead of the adversary have to collect it. The profit can be increased by reducing double costs in the form of unnecessary checks.},
 author    = {Jansson, Charlotte},
 keyword   = {Entreprenadrätt},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {AB 04 Ansvar för uppgift vs Upplysningsplikt},
 year     = {2018},
}