Advanced

Inventering och betesanalys av kronhjort (Cervus elaphus) i östra Revingehed

Severinson, Johan (2018) BIOK01 20181
Degree Projects in Biology
Abstract
The red deer (Cervus elaphus) is a highly adaptable animal that can live in a wide range of habitats while sustaining itself on many different types of food. However, management of red deer populations is at a cross-road, since large populations are desired from hunting and recreational perspectives, but too large populations can cause significant economic damage on production forests and farmed crops. This study aims to: 1) Make an inventory of the red deer population at eastern Revingehed in Scania, Sweden. 2) To estimate the population of red deer in Scania’s red deer areas. 3) To investigate where grazing occurres, in the forest on trees or on the open fields. This was done by going out in the evening to eastern Revingehed, which is an... (More)
The red deer (Cervus elaphus) is a highly adaptable animal that can live in a wide range of habitats while sustaining itself on many different types of food. However, management of red deer populations is at a cross-road, since large populations are desired from hunting and recreational perspectives, but too large populations can cause significant economic damage on production forests and farmed crops. This study aims to: 1) Make an inventory of the red deer population at eastern Revingehed in Scania, Sweden. 2) To estimate the population of red deer in Scania’s red deer areas. 3) To investigate where grazing occurres, in the forest on trees or on the open fields. This was done by going out in the evening to eastern Revingehed, which is an area with proximity to production forests but with no farmed crops, to count the amount of red deer as well as to see where the grazing took place. The estimation of the population in Scania’s red deer areas was based on hunting statistics but also included data on traffic accidents as well as mortality from stags fighting. The average amount of red deer observed per day was 97 individuals which led to that the calculated density of red deer in eastern Revingehed was higher than the mean density in Scania’s red deer areas. No red deer was observed grazing in forested areas and lastly the population in the red deer areas was calculated to be growing on average by 12% per year. Eastern Revingehed can therefore be viewed as an ideal place where high populations of red deer exist to fulfil the hunting and recreational values without at the same time causing economic damage by grazing on production forest. (Less)
Popular Abstract (Swedish)
De skånska kronhjortarna, nytta eller nöje?

Populationerna av kronhjortar (Cervus elaphus) växer i hela Europa vilket för med sig nya utmaningar. Naturenthusiaster och jägare välkomnar helhjärtat spridningen av kronviltet men för andra kan populationsökningarna medföra stora problem. Kronhjortarna följer en dygnsrytm där de söker skydd från mänsklig aktivitet på dagen och söker bete i öppna landskap under natten. Beroende på var kronhjortarna befinner sig kan de skada odlade grödor via antingen bete eller tramp, men de kan skada även produktionsskog om bete sker av dess bark. Det är därför viktigt att utvärdera hur det står till med balansen mellan de ekonomiska förlusterna och kronhjortarnas många friluftsvärden.

Vi har inventerat... (More)
De skånska kronhjortarna, nytta eller nöje?

Populationerna av kronhjortar (Cervus elaphus) växer i hela Europa vilket för med sig nya utmaningar. Naturenthusiaster och jägare välkomnar helhjärtat spridningen av kronviltet men för andra kan populationsökningarna medföra stora problem. Kronhjortarna följer en dygnsrytm där de söker skydd från mänsklig aktivitet på dagen och söker bete i öppna landskap under natten. Beroende på var kronhjortarna befinner sig kan de skada odlade grödor via antingen bete eller tramp, men de kan skada även produktionsskog om bete sker av dess bark. Det är därför viktigt att utvärdera hur det står till med balansen mellan de ekonomiska förlusterna och kronhjortarnas många friluftsvärden.

Vi har inventerat kronhjortspopulationen i ett område öster om Revingehed (se punkten i bilden) som angränsar till produktionsskog, men som saknar odlade grödor. Under kvällstid spanade vi med kikare från jakttorn för att se hur många kronhjortar som befann sig i området. Vår beräkning av antalet kronhjortar jämfördes sedan med statistik (bland annat från jakt) från Skånes s.k. kronhjortsområden, vilket är områdena där jaktlicens från Länsstyrelsen krävs (se det röda området i bilden). För kronhjortsområdena uppskattade vi även kronhjortarnas populationstillväxt för att se om Skånes population ökar eller minskar. För att avgöra om ekonomiska skador orsakades anteckandes även var de betade, alltså om kronhjortarna befann sig på de öppna fälten eller om de betade av träden i området.

I genomsnitt såg vi 97 kronhjortar i östra Revingehed per fälttillfälle. Detta ledde till en densitet på 0,083 kronhjortar per ha, vilket är högre än kronhjortsområdenas beräknade densitet på 0,0095 kronhjortar per ha. Vi kom också fram till att kronhjortsområdenas population ökar med i genomsnitt 12% per år, vilket stämmer överens med ökningen Svenska Jägareförbundet beräknade för hela Sveriges population 2017. Kronhjortarna sågs endast beta på de öppna fälten, de gav sig alltså aldrig på träden. Revingehed kan därmed ses som ett område där det redan finns en balans då en hög täthet kronhjortar gör jägarna och naturentusiasterna nöjda medan markägare inte behöver erfara ekonomiska skador eftersom kronhjortarna lämnar de närliggande trädens bark orörd.


Examensarbete för kandidatexamen i Biologi 15 hp 2018
Biologiska institutionen, Lunds Universitet

Handledare: Eva Waldemarson
Avdelningen för Biodiversitet (Less)
Please use this url to cite or link to this publication:
author
Severinson, Johan
supervisor
organization
course
BIOK01 20181
year
type
M2 - Bachelor Degree
subject
language
Swedish
id
8962297
date added to LUP
2018-10-24 15:14:36
date last changed
2018-10-24 15:14:36
@misc{8962297,
 abstract   = {The red deer (Cervus elaphus) is a highly adaptable animal that can live in a wide range of habitats while sustaining itself on many different types of food. However, management of red deer populations is at a cross-road, since large populations are desired from hunting and recreational perspectives, but too large populations can cause significant economic damage on production forests and farmed crops. This study aims to: 1) Make an inventory of the red deer population at eastern Revingehed in Scania, Sweden. 2) To estimate the population of red deer in Scania’s red deer areas. 3) To investigate where grazing occurres, in the forest on trees or on the open fields. This was done by going out in the evening to eastern Revingehed, which is an area with proximity to production forests but with no farmed crops, to count the amount of red deer as well as to see where the grazing took place. The estimation of the population in Scania’s red deer areas was based on hunting statistics but also included data on traffic accidents as well as mortality from stags fighting. The average amount of red deer observed per day was 97 individuals which led to that the calculated density of red deer in eastern Revingehed was higher than the mean density in Scania’s red deer areas. No red deer was observed grazing in forested areas and lastly the population in the red deer areas was calculated to be growing on average by 12% per year. Eastern Revingehed can therefore be viewed as an ideal place where high populations of red deer exist to fulfil the hunting and recreational values without at the same time causing economic damage by grazing on production forest.},
 author    = {Severinson, Johan},
 language   = {swe},
 note     = {Student Paper},
 title    = {Inventering och betesanalys av kronhjort (Cervus elaphus) i östra Revingehed},
 year     = {2018},
}