Advanced

Spelar det egentligen någon roll? - En analys av den nya lagstiftningen gällande våldtäkt i relation till BDSM

Olsson, Linda LU (2018) JURM02 20181
Department of Law
Faculty of Law
Abstract (Swedish)
Sexuellt samtycke har diskuterats under många år. Den första juli 2018 trädde den s.k. samtyckeslagstiftningen i kraft. Uppsatsen behandlar denna lagstiftning och vad den kan göra för skillnad i sexualbrottsmål där uppsåt inte kunnat påvisas. Fokus riktas mot relationer där dominans och undergivenhet är en livsstil, eller åtminstone ett inslag. Rättsfall redovisas och analyseras och därefter görs en bedömning huruvida den nya lagstiftningen egentligen spelar någon roll i utfallet av dessa.

I förarbetena till nu gällande lagstiftning motiveras lagändringen med att den kommer att skapa en ny norm i samhället. En norm som kan innefatta att samtycke till sexuellt umgänge ska ses som en självklarhet.

Många uttryckte en tro och en önskan... (More)
Sexuellt samtycke har diskuterats under många år. Den första juli 2018 trädde den s.k. samtyckeslagstiftningen i kraft. Uppsatsen behandlar denna lagstiftning och vad den kan göra för skillnad i sexualbrottsmål där uppsåt inte kunnat påvisas. Fokus riktas mot relationer där dominans och undergivenhet är en livsstil, eller åtminstone ett inslag. Rättsfall redovisas och analyseras och därefter görs en bedömning huruvida den nya lagstiftningen egentligen spelar någon roll i utfallet av dessa.

I förarbetena till nu gällande lagstiftning motiveras lagändringen med att den kommer att skapa en ny norm i samhället. En norm som kan innefatta att samtycke till sexuellt umgänge ska ses som en självklarhet.

Många uttryckte en tro och en önskan att en ny lagstiftning skulle göra det lättare att fälla våldtäktsmän. Uppsatsens visar i analysen att det sannolikt inte kommer att uppnås. Vidare konstateras att det bör föreligga koherens, samstämmighet, inom det straffrättsliga systemet – d.v.s. att sexualbrott måste behandlas likvärdigt andra brottstyper, såsom att bevisbördan och beviskravet är desamma.

Så, spelar det egentligen någon roll? (Less)
Abstract
Sexual consent has been discussed for many years. On July 1, 2018, the so-called ”consent law” was introduced into Swedish law. The essay deals with this legislation and how it can make a difference in sexual offense cases where intentions have not been proven. The focus is on relationships where dominance and submissiveness is a lifestyle, or at least one element. Cases will be reported and analysed and then an assessment has been made as to whether the new legislation actually does matter in the outcome of these cases.

In the preamble to current legislation, the amendment of the law is motivated by the fact that it will create a new norm in society. A norm that mean that consent to sexual intercourse should be obvious.

Many... (More)
Sexual consent has been discussed for many years. On July 1, 2018, the so-called ”consent law” was introduced into Swedish law. The essay deals with this legislation and how it can make a difference in sexual offense cases where intentions have not been proven. The focus is on relationships where dominance and submissiveness is a lifestyle, or at least one element. Cases will be reported and analysed and then an assessment has been made as to whether the new legislation actually does matter in the outcome of these cases.

In the preamble to current legislation, the amendment of the law is motivated by the fact that it will create a new norm in society. A norm that mean that consent to sexual intercourse should be obvious.

Many expressed a belief and a wish that a new legislation would make it easier to convict rapists. The essay shows in the analysis that this will be hard to achieve. Furthermore, it is stated that there should be coherence, within the criminal justice system - i.e. that sexual offenses must be treated equally with other types of crime, such as the burden of proof should be the same.

So, does it really matter? (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Olsson, Linda LU
supervisor
organization
alternative title
Does it really matter? - An analysis of the new legislation about rape in relation to BDSM
course
JURM02 20181
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
Straffrätt, sexualbrott, våldtäkt, grov oaktsam våldtäkt, samtyckeslag, samtycke, BDSM, sexuellt våld, criminal law
language
Swedish
id
8956336
date added to LUP
2018-09-06 14:34:53
date last changed
2018-09-06 14:34:53
@misc{8956336,
 abstract   = {Sexual consent has been discussed for many years. On July 1, 2018, the so-called ”consent law” was introduced into Swedish law. The essay deals with this legislation and how it can make a difference in sexual offense cases where intentions have not been proven. The focus is on relationships where dominance and submissiveness is a lifestyle, or at least one element. Cases will be reported and analysed and then an assessment has been made as to whether the new legislation actually does matter in the outcome of these cases.

In the preamble to current legislation, the amendment of the law is motivated by the fact that it will create a new norm in society. A norm that mean that consent to sexual intercourse should be obvious. 

Many expressed a belief and a wish that a new legislation would make it easier to convict rapists. The essay shows in the analysis that this will be hard to achieve. Furthermore, it is stated that there should be coherence, within the criminal justice system - i.e. that sexual offenses must be treated equally with other types of crime, such as the burden of proof should be the same.

So, does it really matter?},
 author    = {Olsson, Linda},
 keyword   = {Straffrätt,sexualbrott,våldtäkt,grov oaktsam våldtäkt,samtyckeslag,samtycke,BDSM,sexuellt våld,criminal law},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Spelar det egentligen någon roll? - En analys av den nya lagstiftningen gällande våldtäkt i relation till BDSM},
 year     = {2018},
}