Advanced

De privata säkerhetsföretagens betydelse för mänsklig säkerhet : en innehållsanalys av den Statliga utredningen Ds 2003:50

Rydström, Christel LU (2018) MRSK62 20181
Human Rights Studies
Abstract (Swedish)
Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för individens säkerhet, men även att diskutera om utredarna i den svenska utredningen Ordningsvakter och Väktare (Ds 2003:50) tar tillräckligt mycket hänsyn till perspektivet av individens säkerhet och den påverkan som utredningen kan ha på denna. Detta är ett lämpligt perspektiv då det fokuserar på vardagssäkerhet och sätter individers säkerhet i fokus. Anledningen till detta är att det tycks finnas en brist på studier om vardagssäkerhet.
Arbetet analyserar utredningen Ordningsvakter och Väktare (Ds 2003:50) med utgångspunkt och tillvägagångssätt som är en kombination av olika teorier, perspektiv och en kvalitativ innehållsanalys. Metoden är lämplig eftersom den genererar god... (More)
Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för individens säkerhet, men även att diskutera om utredarna i den svenska utredningen Ordningsvakter och Väktare (Ds 2003:50) tar tillräckligt mycket hänsyn till perspektivet av individens säkerhet och den påverkan som utredningen kan ha på denna. Detta är ett lämpligt perspektiv då det fokuserar på vardagssäkerhet och sätter individers säkerhet i fokus. Anledningen till detta är att det tycks finnas en brist på studier om vardagssäkerhet.
Arbetet analyserar utredningen Ordningsvakter och Väktare (Ds 2003:50) med utgångspunkt och tillvägagångssätt som är en kombination av olika teorier, perspektiv och en kvalitativ innehållsanalys. Metoden är lämplig eftersom den genererar god vali- ditet genom att redovisa uppsatsens primärmaterial i form av blockcitat. De förestående teorier som används är teoretiska verktyg från Herbert Wulfs rapport om privatisering och internationalisering av våldskapital och ett mänskligt säkerhetsperspektiv som tar avstamp i Alkires ramverk för mänsklig säkerhet. Wulfs teoretiska regler, även kallat för kriterier är som följer; 1) verklig och hållbar konkurrens, 2) en bra kontroll och 3) verifieringsmekanismer och tydlig förståelse för vilka tjänster som förväntas utföras av de privata säkerhetsföretagen. Alkire menar att betydelsen av en stats institutioner, ka- pacitetsuppbyggnad och andra processer som öppenhet är viktiga aspekter att beakta när en stat väljer att fördela våldsbefogenhet till privata säkerhetsföretag för att upprätthålla mänsklig säkerhet. Studiens frågeställning är: Hur speglas utredarnas förhållningssätt i Ds 2003:50 till privata säkerhetsföretags våldsbefogenheter i förhållande till mänsklig säkerhet?
Utredarna gör slutsatsen att det är bra med privatiserade våldsbefogenheter, förut- satt att det finns en god kontroll av verksamheten, vilket visade sig vara, utifrån utre- darnas förståelse, ett bärande element för att inte inskränka på mänsklig säkerhet. Av denna studie framkom även indikationer på att materialet Ds 2003:50 är förlegat men samtidigt att nya undersökningar skulle vara för kostsamma och eventuellt leda till re- sultat som inte anses önskvärt för statens behov. Å andra sidan kommer denna studie fram till att det vore en god långsiktig investering att prioritera en ny politisk utredning då mänsklig säkerhet är något som inte bör undervärderas eller undermineras, utan stän- digt utgöra ett fundament inom staten. Mänsklig säkerhet kan komma att äventyras om statens våldsmonopol försvagas utan att utvecklingen är kontrollerad och tillräckligt transparent. (Less)
Popular Abstract
The title of this study is “The importance of the private security companies for human security – a content analysis of state investigation Ds 2003:50”. The aim of this thesis is to investigate and discuss whether the investigators of the Swedish policy document, Watchmen and Security Guards (Sw. Ordningsvakter och väktare, Ds 2003: 50, have taken sufficient consideration of human security and the impact of their approach. The purpose is to contribute to an increased insight into the perspective of outsourced human security and to give a more nuanced view of this investigation field. This perspective is suitable for this type of investigation as it focuses on everyday safety that affects us all and has a people-centered approach.
By... (More)
The title of this study is “The importance of the private security companies for human security – a content analysis of state investigation Ds 2003:50”. The aim of this thesis is to investigate and discuss whether the investigators of the Swedish policy document, Watchmen and Security Guards (Sw. Ordningsvakter och väktare, Ds 2003: 50, have taken sufficient consideration of human security and the impact of their approach. The purpose is to contribute to an increased insight into the perspective of outsourced human security and to give a more nuanced view of this investigation field. This perspective is suitable for this type of investigation as it focuses on everyday safety that affects us all and has a people-centered approach.
By utilizing a qualitative content analysis on a Swedish policy document, this study analyzes the author’s attitude and opinions in Ds 2003: 50 reflected on the capa- bilities of private security companies in relation to human safety, through the lens of elaborated theory from Herbert Wulf as well as a human security perspective, which is based on Sabina Alkire's paper ”A Conceptual Framework for Human Security” (2014). Wulf’s criteria’s, are the following: 1) True and sustainable competition must be opera- ble; competition is essential to prevent companies from realizing monopoly profits. 2) Government or its agencies must have a clear understanding of what kind of services are expected by private companies. 3) Control and verification mechanisms must be in place. Wulf believes that these criteria are paramount if a state has outsourced parts of the state’s monopoly of violence to the private sector. Alkire believes that if a state has outsourced parts of their monopoly of violence and still wants to maintain human safe- ty, the state of their institutions, capacity limits and transparency processes are im- portant aspects to consider for maintaining human security.
This study came to the conclusion that the investigators of the report had observed that the private security companies have a positive impact on individual safety, given that there is a good understanding of what service they provide and proper control and verification mechanisms in place in order to control the security companies, thereby attaining a good level of individual safety. Furthermore this study indicated that the ma- terial Ds 2003:50 is outdated material and a new investigation should be conducted. It goes on to speculate that it could be too costly and possibly lead to results that are not considered desirable for the government's needs. However, this study concludes that human security may be jeopardized if the state's monopoly of violence is weakened without the developed control and transparency. Therefore, it would be a beneficial
long-term investment to prioritize a new political investigation, as it relates to individual safety - something which can hardly be overestimated. (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Rydström, Christel LU
supervisor
organization
course
MRSK62 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
keywords
Privata säkerhetsföretag, våldsmonopol, mänsklig säkerhet resurs, individer, monopol
language
Swedish
id
8960230
date added to LUP
2018-10-16 08:34:13
date last changed
2018-10-16 08:34:13
@misc{8960230,
 abstract   = {Syftet med denna studie är att bidra till en ökad förståelse för individens säkerhet, men även att diskutera om utredarna i den svenska utredningen Ordningsvakter och Väktare (Ds 2003:50) tar tillräckligt mycket hänsyn till perspektivet av individens säkerhet och den påverkan som utredningen kan ha på denna. Detta är ett lämpligt perspektiv då det fokuserar på vardagssäkerhet och sätter individers säkerhet i fokus. Anledningen till detta är att det tycks finnas en brist på studier om vardagssäkerhet.
Arbetet analyserar utredningen Ordningsvakter och Väktare (Ds 2003:50) med utgångspunkt och tillvägagångssätt som är en kombination av olika teorier, perspektiv och en kvalitativ innehållsanalys. Metoden är lämplig eftersom den genererar god vali- ditet genom att redovisa uppsatsens primärmaterial i form av blockcitat. De förestående teorier som används är teoretiska verktyg från Herbert Wulfs rapport om privatisering och internationalisering av våldskapital och ett mänskligt säkerhetsperspektiv som tar avstamp i Alkires ramverk för mänsklig säkerhet. Wulfs teoretiska regler, även kallat för kriterier är som följer; 1) verklig och hållbar konkurrens, 2) en bra kontroll och 3) verifieringsmekanismer och tydlig förståelse för vilka tjänster som förväntas utföras av de privata säkerhetsföretagen. Alkire menar att betydelsen av en stats institutioner, ka- pacitetsuppbyggnad och andra processer som öppenhet är viktiga aspekter att beakta när en stat väljer att fördela våldsbefogenhet till privata säkerhetsföretag för att upprätthålla mänsklig säkerhet. Studiens frågeställning är: Hur speglas utredarnas förhållningssätt i Ds 2003:50 till privata säkerhetsföretags våldsbefogenheter i förhållande till mänsklig säkerhet?
Utredarna gör slutsatsen att det är bra med privatiserade våldsbefogenheter, förut- satt att det finns en god kontroll av verksamheten, vilket visade sig vara, utifrån utre- darnas förståelse, ett bärande element för att inte inskränka på mänsklig säkerhet. Av denna studie framkom även indikationer på att materialet Ds 2003:50 är förlegat men samtidigt att nya undersökningar skulle vara för kostsamma och eventuellt leda till re- sultat som inte anses önskvärt för statens behov. Å andra sidan kommer denna studie fram till att det vore en god långsiktig investering att prioritera en ny politisk utredning då mänsklig säkerhet är något som inte bör undervärderas eller undermineras, utan stän- digt utgöra ett fundament inom staten. Mänsklig säkerhet kan komma att äventyras om statens våldsmonopol försvagas utan att utvecklingen är kontrollerad och tillräckligt transparent.},
 author    = {Rydström, Christel},
 keyword   = {Privata säkerhetsföretag,våldsmonopol,mänsklig säkerhet resurs,individer,monopol},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {De privata säkerhetsföretagens betydelse för mänsklig säkerhet : en innehållsanalys av den Statliga utredningen Ds 2003:50},
 year     = {2018},
}