Advanced

Hur 5-åringar med läpp- käk- gomspalt presterar vid återberättande av Bussagan jämfört med barn utan spalt

Dahlström, Theresa LU and Olsson, Lovisa LU (2018) LOGM81 20181
Logopedics, Phoniatrics and Audiology
Abstract (Swedish)
Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa förmågan vid återberättande hos 5-åringar med unilateral läpp- käk-gomspalt (LKG) jämfört med jämnåriga utan spalt, samt att undersöka den narrativa bedömningsmatrisen Narrative Scoring Scheme (NSS) som kompletterande analysmetod av återberättartestet Bussagan.
Metod. För studien rekryterades 51 barn med LKG och 32 kontrollbarn utan spalt. Barnens narrativa förmåga undersöktes med Bussagan och analyserades utifrån informationspoäng enligt Bussagans manual samt med NSS.
Resultat. Barnen med LKG presterade bättre än kontrollgruppen utan spalt inom NSS-kategorin Avslut. Inom övriga kategorier samt för Bussagans informationspoäng sågs inga signifikanta skillnader.
... (More)
Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa förmågan vid återberättande hos 5-åringar med unilateral läpp- käk-gomspalt (LKG) jämfört med jämnåriga utan spalt, samt att undersöka den narrativa bedömningsmatrisen Narrative Scoring Scheme (NSS) som kompletterande analysmetod av återberättartestet Bussagan.
Metod. För studien rekryterades 51 barn med LKG och 32 kontrollbarn utan spalt. Barnens narrativa förmåga undersöktes med Bussagan och analyserades utifrån informationspoäng enligt Bussagans manual samt med NSS.
Resultat. Barnen med LKG presterade bättre än kontrollgruppen utan spalt inom NSS-kategorin Avslut. Inom övriga kategorier samt för Bussagans informationspoäng sågs inga signifikanta skillnader.
Slutsatser. Barnen med LKG uppvisade en förmåga att återberätta som var minst lika god som hos barnen utan spalt. Således verifierades inte resultat från tidigare studier, vilka indikerade sämre förmåga avseende återberättande hos barn med LKG som grupp jämfört med barn utan LKG. Resultaten visade på en stor spridning inom gruppen med LKG, varvid slutsatsen kan dras att barn med LKG är en heterogen grupp. Vid bedömning med NSS sågs skillnader som inte var märkbara vid bedömningen enligt Bussagans manual. Därför bedömdes NSS vara en finmaskig (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Dahlström, Theresa LU and Olsson, Lovisa LU
supervisor
organization
course
LOGM81 20181
year
type
H1 - Master's Degree (One Year)
subject
keywords
Läpp- käk- gomspalt (LKG), narrativ förmåga, Narrative Scoring Scheme (NSS).
language
Swedish
id
8962065
date added to LUP
2018-10-18 11:03:48
date last changed
2018-10-18 11:03:48
@misc{8962065,
 abstract   = {Syfte. Syftet med föreliggande studie var att undersöka den narrativa förmågan vid återberättande hos 5-åringar med unilateral läpp- käk-gomspalt (LKG) jämfört med jämnåriga utan spalt, samt att undersöka den narrativa bedömningsmatrisen Narrative Scoring Scheme (NSS) som kompletterande analysmetod av återberättartestet Bussagan.
Metod. För studien rekryterades 51 barn med LKG och 32 kontrollbarn utan spalt. Barnens narrativa förmåga undersöktes med Bussagan och analyserades utifrån informationspoäng enligt Bussagans manual samt med NSS.
Resultat. Barnen med LKG presterade bättre än kontrollgruppen utan spalt inom NSS-kategorin Avslut. Inom övriga kategorier samt för Bussagans informationspoäng sågs inga signifikanta skillnader.
Slutsatser. Barnen med LKG uppvisade en förmåga att återberätta som var minst lika god som hos barnen utan spalt. Således verifierades inte resultat från tidigare studier, vilka indikerade sämre förmåga avseende återberättande hos barn med LKG som grupp jämfört med barn utan LKG. Resultaten visade på en stor spridning inom gruppen med LKG, varvid slutsatsen kan dras att barn med LKG är en heterogen grupp. Vid bedömning med NSS sågs skillnader som inte var märkbara vid bedömningen enligt Bussagans manual. Därför bedömdes NSS vara en finmaskig},
 author    = {Dahlström, Theresa and Olsson, Lovisa},
 keyword   = {Läpp- käk- gomspalt (LKG),narrativ förmåga,Narrative Scoring Scheme (NSS).},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Hur 5-åringar med läpp- käk- gomspalt presterar vid återberättande av Bussagan jämfört med barn utan spalt},
 year     = {2018},
}