Skip to main content

LUP Student Papers

LUND UNIVERSITY LIBRARIES

Psykologer om PMDS - beredskap att upptäcka, diagnostisera och behandla

Vidlund, Ulrika LU (2018) PSPR14 20171
Department of Psychology
Abstract (Swedish)
Svenska psykologers beredskap och vilja att upptäcka, diagnostisera, informera och behandla patienter med diagnosen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 123 personer rekryterade via internetforumet Facebook. Respondenterna svarade på frågor om sin upplevda kunskap, erfarenhet och attityd gällande PMDS, samt hur de förhöll sig till diagnostisering och behandling av PMDS. Resultatet visade att den upplevda kunskapen om PMDS för den undersökta gruppen psykologer var låg, om än högre hos dem som hade privata erfarenheter av PMDS. Attityden till diagnosen var övergripande positiv, medan åsikterna gick isär kring vilken yrkesgrupp som helst bör ta hand om patienter med PMDS,... (More)
Svenska psykologers beredskap och vilja att upptäcka, diagnostisera, informera och behandla patienter med diagnosen premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS) undersöktes genom en webbaserad enkätundersökning som besvarades av 123 personer rekryterade via internetforumet Facebook. Respondenterna svarade på frågor om sin upplevda kunskap, erfarenhet och attityd gällande PMDS, samt hur de förhöll sig till diagnostisering och behandling av PMDS. Resultatet visade att den upplevda kunskapen om PMDS för den undersökta gruppen psykologer var låg, om än högre hos dem som hade privata erfarenheter av PMDS. Attityden till diagnosen var övergripande positiv, medan åsikterna gick isär kring vilken yrkesgrupp som helst bör ta hand om patienter med PMDS, och på vilket sätt. Den kliniska erfarenheten av framförallt diagnostisering och behandling av PMDS som respondenterna beskrev var mycket låg. Utifrån resultatet identifierades en potentiell risk för att patienter med PMDS får ett sämre bemötande, feldiagnostiseras eller felbehandlas. Förslag till åtgärder samt vidare forskning diskuterades. (Less)
Abstract
Swedish psychologists’ preparedness and willingness to detect, diagnose, inform and treat patients diagnosed with premenstrual dysphoric syndrome (PMDD) was studied using a web-based survey answered by 123 people recruited via Facebook. The respondents answered questions about their knowledge, experience and attitude regarding PMDD, and their approach to diagnosis and treatment of PMDD. The results showed that the perceived knowledge of PMDD for the investigated group of psychologists was low, albeit higher among those who held private experiences of PMDD. While being overall positive towards the diagnosis, the views differed regarding which profession should treat patients with PMDD, and how. The clinical experience of diagnosis and... (More)
Swedish psychologists’ preparedness and willingness to detect, diagnose, inform and treat patients diagnosed with premenstrual dysphoric syndrome (PMDD) was studied using a web-based survey answered by 123 people recruited via Facebook. The respondents answered questions about their knowledge, experience and attitude regarding PMDD, and their approach to diagnosis and treatment of PMDD. The results showed that the perceived knowledge of PMDD for the investigated group of psychologists was low, albeit higher among those who held private experiences of PMDD. While being overall positive towards the diagnosis, the views differed regarding which profession should treat patients with PMDD, and how. The clinical experience of diagnosis and treatment of PMDD described by respondents was very low. Based on the results, a potential risk was identified that PMDD patients might be misdiagnosed and not receive proper treatment. Suggestions for measures and further research were discussed. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Vidlund, Ulrika LU
supervisor
organization
course
PSPR14 20171
year
type
H3 - Professional qualifications (4 Years - )
subject
keywords
PMS, PMDD, DSM-5, psychologist, knowledge, attitudes, treatment, diagnosis
language
Swedish
id
8958529
date added to LUP
2018-09-13 12:54:51
date last changed
2018-09-13 12:54:51
@misc{8958529,
 abstract   = {{Swedish psychologists’ preparedness and willingness to detect, diagnose, inform and treat patients diagnosed with premenstrual dysphoric syndrome (PMDD) was studied using a web-based survey answered by 123 people recruited via Facebook. The respondents answered questions about their knowledge, experience and attitude regarding PMDD, and their approach to diagnosis and treatment of PMDD. The results showed that the perceived knowledge of PMDD for the investigated group of psychologists was low, albeit higher among those who held private experiences of PMDD. While being overall positive towards the diagnosis, the views differed regarding which profession should treat patients with PMDD, and how. The clinical experience of diagnosis and treatment of PMDD described by respondents was very low. Based on the results, a potential risk was identified that PMDD patients might be misdiagnosed and not receive proper treatment. Suggestions for measures and further research were discussed.}},
 author    = {{Vidlund, Ulrika}},
 language   = {{swe}},
 note     = {{Student Paper}},
 title    = {{Psykologer om PMDS - beredskap att upptäcka, diagnostisera och behandla}},
 year     = {{2018}},
}