Advanced

Inventeringar av bensinstationer i drift enligt MIFO fas 1: Utvärdering av ärendehandläggning

Cadeddu, Giorgia LU (2018) MVEM03 20181
Studies in Environmental Science
Abstract
The management of contaminated sites is an important issue since exposure to soils with high concentrations of pollutants causes serious damage to human health and the environment. To cope with this issue, Swedish local environmental protection authorities started an inventory of the operational activities that are potential point sources of pollution. MIFO phase 1 methodology is used by the local authorities to survey activities that are under their supervision, for example gas stations.
The aim of this study was to investigate how the environmental protection department at Sjöbo municipality, Southern Sweden, could process MIFO-cases concerning operational gas stations more efficiently. To fulfil the aim, two different procedures have... (More)
The management of contaminated sites is an important issue since exposure to soils with high concentrations of pollutants causes serious damage to human health and the environment. To cope with this issue, Swedish local environmental protection authorities started an inventory of the operational activities that are potential point sources of pollution. MIFO phase 1 methodology is used by the local authorities to survey activities that are under their supervision, for example gas stations.
The aim of this study was to investigate how the environmental protection department at Sjöbo municipality, Southern Sweden, could process MIFO-cases concerning operational gas stations more efficiently. To fulfil the aim, two different procedures have been compared: (i) the environmental protection department performs by itself MIFO phase 1 inventory, and (ii) gas station operators are prescribed to perform MIFO-inventory of their own activities. A MIFO phase 1 inventory of three gas stations in Sjöbo municipality and a questionnaire designed for assessing the management of MIFO-cases at different municipalities in Skåne have been performed to reach the purpose of the study.
The results of the investigation show that a self-implementation of MIFO-inventory by the environmental protection department, while requiring a greater time investment, is more time effective than prescribing operators to do the inventory on their own. Waiting time for lacking documents and a revision of the activities’ environmental risk assessment make the work of local authorities more demanding when MIFO-inventory are performed by the operators. The environmental protection authority in Sjöbo municipality as well as other municipalities in Skåne would accelerate the management of MIFO-cases by adopting the approach shown by this study to be the most effective. An increase in available resources and time is however necessary to continue the MIFO-inventory of local operational activities and to improve the supervision of contaminated sites. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Ju mer effektiv MIFO-ärenden hanteras, desto bättre är tillsynen av förorenade områden vid pågående verksamheter

Miljöfarliga verksamheter i drift kan ge upphov till förekomst av föroreningar i mark, vilket vid förhöga halter kan orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön. I Sverige, har inventering av pågående verksamheter enligt MIFO metodiken genomförts för att förbättra hanteringen av frågor som rör markföroreningar. En MIFO fas 1 studie är orienterande och utgör det första skedet av en lång beslutprocess angående vilka förorenade områden som bör prioriteras för vidare undersökningar och en eventuell sanering. Kommunen som tillsynsmyndighet ansvarar för inventeringsarbetet av sina miljöfarliga verksamheter, däribland... (More)
Ju mer effektiv MIFO-ärenden hanteras, desto bättre är tillsynen av förorenade områden vid pågående verksamheter

Miljöfarliga verksamheter i drift kan ge upphov till förekomst av föroreningar i mark, vilket vid förhöga halter kan orsaka skadliga effekter på människors hälsa och miljön. I Sverige, har inventering av pågående verksamheter enligt MIFO metodiken genomförts för att förbättra hanteringen av frågor som rör markföroreningar. En MIFO fas 1 studie är orienterande och utgör det första skedet av en lång beslutprocess angående vilka förorenade områden som bör prioriteras för vidare undersökningar och en eventuell sanering. Kommunen som tillsynsmyndighet ansvarar för inventeringsarbetet av sina miljöfarliga verksamheter, däribland drivmedelsanläggningar.
Syfte med detta examensarbete är att utreda hur miljöenheten i Sjöbo kommun effektivare kan hantera MIFO-ärenden som gäller inventeringar av bensinstationer i drift, samt att upplysa om det är mest effektivt för kommunen att utföra MIFO fas 1 i egen regi eller att ställa krav på att verksamhetsutövare (VU) gör det. MIFO fas 1-inventeringar av utvalda bensinstationer i drift inom Sjöbo Kommun och en enkätundersökning om utvärdering av handläggning av MIFO-ärenden hos övriga skånska kommuner genomfördes för att uppnå projektsmål.
I studien har följande resultat erhållits:
1. Kommunens självinventeringar kan vara tidskrävande, speciellt i samband med sökningar av verksamheters historiska uppgifter. Även när arkivstudien sker relativt snabbt, kan hinder uppstå och endast historiska uppgifter över en begränsad tid samlas in. Därför kan platsbesök och intervjuer utgöra ett bra verktyg för att komplettera insamlingen av uppgifter. De övriga momenten i inventeringsarbetet, dvs ifyllandet av MIFO-blanketter och riskklassningen, kräver oftast mindre tid. Dock förutsätts att den som utför inventeringen har naturvetenskapliga kunskaper.
2. Utifrån VU:s perspektiv, kan utförandet av en MIFO-inventering betraktas som kostsam eftersom de flesta VU behöver anlita en konsult när de får krav på att göra en inventering. Oavsett vem som utför inventeringar, medför en lång väntetid för begärda kompletteringar, granskning av inventeringar och omklassning av verksamheter en stor arbetsbelastning för de miljökontor som hanterar MIFO-ärenden.
3. Kommunalt inventeringsarbete med avseende på bensinstationer i drift har delvis påbörjats, men ett enhetligt arbetssätt för hantering av MIFO-ärenden har inte utvecklats. Inventeringarna i fas 1 hanteras sällan i samband med den ordinarie tillsynen, förmodligen p.g.a. brister på tillgängliga resurser och tid. Att ställa krav på att VU själv ska utföra inventeringen av sin verksamhet är därför det vanligaste tillvägagångssättet.
Slutsatser av denna studie är att dagens hantering av MIFO-ärenden kan effektiviseras genom att kommunen genomför inventeringar av sina tillsynsobjekt i egen regi och i samband med den planerade tillsynen. Utförandet av kommunens självinventeringar tar en viss tid i anspråk, men det är snabbare än att vänta på begärda kompletteringar och att ägna extra tid åtefter granskning av inventeringar och omklassning av verksamheter. Sjöbo kommun och övriga kommuner i Skåne kan effektivisera MIFO-ärendehantering på detta sätt, även om en utvidgning av tillgängliga resurser och tid är angeläget för att kunna fortsätta det kommunala inventeringsarbetet av pågående verksamheter och förbättra tillsynen av förorenade områden. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Cadeddu, Giorgia LU
supervisor
organization
course
MVEM03 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Förorenade områden, MIFO-inventering, pågående verksamheter, bensinstationer, ärendehandläggning
language
Swedish
id
8958428
date added to LUP
2018-11-05 15:37:48
date last changed
2018-11-05 15:37:48
@misc{8958428,
 abstract   = {The management of contaminated sites is an important issue since exposure to soils with high concentrations of pollutants causes serious damage to human health and the environment. To cope with this issue, Swedish local environmental protection authorities started an inventory of the operational activities that are potential point sources of pollution. MIFO phase 1 methodology is used by the local authorities to survey activities that are under their supervision, for example gas stations. 
The aim of this study was to investigate how the environmental protection department at Sjöbo municipality, Southern Sweden, could process MIFO-cases concerning operational gas stations more efficiently. To fulfil the aim, two different procedures have been compared: (i) the environmental protection department performs by itself MIFO phase 1 inventory, and (ii) gas station operators are prescribed to perform MIFO-inventory of their own activities. A MIFO phase 1 inventory of three gas stations in Sjöbo municipality and a questionnaire designed for assessing the management of MIFO-cases at different municipalities in Skåne have been performed to reach the purpose of the study.
The results of the investigation show that a self-implementation of MIFO-inventory by the environmental protection department, while requiring a greater time investment, is more time effective than prescribing operators to do the inventory on their own. Waiting time for lacking documents and a revision of the activities’ environmental risk assessment make the work of local authorities more demanding when MIFO-inventory are performed by the operators. The environmental protection authority in Sjöbo municipality as well as other municipalities in Skåne would accelerate the management of MIFO-cases by adopting the approach shown by this study to be the most effective. An increase in available resources and time is however necessary to continue the MIFO-inventory of local operational activities and to improve the supervision of contaminated sites.},
 author    = {Cadeddu, Giorgia},
 keyword   = {Förorenade områden,MIFO-inventering,pågående verksamheter,bensinstationer,ärendehandläggning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inventeringar av bensinstationer i drift enligt MIFO fas 1: Utvärdering av ärendehandläggning},
 year     = {2018},
}