Advanced

Bestämmer din generation tilliten till rättsväsendets funktion? En kvantitativ studie om generationsskillnader i tillit

Larsson, Hanna LU (2018) SOCK04 20181
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Media målar upp en bild av att ett svenskt samhälle som befinner sig i kris till följd av att rättsväsendet inte lyckas utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, något som i sin tur kan leda till minskad tillit. Tillit har en viktig roll i samhället och utan den riskerar vi ett samhälle präglat av stereotyper och splittringar mellan medborgarna. En minskad tillit till rättsväsendet kan även leda till att människor inte vill vittna, eller att de väljer att ta saken i egna händer istället för att använda sig av de resurser rättsväsendet erbjuder. Användandet av media har ökat betydligt de senaste åren och det är de unga samt de äldre som i störst utsträckning läser, lyssnar och ser på olika media. Med bakgrund i medias uppmålade bild... (More)
Media målar upp en bild av att ett svenskt samhälle som befinner sig i kris till följd av att rättsväsendet inte lyckas utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, något som i sin tur kan leda till minskad tillit. Tillit har en viktig roll i samhället och utan den riskerar vi ett samhälle präglat av stereotyper och splittringar mellan medborgarna. En minskad tillit till rättsväsendet kan även leda till att människor inte vill vittna, eller att de väljer att ta saken i egna händer istället för att använda sig av de resurser rättsväsendet erbjuder. Användandet av media har ökat betydligt de senaste åren och det är de unga samt de äldre som i störst utsträckning läser, lyssnar och ser på olika media. Med bakgrund i medias uppmålade bild och de åldrar statistiken visar tillämpar media mest ämnar denna studie undersöka hur generationsskillnader i tillit till det svenska rättsväsendet ser ut. Syftet med studien är att bidra med kunskap om tillit till rättsväsendet och om skillnader i tillit mellan generationer. De frågeställningarna som besvaras är: Vad finns det för generationsskillnader i tillit till det svenska rättsväsendet? samt Vad beror dessa skillnader i tillit på?
Studien är deduktiv och frågeställningar besvaras genom en multivariat regressionsanalys baserad på statistik från European Social Survey omgång åtta. De förväntade resultaten att generation X, kvinnor, svenska medborgare och de som bor i storstäder har högst tillit till det svenska rättsväsendet kommer i vissa fall bekräftas och i andra förkastas. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Larsson, Hanna LU
supervisor
organization
course
SOCK04 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Förtroende, Generationer, Rättsväsendet, Tillit.
language
Swedish
id
8958365
date added to LUP
2018-09-11 08:42:40
date last changed
2018-09-11 08:42:40
@misc{8958365,
 abstract   = {Media målar upp en bild av att ett svenskt samhälle som befinner sig i kris till följd av att rättsväsendet inte lyckas utföra sitt jobb på ett tillfredsställande sätt, något som i sin tur kan leda till minskad tillit. Tillit har en viktig roll i samhället och utan den riskerar vi ett samhälle präglat av stereotyper och splittringar mellan medborgarna. En minskad tillit till rättsväsendet kan även leda till att människor inte vill vittna, eller att de väljer att ta saken i egna händer istället för att använda sig av de resurser rättsväsendet erbjuder. Användandet av media har ökat betydligt de senaste åren och det är de unga samt de äldre som i störst utsträckning läser, lyssnar och ser på olika media. Med bakgrund i medias uppmålade bild och de åldrar statistiken visar tillämpar media mest ämnar denna studie undersöka hur generationsskillnader i tillit till det svenska rättsväsendet ser ut. Syftet med studien är att bidra med kunskap om tillit till rättsväsendet och om skillnader i tillit mellan generationer. De frågeställningarna som besvaras är: Vad finns det för generationsskillnader i tillit till det svenska rättsväsendet? samt Vad beror dessa skillnader i tillit på?
Studien är deduktiv och frågeställningar besvaras genom en multivariat regressionsanalys baserad på statistik från European Social Survey omgång åtta. De förväntade resultaten att generation X, kvinnor, svenska medborgare och de som bor i storstäder har högst tillit till det svenska rättsväsendet kommer i vissa fall bekräftas och i andra förkastas.},
 author    = {Larsson, Hanna},
 keyword   = {Förtroende,Generationer,Rättsväsendet,Tillit.},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Bestämmer din generation tilliten till rättsväsendets funktion? En kvantitativ studie om generationsskillnader i tillit},
 year     = {2018},
}