Advanced

Utvärdering av interventionsmetod vid spolformad glottisinsufficiens - en jämförande pilotstudie

Lindell, Stéphanie LU and Lindström, Emma LU (2018) LOGM81 20181
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte
Syftet med pilotstudien var att jämföra de två behandlingsmetoderna röstbehandling och högläsning för att utvärdera vilken metod som var mest effektiv i behandlingen av spolformad glottisinsufficiens.
Metod
Studien hade en case cross-over design. I studien ingick fem deltagare mellan 67-83 år. Deltagarna randomiserades in i två grupper. Studien pågick i 12 veckor varav åtta veckor gavs intervention, efter fyra veckor gjordes en uppföljning. Vid fyra mätpunkter genomfördes röstinspelning och deltagarna fick samtidigt besvara frågeformuläret Voice Handicap Index- Throat (VHI-T). Efter avslutad intervention genomfördes en perceptuell bedömning av ett antal röstkvaliteter.
Resultat
De akustiska mätningarna visade att röstbehandling... (More)
Syfte
Syftet med pilotstudien var att jämföra de två behandlingsmetoderna röstbehandling och högläsning för att utvärdera vilken metod som var mest effektiv i behandlingen av spolformad glottisinsufficiens.
Metod
Studien hade en case cross-over design. I studien ingick fem deltagare mellan 67-83 år. Deltagarna randomiserades in i två grupper. Studien pågick i 12 veckor varav åtta veckor gavs intervention, efter fyra veckor gjordes en uppföljning. Vid fyra mätpunkter genomfördes röstinspelning och deltagarna fick samtidigt besvara frågeformuläret Voice Handicap Index- Throat (VHI-T). Efter avslutad intervention genomfördes en perceptuell bedömning av ett antal röstkvaliteter.
Resultat
De akustiska mätningarna visade att röstbehandling hade en större positiv effekt på de akustiska utfallsmåtten jämfört med högläsning. Resultaten på VHI-T förbättrades efter röstbehandling och total interventionseffekt vid uppföljning. Högläsning hade generellt en negativ påverkan på röstkvaliteterna medan röstbehandling minskade graden av press.
Slutsats
Föreliggande pilotstudie visade att röstbehandling var effektivare än högläsning i behandlingen av spolformad glottisinsufficiens. Studiens preliminära resultat antyder att röstbehandling är ett bättre alternativ. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lindell, Stéphanie LU and Lindström, Emma LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Spolformad glottisinsufficiens, vokalisatrofi, äldre, röstbehandling, fonationsrörsmetoden
language
Swedish
id
8956477
date added to LUP
2018-08-20 14:02:32
date last changed
2018-08-20 14:02:32
@misc{8956477,
 abstract   = {Syfte
Syftet med pilotstudien var att jämföra de två behandlingsmetoderna röstbehandling och högläsning för att utvärdera vilken metod som var mest effektiv i behandlingen av spolformad glottisinsufficiens.
Metod
Studien hade en case cross-over design. I studien ingick fem deltagare mellan 67-83 år. Deltagarna randomiserades in i två grupper. Studien pågick i 12 veckor varav åtta veckor gavs intervention, efter fyra veckor gjordes en uppföljning. Vid fyra mätpunkter genomfördes röstinspelning och deltagarna fick samtidigt besvara frågeformuläret Voice Handicap Index- Throat (VHI-T). Efter avslutad intervention genomfördes en perceptuell bedömning av ett antal röstkvaliteter.
Resultat
De akustiska mätningarna visade att röstbehandling hade en större positiv effekt på de akustiska utfallsmåtten jämfört med högläsning. Resultaten på VHI-T förbättrades efter röstbehandling och total interventionseffekt vid uppföljning. Högläsning hade generellt en negativ påverkan på röstkvaliteterna medan röstbehandling minskade graden av press.
Slutsats
Föreliggande pilotstudie visade att röstbehandling var effektivare än högläsning i behandlingen av spolformad glottisinsufficiens. Studiens preliminära resultat antyder att röstbehandling är ett bättre alternativ.},
 author    = {Lindell, Stéphanie and Lindström, Emma},
 keyword   = {Spolformad glottisinsufficiens,vokalisatrofi,äldre,röstbehandling,fonationsrörsmetoden},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Utvärdering av interventionsmetod vid spolformad glottisinsufficiens - en jämförande pilotstudie},
 year     = {2018},
}