Advanced

Skinn på näsan - En studie i normförskjutning

Lundén, Thomas LU (2018) SOCM04 20181
Sociology
Abstract (Swedish)
Status, det socialt konstruerade relativa och relationella värdet på självet, ges och fås i social interaktion. Studiens teoretiska utgångspunkt är att individens sociala interaktioner utgörs av en kontinuerlig kamp för att vinna, eller mot att förlora status och att individer som deltar i mediaintervjuer och berättar om sitt liv gör detta för att upprätthålla eller höja sin sociala status. Det fenomen som undersöks hämtas ur två intervjuer i form av berättelser ur livet. Intervjuerna är gjorda med samma individ och med nio års mellanrum. Analysen genomförs med stöd i teori om emotioner och deras dimensioner makt och status. Det analytiska utfallet visar att i den första intervjun skapar individen det relativa och relationella värdet genom... (More)
Status, det socialt konstruerade relativa och relationella värdet på självet, ges och fås i social interaktion. Studiens teoretiska utgångspunkt är att individens sociala interaktioner utgörs av en kontinuerlig kamp för att vinna, eller mot att förlora status och att individer som deltar i mediaintervjuer och berättar om sitt liv gör detta för att upprätthålla eller höja sin sociala status. Det fenomen som undersöks hämtas ur två intervjuer i form av berättelser ur livet. Intervjuerna är gjorda med samma individ och med nio års mellanrum. Analysen genomförs med stöd i teori om emotioner och deras dimensioner makt och status. Det analytiska utfallet visar att i den första intervjun skapar individen det relativa och relationella värdet genom att presentera sig själv som handlingskraftig, självständig och normbrytande och emotioner som förstärker presentationen är självförtroende och tillfredställelse. I den andra intervjun skapar individen värdet genom att presentera sig själv som passiv, underordnad och moraliserande och emotioner som förstärker presentationen är skuld och skam. Slutsatsen är att normer som upprätthåller och höjer social status har förändrats i riktning mot samhällsnormer som var rådande för 100 år sedan. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
Denna uppsats undersöker hur människan skapar sitt värde i förhållande till andra människor och hur det förändras över tid. Värdet ges och fås i samspel med andra. Människans möten med andra är en ständig kamp för att vinna eller mot att förlora sitt värde. Uppsatsens utgångspunkt är att människor som deltar i intervjuer i radio, tv och tidningar och berättar om sitt liv gör det för att visa och höja sitt värde. Uppsatsen undersöker två intervjuer med berättelser ur livet. Intervjuerna är gjorda med samma person och med nio års mellanrum. Intervjuerna undersöks med stöd i litteratur om makt, känslor i samspel med andra och människans värde i förhållande till andra människor. Undersökningen visar att i den första intervjun så skapar... (More)
Denna uppsats undersöker hur människan skapar sitt värde i förhållande till andra människor och hur det förändras över tid. Värdet ges och fås i samspel med andra. Människans möten med andra är en ständig kamp för att vinna eller mot att förlora sitt värde. Uppsatsens utgångspunkt är att människor som deltar i intervjuer i radio, tv och tidningar och berättar om sitt liv gör det för att visa och höja sitt värde. Uppsatsen undersöker två intervjuer med berättelser ur livet. Intervjuerna är gjorda med samma person och med nio års mellanrum. Intervjuerna undersöks med stöd i litteratur om makt, känslor i samspel med andra och människans värde i förhållande till andra människor. Undersökningen visar att i den första intervjun så skapar personen sitt värde genom att visa sig handlingskraftig, självständig och utmanande. I den andra intervjun skapar personen värdet genom att visa sig passiv, underordnad och mästrande. Slutsatsen är att sättet att visa sitt värde har förändrats i riktning mot de sätt som gällde för 100 år sedan. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Lundén, Thomas LU
supervisor
organization
course
SOCM04 20181
year
type
H2 - Master's Degree (Two Years)
subject
keywords
emotioner, normer, me too, status, makt, #metoo
language
Swedish
id
8958755
date added to LUP
2018-09-14 11:34:22
date last changed
2018-09-14 11:34:22
@misc{8958755,
 abstract   = {Status, det socialt konstruerade relativa och relationella värdet på självet, ges och fås i social interaktion. Studiens teoretiska utgångspunkt är att individens sociala interaktioner utgörs av en kontinuerlig kamp för att vinna, eller mot att förlora status och att individer som deltar i mediaintervjuer och berättar om sitt liv gör detta för att upprätthålla eller höja sin sociala status. Det fenomen som undersöks hämtas ur två intervjuer i form av berättelser ur livet. Intervjuerna är gjorda med samma individ och med nio års mellanrum. Analysen genomförs med stöd i teori om emotioner och deras dimensioner makt och status. Det analytiska utfallet visar att i den första intervjun skapar individen det relativa och relationella värdet genom att presentera sig själv som handlingskraftig, självständig och normbrytande och emotioner som förstärker presentationen är självförtroende och tillfredställelse. I den andra intervjun skapar individen värdet genom att presentera sig själv som passiv, underordnad och moraliserande och emotioner som förstärker presentationen är skuld och skam. Slutsatsen är att normer som upprätthåller och höjer social status har förändrats i riktning mot samhällsnormer som var rådande för 100 år sedan.},
 author    = {Lundén, Thomas},
 keyword   = {emotioner,normer,me too,status,makt,#metoo},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skinn på näsan - En studie i normförskjutning},
 year     = {2018},
}