Advanced

Skolledares komplexa uppdrag

Söderholm, Pernilla LU (2018) SOCK04 20172
Department of Sociology
Sociology
Abstract (Swedish)
Syftet med denna kandidatuppsats är att att undersöka hur skolledare upplever sitt
rektorsuppdrag och ser på sina möjligheter att, inom strukturen för svensk skolverksamhet,
leda mot förbättrade skolresultat. Studien undersöker skolledarens uppdrag utifrån två
organisatoriska nivåer; förvaltningsnivå och skolledarnivå. Kunskapsbidraget uppsatsen
ämnar tillföra är att ge en nära beskrivning och analys av handlingsutrymmet dessa har, mot
bakgrund av strukturella krafter som inverkar på detta utrymme, i form av kommunal
styrning. Studiens forskningsfrågor är: Hur säkerställer Grundskoleförvaltningen att
kommunens skolledare leder verksamheten mot ökad mål- och resultatförbättring? Hur
upplever skolledarna de kommunala styrmekanismer... (More)
Syftet med denna kandidatuppsats är att att undersöka hur skolledare upplever sitt
rektorsuppdrag och ser på sina möjligheter att, inom strukturen för svensk skolverksamhet,
leda mot förbättrade skolresultat. Studien undersöker skolledarens uppdrag utifrån två
organisatoriska nivåer; förvaltningsnivå och skolledarnivå. Kunskapsbidraget uppsatsen
ämnar tillföra är att ge en nära beskrivning och analys av handlingsutrymmet dessa har, mot
bakgrund av strukturella krafter som inverkar på detta utrymme, i form av kommunal
styrning. Studiens forskningsfrågor är: Hur säkerställer Grundskoleförvaltningen att
kommunens skolledare leder verksamheten mot ökad mål- och resultatförbättring? Hur
upplever skolledarna de kommunala styrmekanismer de blir föremål för? Samt hur hanterar
skolledaren sitt komplexa uppdrag, att utifrån mellanchefspositionen, leda skolverksamheten
mot ökad mål- och resultatförbättring? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har
jag teoretiskt utgått från förvaltningsforskning genom teorier som belyser styrning av- och
ledning i offentlig verksamhet. Resultatet av min studie kopplades också till tidigare
forskning om mellanchefens komplexa uppdrag. Studien är en kvalitativ fallstudie på
Grundskoleförvaltningen i en kommun i södra Sverige. Metoden baseras på åtta
semistrukturerade intervjuer, med verksamma ledare inom skolverksamhet. Studiens resultat
visar hur Grundskoleförvaltningen styr genom chefsrekrytering, chefsutbildning och
chefsstöd och hur skolledaren uppfattar dessa styrmekanismer. Dessutom visar studien hur
skolledaren uppfattar sitt rektorsuppdrag i skolan som linjeorganisation och hur hen hanterar
sitt komplexa uppdrag genom bland annat kollegialt ledarskap och ett prestigelöst
förhållningssätt. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Söderholm, Pernilla LU
supervisor
organization
alternative title
En studie om styrning av skolan och skolledares känsla av att kunna leda
course
SOCK04 20172
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Ledarskap, Mellanchef, Fallstudie, Offentlig verksamhet, Grundskoleförvaltningen, Styrning, Ledning
language
Swedish
id
8959993
date added to LUP
2018-10-12 11:28:15
date last changed
2018-10-12 11:28:15
@misc{8959993,
 abstract   = {Syftet med denna kandidatuppsats är att att undersöka hur skolledare upplever sitt
rektorsuppdrag och ser på sina möjligheter att, inom strukturen för svensk skolverksamhet,
leda mot förbättrade skolresultat. Studien undersöker skolledarens uppdrag utifrån två
organisatoriska nivåer; förvaltningsnivå och skolledarnivå. Kunskapsbidraget uppsatsen
ämnar tillföra är att ge en nära beskrivning och analys av handlingsutrymmet dessa har, mot
bakgrund av strukturella krafter som inverkar på detta utrymme, i form av kommunal
styrning. Studiens forskningsfrågor är: Hur säkerställer Grundskoleförvaltningen att
kommunens skolledare leder verksamheten mot ökad mål- och resultatförbättring? Hur
upplever skolledarna de kommunala styrmekanismer de blir föremål för? Samt hur hanterar
skolledaren sitt komplexa uppdrag, att utifrån mellanchefspositionen, leda skolverksamheten
mot ökad mål- och resultatförbättring? För att besvara studiens syfte och frågeställningar har
jag teoretiskt utgått från förvaltningsforskning genom teorier som belyser styrning av- och
ledning i offentlig verksamhet. Resultatet av min studie kopplades också till tidigare
forskning om mellanchefens komplexa uppdrag. Studien är en kvalitativ fallstudie på
Grundskoleförvaltningen i en kommun i södra Sverige. Metoden baseras på åtta
semistrukturerade intervjuer, med verksamma ledare inom skolverksamhet. Studiens resultat
visar hur Grundskoleförvaltningen styr genom chefsrekrytering, chefsutbildning och
chefsstöd och hur skolledaren uppfattar dessa styrmekanismer. Dessutom visar studien hur
skolledaren uppfattar sitt rektorsuppdrag i skolan som linjeorganisation och hur hen hanterar
sitt komplexa uppdrag genom bland annat kollegialt ledarskap och ett prestigelöst
förhållningssätt.},
 author    = {Söderholm, Pernilla},
 keyword   = {Ledarskap,Mellanchef,Fallstudie,Offentlig verksamhet,Grundskoleförvaltningen,Styrning,Ledning},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Skolledares komplexa uppdrag},
 year     = {2018},
}