Advanced

Brottsprevention på kommunal nivå- en rättssociologisk studie med intersektionellt perspektiv

Boivie, Cajsa LU (2018) RÄSK02 20181
Department of Sociology of Law
Abstract (Swedish)
Uppsatsen är en case-studie i kommunalt brottspreventivt arbete med fokus på hur kön, ålder och ursprung spelar roll för insatser mot utanförskap. Utgångspunkten är regeringens skrivelse Tillsammans mot brott samt CEMR-deklarationen. Tillsammans mot brott är en regeringsskrivelse som lyfter kommunerna som centrala aktörer inom brottspreventivt arbete och uppmanar kommunerna att samarbeta med polisen för att uppnå effektiv brottsprevention. CEMR-deklarationen är en jämställdhetsdeklaration och syftar till att uppmuntra kommuner att i alla verksamheter arbeta utifrån jämställdhet. Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll som dessa direktiv spelar för kommunalt brottspreventivt arbete samt vilken roll som kön, ålder och ursprung spelar... (More)
Uppsatsen är en case-studie i kommunalt brottspreventivt arbete med fokus på hur kön, ålder och ursprung spelar roll för insatser mot utanförskap. Utgångspunkten är regeringens skrivelse Tillsammans mot brott samt CEMR-deklarationen. Tillsammans mot brott är en regeringsskrivelse som lyfter kommunerna som centrala aktörer inom brottspreventivt arbete och uppmanar kommunerna att samarbeta med polisen för att uppnå effektiv brottsprevention. CEMR-deklarationen är en jämställdhetsdeklaration och syftar till att uppmuntra kommuner att i alla verksamheter arbeta utifrån jämställdhet. Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll som dessa direktiv spelar för kommunalt brottspreventivt arbete samt vilken roll som kön, ålder och ursprung spelar för insatser. För att undersöka detta har två fokusområden valts ut, en specifik insats, Chance2Change samt arbetet mot prostitution. Empiriinsamlingen har bestått av dokumentöversikter samt intervjuer med fyra företrädare från kommunen. Dessa företrädare innehar tjänster på operativ, strategisk och beslutande nivå och har valts ut för att de arbetar med lokal brottsprevention på olika sätt. Analysen har utförts med ett intersektionellt perspektiv och en kombination av postkolonial feministisk teori samt ett perspektiv på rätten i samhället har använts. Slutsatsen är att deklarationer och skrivelser inte har så stor betydelse för kommunens arbete, snarare handlar kommunens arbete om politiska löften mot medborgare. Uppsatsen har kommit fram till att variablerna kön, ålder och ursprung är förknippade med normer, egenskaper och förväntade beteenden vilket spelar roll för hur insatser utformas för att passa en målgrupp. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Boivie, Cajsa LU
supervisor
organization
course
RÄSK02 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
brottsprevention, intersektionalitet, kommun, utanförskap
language
Swedish
id
8958087
date added to LUP
2018-09-07 13:34:10
date last changed
2018-09-07 13:34:10
@misc{8958087,
 abstract   = {Uppsatsen är en case-studie i kommunalt brottspreventivt arbete med fokus på hur kön, ålder och ursprung spelar roll för insatser mot utanförskap. Utgångspunkten är regeringens skrivelse Tillsammans mot brott samt CEMR-deklarationen. Tillsammans mot brott är en regeringsskrivelse som lyfter kommunerna som centrala aktörer inom brottspreventivt arbete och uppmanar kommunerna att samarbeta med polisen för att uppnå effektiv brottsprevention. CEMR-deklarationen är en jämställdhetsdeklaration och syftar till att uppmuntra kommuner att i alla verksamheter arbeta utifrån jämställdhet. Uppsatsen syftar till att undersöka vilken roll som dessa direktiv spelar för kommunalt brottspreventivt arbete samt vilken roll som kön, ålder och ursprung spelar för insatser. För att undersöka detta har två fokusområden valts ut, en specifik insats, Chance2Change samt arbetet mot prostitution. Empiriinsamlingen har bestått av dokumentöversikter samt intervjuer med fyra företrädare från kommunen. Dessa företrädare innehar tjänster på operativ, strategisk och beslutande nivå och har valts ut för att de arbetar med lokal brottsprevention på olika sätt. Analysen har utförts med ett intersektionellt perspektiv och en kombination av postkolonial feministisk teori samt ett perspektiv på rätten i samhället har använts. Slutsatsen är att deklarationer och skrivelser inte har så stor betydelse för kommunens arbete, snarare handlar kommunens arbete om politiska löften mot medborgare. Uppsatsen har kommit fram till att variablerna kön, ålder och ursprung är förknippade med normer, egenskaper och förväntade beteenden vilket spelar roll för hur insatser utformas för att passa en målgrupp.},
 author    = {Boivie, Cajsa},
 keyword   = {brottsprevention,intersektionalitet,kommun,utanförskap},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Brottsprevention på kommunal nivå- en rättssociologisk studie med intersektionellt perspektiv},
 year     = {2018},
}