Advanced

Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.

Lövdahl, Robert LU (2018) SOCM04 20181
Sociology
Abstract (Swedish)
Författare: Robert Lövdahl
Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp
Handledare: Jan-Olof Nilsson. Sociologiska institutionen, våren 2018
Problem/Bakgrund: Två storskaliga omorganisationer har skett inom svenska Polismyndigheten sedan januari 2015: Dels har en parallell omorganisation skett till bildandet av en enda stor myndighet, en Rikspolis. Dels har samtliga chefer har blivit uppsagda och fått söka om till nya chefstjänster, chefernas kompetenskrav har skruvats upp. De högre kraven på chefer inom Polismyndigheten kan leda till olika former av förändringsmotstånd. Faktorer som kan bromsa organisationsförändringens genomförande undersöks i denna studie. Studiens... (More)
Författare: Robert Lövdahl
Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp
Handledare: Jan-Olof Nilsson. Sociologiska institutionen, våren 2018
Problem/Bakgrund: Två storskaliga omorganisationer har skett inom svenska Polismyndigheten sedan januari 2015: Dels har en parallell omorganisation skett till bildandet av en enda stor myndighet, en Rikspolis. Dels har samtliga chefer har blivit uppsagda och fått söka om till nya chefstjänster, chefernas kompetenskrav har skruvats upp. De högre kraven på chefer inom Polismyndigheten kan leda till olika former av förändringsmotstånd. Faktorer som kan bromsa organisationsförändringens genomförande undersöks i denna studie. Studiens empiriska material insamlades vårterminen 2016.
Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur anställda inom Polismyndigheten framställer polischefers arbete vid den stora förändringen som påbörjades januari 2015.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning:
Studien baseras på kvalitativa intervjuer och utgår från teorier om organisatoriskt motstånd och tröghet som uppstår hos polischefer vid en omorganisering.
Slutsatser: Ingen förändring är perfekt, men Polismyndighetens omorganisering kan idag konstateras som genomförd. Resultaten från undersökningen visar på flera sorters problem som både chefer och deras medarbetare ställs inför när organisationens ledning inte kommunicerat ut tillräckligt med information eller har brustit i förberedelser. I en tid av förändring leder riskerna med allt för otydliga krav till svårigheter ute på lokalpolisområdena – inte minst svårt blir det för cheferna som måste behärska prioritering, ständiga omkastningar av personalresurser, olika former av organisatorisk tröghet och samtidigt ha en tillräckligt god ledarskapserfarenhet för att inte riskera sin egen eller sina medarbetares psykiska hälsa.
Nyckelord: Sociologi, Kvalitativ undersökning, Organisationsförändring, Tröghet, Chef, Polisen (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Dagens organisationer domineras av organisationsförändringar. Polismyndigheten som är Sveriges största myndighet påbörjade en stor organisationsförändring 2015. Syftet med studien är att öka förståelsen för polischefernas situation i denna process. En lika omfattande organisationsförändring har aldrig skett inom denna organisation i Sverige tidigare. Polismyndighetens verksamhet skiljer sig också från många andra branscher och myndigheter, både gällande arbetsmiljö och det offentliga uppdraget som dessutom ofta granskas kritiskt i media. Det som gör denna studie unik är att den fokuserar på polischefernas situation och deras utmaningar i förändringsprocessen – genom kvalitativa intervjuer med poliser och polischefer. Polismyndigheten är i... (More)
Dagens organisationer domineras av organisationsförändringar. Polismyndigheten som är Sveriges största myndighet påbörjade en stor organisationsförändring 2015. Syftet med studien är att öka förståelsen för polischefernas situation i denna process. En lika omfattande organisationsförändring har aldrig skett inom denna organisation i Sverige tidigare. Polismyndighetens verksamhet skiljer sig också från många andra branscher och myndigheter, både gällande arbetsmiljö och det offentliga uppdraget som dessutom ofta granskas kritiskt i media. Det som gör denna studie unik är att den fokuserar på polischefernas situation och deras utmaningar i förändringsprocessen – genom kvalitativa intervjuer med poliser och polischefer. Polismyndigheten är i Sverige ett relativt outforskat område när det gäller organisationsförändringar. Till följd av den nya polismyndighetens centralisering uppstår många nya situationer som cheferna måste hantera. Det är inte enbart en förändring av organisationen utan det sker också en parallell omorganisering av polischefer. Polischeferna får söka om sina tjänster på grund av nya förhöjda krav. Idag finns det färre chefer än tidigare.
Resultatet i denna uppsats visar på flera sorters problem som cheferna och deras medarbetare får hantera. Exempel på problem som uppstår är olika former av tröghet, organisatoriskt motstånd, som visar sig som ovilja till förändring eller oförmåga till förändring. Dessa problem försvårar omorganiseringen. En viktig uppgift för cheferna är att kunna hantera stress, prioritera arbetsuppgifter och direktiv väl och att ha en god kommunikationsförmåga. Resultaten kan ge oss en förståelse för vilka problem som uppstår vid dessa typer av genomgripande förändringar i en polisorganisation.
Studien är baserad på fyra intervjuer, en gruppintervju och en fokusgruppintervju hos Polismyndigheten i Sverige. Valet av ämne gjordes av mitt intresse för ledarskap och min nyfikenhet på en av landets största myndigheter. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lövdahl, Robert LU
supervisor
organization
alternative title
En kvalitativ intervjustudie om polischefer.
course
SOCM04 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
Sociologi, Kvalitativ undersökning, Organisationsförändring, Tröghet, Chef, Polisen
language
Swedish
id
8958206
date added to LUP
2018-09-14 16:28:14
date last changed
2018-09-14 16:28:14
@misc{8958206,
 abstract   = {Författare: Robert Lövdahl
Titel: Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer. Masteruppsats: SOCM04, 30 hp
Handledare: Jan-Olof Nilsson. Sociologiska institutionen, våren 2018
Problem/Bakgrund: Två storskaliga omorganisationer har skett inom svenska Polismyndigheten sedan januari 2015: Dels har en parallell omorganisation skett till bildandet av en enda stor myndighet, en Rikspolis. Dels har samtliga chefer har blivit uppsagda och fått söka om till nya chefstjänster, chefernas kompetenskrav har skruvats upp. De högre kraven på chefer inom Polismyndigheten kan leda till olika former av förändringsmotstånd. Faktorer som kan bromsa organisationsförändringens genomförande undersöks i denna studie. Studiens empiriska material insamlades vårterminen 2016.
Syfte: Studiens syfte är att beskriva hur anställda inom Polismyndigheten framställer polischefers arbete vid den stora förändringen som påbörjades januari 2015.
Kortfattad beskrivning av uppsatsens utgångspunkter och undersökningens uppläggning:
Studien baseras på kvalitativa intervjuer och utgår från teorier om organisatoriskt motstånd och tröghet som uppstår hos polischefer vid en omorganisering.
Slutsatser: Ingen förändring är perfekt, men Polismyndighetens omorganisering kan idag konstateras som genomförd. Resultaten från undersökningen visar på flera sorters problem som både chefer och deras medarbetare ställs inför när organisationens ledning inte kommunicerat ut tillräckligt med information eller har brustit i förberedelser. I en tid av förändring leder riskerna med allt för otydliga krav till svårigheter ute på lokalpolisområdena – inte minst svårt blir det för cheferna som måste behärska prioritering, ständiga omkastningar av personalresurser, olika former av organisatorisk tröghet och samtidigt ha en tillräckligt god ledarskapserfarenhet för att inte riskera sin egen eller sina medarbetares psykiska hälsa.
Nyckelord: Sociologi, Kvalitativ undersökning, Organisationsförändring, Tröghet, Chef, Polisen},
 author    = {Lövdahl, Robert},
 keyword   = {Sociologi,Kvalitativ undersökning,Organisationsförändring,Tröghet,Chef,Polisen},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Flaskhalsar och omkastningar: En kvalitativ intervjustudie om polischefer.},
 year     = {2018},
}