Advanced

Att våga tillsammans. Upplevelser av Rainbow-en KBT inriktad och familjeorienterad gruppbehandling för ungdomar med Bipolärt syndrom och deras föräldrar.

Svartek, Kristina LU and Andersson, Ulrika LU (2018) PPTR06 20181
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
RAINBOW är ett familjeorienterat kognitivt beteendeterapeutiskt behandlingsprogram som ges i gruppformat med parallella grupper för ungdomar 13 - 18 år med bipolärt syndrom (BPS) och deras föräldrar. Den svenska versionen av RAINBOW har nyligen förstärkts med familjesamtal. I föreliggande studie intervjuas tre ungdomar med BPS och deras tre föräldrar med syftet att undersöka upplevelser av deltagande i RAINBOW med familjesamtal. Intervjuerna resulterade efter Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) i fyra teman; Vilja och våga förändring (inför behandling), Fokus på relationer (under behandling), Fokus på mig själv (under behandling) samt Fokus på förändring (efter behandling). Inför behandling upplevde flera deltagare ambivalens... (More)
RAINBOW är ett familjeorienterat kognitivt beteendeterapeutiskt behandlingsprogram som ges i gruppformat med parallella grupper för ungdomar 13 - 18 år med bipolärt syndrom (BPS) och deras föräldrar. Den svenska versionen av RAINBOW har nyligen förstärkts med familjesamtal. I föreliggande studie intervjuas tre ungdomar med BPS och deras tre föräldrar med syftet att undersöka upplevelser av deltagande i RAINBOW med familjesamtal. Intervjuerna resulterade efter Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) i fyra teman; Vilja och våga förändring (inför behandling), Fokus på relationer (under behandling), Fokus på mig själv (under behandling) samt Fokus på förändring (efter behandling). Inför behandling upplevde flera deltagare ambivalens inför behandling (längtan efter förändring och rädsla för det okända). Under behandling upplevdes familjesamtal som krävande men nödvändiga och givande, en process som rörde sig från konflikter i familjen till samsyn, samarbete och nya relationsmönster i familjen kunde identifieras. Samtliga deltagare hade en upplevelse av att gruppformatet var givande och bidrog till att de kunde dela erfarenheter och därigenom acceptera och förstå diagnosen. Efter behandlingen upplevdes RAINBOW med familjesamtal som en positiv och livsförändrande erfarenhet av majoriteten av deltagare. (Less)
Abstract
RAINBOW is a family-oriented cognitive behavioral therapy program that is given a in group format with parallel groups for adolescents 13 - 18 years of age with bipolar disorder (BPS) and their parents. The Swedish version of RAINBOW has recently been enhanced with family sessions. In this study, three adolescents with BPS and their three parents are interviewed with the purpose of investigating experiences of participation in RAINBOW with family sessions. The interviews resulted after using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) in four themes; To want and dare change (before treatment), Focus on relationships (during treatment), Focus on myself (during treatment) and Focus on change (after treatment). Prior to treatment, several... (More)
RAINBOW is a family-oriented cognitive behavioral therapy program that is given a in group format with parallel groups for adolescents 13 - 18 years of age with bipolar disorder (BPS) and their parents. The Swedish version of RAINBOW has recently been enhanced with family sessions. In this study, three adolescents with BPS and their three parents are interviewed with the purpose of investigating experiences of participation in RAINBOW with family sessions. The interviews resulted after using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) in four themes; To want and dare change (before treatment), Focus on relationships (during treatment), Focus on myself (during treatment) and Focus on change (after treatment). Prior to treatment, several participants experienced ambivalence to the treatment (longing for change and fear of the unknown). During treatment, family sessions were experienced as demanding but necessary and rewarding, a process moving from conflicts in the family to consensus, collaboration and establishing new relationship-patterns in the family was identified. All participants had an experience that the group format was rewarding and contributed to them being able to share experiences and thereby accept and understand the diagnosis. After treatment, the majority of participants experienced RAINBOW with family interviews as a positive and life-changing experience. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Svartek, Kristina LU and Andersson, Ulrika LU
supervisor
organization
course
PPTR06 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Nyckelord, Upplevelse, Familj, Grupp, Bipolärt syndrom, RAINBOW
language
Swedish
id
8956634
date added to LUP
2018-09-07 14:14:36
date last changed
2018-09-07 14:14:36
@misc{8956634,
 abstract   = {RAINBOW is a family-oriented cognitive behavioral therapy program that is given a in group format with parallel groups for adolescents 13 - 18 years of age with bipolar disorder (BPS) and their parents. The Swedish version of RAINBOW has recently been enhanced with family sessions. In this study, three adolescents with BPS and their three parents are interviewed with the purpose of investigating experiences of participation in RAINBOW with family sessions. The interviews resulted after using Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) in four themes; To want and dare change (before treatment), Focus on relationships (during treatment), Focus on myself (during treatment) and Focus on change (after treatment). Prior to treatment, several participants experienced ambivalence to the treatment (longing for change and fear of the unknown). During treatment, family sessions were experienced as demanding but necessary and rewarding, a process moving from conflicts in the family to consensus, collaboration and establishing new relationship-patterns in the family was identified. All participants had an experience that the group format was rewarding and contributed to them being able to share experiences and thereby accept and understand the diagnosis. After treatment, the majority of participants experienced RAINBOW with family interviews as a positive and life-changing experience.},
 author    = {Svartek, Kristina and Andersson, Ulrika},
 keyword   = {Nyckelord,Upplevelse,Familj,Grupp,Bipolärt syndrom,RAINBOW},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Att våga tillsammans. Upplevelser av Rainbow-en KBT inriktad och familjeorienterad gruppbehandling för ungdomar med Bipolärt syndrom och deras föräldrar.},
 year     = {2018},
}